Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne wiąże się ze sprawami różnego typu, a jego zasady reguluje Kodeks postępowania administracyjnego. Być może jesteś lub będziesz stroną postępowania administracyjnego – dowiedz się więc o nim więcej.

 W każdym postępowaniu administracyjnym – w tym również w postępowaniu przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, uregulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (np. w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę czy w postępowaniu o zarejestrowanie samochodu) obowiązuje podstawowa zasada – w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 K.p.a.).

Uszczegółowieniem przytoczonej wyżej zasady są dalsze przepisy K.p.a., w tym zwłaszcza art. 77 § 1 K.p.a., zgodnie z którym to organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy oraz art. 75 § 1 K.p.a. – stanowiący, że jako dowód w postępowaniu administracyjnym należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być:

  1. dokumenty,
  2. zeznania świadków,
  3. opinie biegłych, oraz
  4. oględziny.
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 W analizowanej sprawie to zapewne wspólnota złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i to ona następnie będzie adresatem wydanej w tym przedmiocie decyzji. To wspólnota zatem jest inwestorem w rozumieniu art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, a zarazem stroną postępowania administracyjnego.

Pozostałe strony to właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Art. 28 ust. 2 wskazuje (w przypadku obiektu, na który zamierza się uzyskać pozwolenie) wyłącznie na inwestora (wnioskodawcę) jako na podmiot, który jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Pozostałe strony są definiowane jako posiadające określony tytuł prawny do nieruchomości objętych obszarem oddziaływania obiektu.

Podsumowując – jeżeli to wspólnota złożyła wniosek w sprawie pozwolenia na budowę, to tylko wspólnota jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę.

Dodam jednak, że obszar oddziaływania oznacza inwestor już we wniosku o ustalenie warunków zabudowy (albo jest to określone w miejscowym planie zagospodarowania). Jeżeli obejmuje on wyodrębnione lokale w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, to może mieć Pan faktycznie rację i podmioty te będą miały legitymację procesową w ewentualnym postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę. Należałoby zatem wystąpić do właściwego organu architektoniczno-budowlanego rozpoznającego sprawę pozwolenia na budowę z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu w charakterze strony. Interes prawny należy wykazać w oparciu o przesłankę znajdowania się w obszarze oddziaływania obiektu. Odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu jest zaskarżalna do organu wyższej instancji, a w konsekwencji do sądu administracyjnego.    Przeczytaj pełną treść

 

 Jako wskazówkę (poza zakresem pytania pierwotnego) mogę zasugerować, żeby Pani w postępowaniu o przywrócenie naruszonego posiadania podniosła (w piśmie procesowym lub w trakcie posiedzenia), że de facto były mąż, zabierając swoje rzeczy i opuszczając lokal mieszkalny, wykonał wyrok orzekający eksmisję i w związku z tym nie służy mu przywrócenie do zajmowanego uprzednio lokalu, gdyż po wykonaniu „dobrowolnej eksmisji” może oczekiwać na przyznanie lokalu socjalnego w lokalu, do którego się wyprowadził. Ewentualnie proszę sprawdzić, czy roszczenie o przywrócenie posiadania (wpuszczenie do mieszkania) nie jest przypadkiem spóźnione – gdyż można z nim wystąpić tylko do roku czasu od chwili jego naruszenia.

Podsumowując, uważam, że powinna Pani wystąpić o podjęcie zawieszonego przez organ administracji postępowania (jako że orzeczenie sądu o ochronie posiadania nie jest zagadnieniem wstępnym uzasadniającym zawieszenie postępowania administracyjnego) i wydanie decyzji o wymeldowaniu byłego męża z pobytu stałego w Pani mieszkaniu.

Jeżeli dostała Pani już pozew o przywrócenie naruszonego posiadania, to jako strona postępowania ma Pani możliwość dowiadywania się w sekretariacie odpowiedniego sądu, na jakim etapie jest postępowanie sądowe. Może się bowiem okazać, iż zostało np. wycofane i wtedy mogłaby Pani skorzystać z instytucji złożenia rzeczy do depozytu sądowego. Istnieje bowiem taka możliwość przewidziana w Kodeksie postępowania cywilnego, że jeżeli osoba uchyla się od przyjęcia określonych świadczeń (także zabrania rzeczy), można wystąpić do sądu o ustanowienie depozytu i po wydaniu takiego orzeczenia złożyć rzeczy w ustanowionym depozycie sądowym.

Należałoby jednak w Pani przypadku wcześniej wezwać byłego męża do zabrania rzeczy. Dodatkowo zaznaczę, iż ustanowienie depozytu nie będzie możliwe wcześniej niż przed prawomocnym rozstrzygnięciem się sprawy o przywrócenie naruszonego posiadania.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Postępowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
Jestem właścicielką mieszkania wykupionego od miasta. Mieszkanie wykupili (w 1997 r.) moi nieżyjący rodzice, ja je odziedziczyłam. Budynek został zbudowany na początku lat 60-tych. Dostałam ostatnio zawiadomienie od Samorządowego Kolegium Odwoławczego, że zostało wszczęte na wniosek następców prawnych byłego właściciela nieruchomości postępowanie administracyjne o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w Warszawie z roku 1950 o odmowie przyznania byłemu właścicielowi prawa własności czasowej do nieruchomości. Jakie są moje szanse na zachowanie prawa własności lokalu i prawa użytkowania wieczystego gruntu? Co powinnam zrobić?

