.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie o spadek nabyty przez Skarb Państwa

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 13.08.2020

Chcę ubiegać się o nabycie spadku po rodzicach - dom i działka. Ojciec zmarł w 1988 roku, mama w 1998. W 2013 roku z wydziału ksiąg wieczystych na adres, gdzie mieszkali rodzice, przysłano pismo, że właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Od czego mam zacząć to postępowanie aby odzyskać spadek od Skarbu Państwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie o spadek nabyty przez Skarb Państwa

Nabycie spadku przez Skarb Państwa

Z uwagi na to, iż podjęcie postępowania spadkowego nie jest ograniczone żadnym terminem i można je wykonać w każdym czasie, wiele osób pomija tę czynność i nie dokonuje jej niezwłocznie. Może to doprowadzić jednak do wielu komplikacji, a także odbycia się postępowania spadkowego z pominięciem spadkobierców ustawowych. Nie znam niestety przyczyny, dla której Skarb Państwa stał się właścicielem nieruchomości, ale mogło się tak stać na skutek m.in. dokonania stwierdzenia nabycia spadku bez ujawnienia spadkobierców ustawowych z rodziny – nie można było Pani zlokalizować.

 

Dlatego proponuję w pierwszej kolejności udać się do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania Pani rodziców i dowiedzieć się, czy odbywały się jakieś postępowania spadkowe po rodzicach. Proszę także wyjaśnić w wydziale ksiąg wieczystych, dlaczego Skarb Państwa stał się właścicielem lokalu i dlaczego odbywało się to bez Pani wiedzy jako spadkobiercy ustawowego.

Konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego

Odpowiadając dalej na Pani pytanie, wskazuję, iż w niniejszej sprawie konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego – dla uregulowania aktualnego stanu prawnego.

 

Z uwagi na to, iż nie odbyło się jeszcze żadne postępowanie spadkowe, w pierwszej kolejności, aby uporządkować Państwa sytuację, należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku po mamie i w dalszej części zainicjować postępowanie spadkowe po tacie.

 

Takie postępowanie może zainicjować każdy ze spadkobierców. Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Niemniej, zgodnie z art. 681 Kodeksu postępowania cywilnego, możliwe jest również stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu o dział spadku. Nie oznacza to jednak, że sąd działa wtedy z urzędu. Należy bowiem zgodzić się, że przeważnie wniosek o wszczęcie postępowania działowego zawiera także implicite wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (zob. np. W. Borysiak, w: Osajda, Komentarz KC, t. III, 2013, art. 1025 KC, Nt 54). Rozważane postępowanie sądowe prowadzone jest na podstawie art. 669–6792 Kodeksu postępowania cywilnego w trybie nieprocesowym, przy czym sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy.

 

Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), oraz wskazanie zapisobierców windykacyjnych i przedmiotów im przypadających (art. 677 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane. Jak wynika natomiast z art. 510 § 1 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zainteresowanym jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Taka osoba może brać udział w rozważanym postępowania na każdym jego etapie aż do chwili zakończenia postępowania w II instancji. Ponadto sąd powinien zawiadomić Skarb Państwa albo gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na wystąpienie dziedziczenia ustawowego spadkobierców koniecznych (orz. SN z 28.1.1949 r., sygn. akt C 1089/48, PiP 1949, Nr 6–7, s. 149–152).

 

Zgodnie z art. 670 Kodeksu postępowania cywilnego sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu.

 

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku wymienia się spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym przypadł spadek, a także wysokość przynależnych im udziałów spadkowych (art. 677 § 1 zd. 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Rozważane orzeczenie powinno zatem dotyczyć całego spadku i wszystkich następców prawnych pod tytułem ogólnym zmarłego. Niedopuszczalne jest więc wskazanie w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku tylko niektórych spadkobierców (post. SN z 23.6.1967 r., sygn. akt III CR 104/67), jak i uchylenie wspomnianego postanowienia jedynie w odniesieniu do części spadkobierców (post. SN z 28.4.1971 r., sygn. akt III CRN 508/70).

 

Ważne jest także, iż takie postępowania może odbyć się w sądzie lub przed notariuszem.

Wniosek o podział spadku nabytego przez Skarb Państwa

Po prawomocnym uzyskaniu postanowienia mogą Państwo w dalszej kolejności dokonać działu masy spadkowej, a także określenia