Przedawnienie postanowienia o rozbiórce budynku i grzywnie

Czy postanowienie o egzekucji rozbiórki wraz z ustanowieniem wysokości grzywny z 1993 r. ulega przedawnieniu? Czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miał prawo umorzyć to postępowanie nowym postanowieniem z 2004 r. (kiedy nowym właścicielem budynku została moja żona), a nie ze względu na czas, jaki upłynął od poprzedniej decyzji? Czy zgodne z prawem jest trzecie postanowienie z kwietnia 2006 r., w którym nałożono na nowego właściciela grzywnę wyższą niż poprzednio?

(postępowanie administracyjne )

Oddziaływanie inwestycji na sąsiednie nieruchomości
Około dwóch lat temu otrzymałam ze starostwa powiatowego zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wydanie zgody na remont i rozbudowę budynku sąsiadującego z moją działką (jedna ze ścian tej nieruchomości jest równocześnie granicą między obiema działkami). Zgodnie z przysługującym mi prawem złożyłam wnioski i zastrzeżenia co do tej inwestycji, ale nie otrzymałam na nie odpowiedzi. Jak dotąd sąsiad ignorował również moje pisemne propozycje porozumienia, w których zgadzałam się na przeprowadzenie prac na mojej działce, ale pod pewnymi warunkami. W tym roku zostało wszczęte postępowanie mające na celu zastąpienie mojej zgody decyzją administracyjną. Dlatego proszę o wyjaśnienie: skoro od dwóch lat wyrażam zgodę na wejście na mój teren, jedynie zastrzegając sobie pewne warunki, a brak porozumienia jest skutkiem niechęci inwestora do podjęcia dialogu, czy starostwo ma podstawę prawną do zastąpienia mojej woli decyzją administracyjną?(postępowanie administracyjne)

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego a poświadczenie notarialne

We wrześniu złożyłem do izby inżynierów wniosek o nadanie uprawnień budowlanych. Należało złożyć m.in. dziennik praktyk, kopie uprawnień i zaświadczenia. Urzędnik poinformował mnie, że w związku z nowelizacją art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego muszę dostarczyć notarialne poświadczenie zgodności z oryginalnymi dokumentami. Czy faktycznie była we wrześniu jakaś nowelizacja tego kodeksu? Czy ten rodzaj postępowania jest postępowaniem administracyjnym?Wybrane opinie naszych klientów:

Otrzymałam niezbędną poradę i wyjaśnienia na każde zagadnienie w moim kłopocie i najmniejszą wątpliwość – za kwotę, na którą mogłam sobie pozwolić, bo na prawnika miejscowego nie stać mnie niestety! Już poleciłam Wasz serwis przyjaciółce z problemami finansowymi – alimentacja, podziały po rozwodach, darowizny itp. Cieszę się, że trafiłam tu i dziękuję za okazaną mi pomoc i pomocy ciąg dalszy. Na pewno – jeżeli zajdzie taka potrzeba – skorzystam z Waszego profesjonalnego serwisu!

Dziękuję –

Lidia

Pełny profesjonalizm i uczciwość. Eporady24 to sama przyjemność, poważne i odpowiedzialne podejście do sprawy. Dziękuję w szczególności Pani Monice Cieszyńskiej. Pozdrawiam. POLECAM!!!

Marlena

Dziękuję za poradę, na pewno wyniosę z niej jakieś korzyści materialne. Zgodnie z Waszą poradą złożyłem w sądzie okręgowym wniosek o wykładnię wyroku w sprawie odsetek. Czekam na postanowienie sądu. Poinformuję Was o rezultacie. Dziękuję raz jeszcze.

Pozdrawiam,

Piotr

Bardzo dziękuję za poradę , która bardzo mi pomogła podjąć właściwe działania. To bardzo dobra idea ,z pewnością polecę znajomym.

Piotr

Teraz wiem na czym "stoję". Gdyby nie dokładne i wyczerpujące odpowiedzi zapewne długo bym motała się ze swoim problemem. Jeżeli będę potrzebowała porady prawniczej na pewno skorzystam z tego serwisu. Z czystym sumieniem polecę ten serwis znajomym.

Magdalena

Z czystym sumieniem mogę polecić serwis. Uzyskana porada pomogła mi w uniknięciu bardzo kosztownego błędu i walki z US :) I tak jak opisują – dodatkowe pytania nie kosztują, a bardzo ułatwiają rozwiązanie problemu.

Pozdrawiam serdecznie,

Roman

Bardzo dobra idea usług prawnych online! Profesjonalna i szybka obsługa! Świetna możliwość dyskutowania szczegółow i niejasności.

Pozdrowienia,

Sylwek

Z tego rodzaju usługi korzystałam pierwszy raz. Zadałam pytanie w nocy, rano miałam wycenę, a po południu już odpowiedź. Bardzo czytelną i jasną. Po pytaniach dodatkowych też odpowiedzi były szybkie i zrozumiałe nawet dla laika.

Małgorzata

Jestem bardzo zadowolony – szybko, profesjonalnie i o wiele taniej niż w kancelarii adwokackiej. Dziękuje i będę częściej z Waszej pomocy korzystał.

Marek

Porada fachowa. Czas oczekiwania na odpowiedź – krótki. Korzystamy już drugi raz z porad eporady24 i jesteśmy bardzo zadowoleni, zarówno jeśli chodzi o czas realizacji, jak i stronę finansową. Polecamy wszystkim tego typu usługi, ponieważ w porównaniu z tradycyjną formą porady, tzn. wizytą u prawnika, jest znacznie wygodniejsza, tańsza i dużo szybsza, że o czasie nie wspomnę.

Krzysztof

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »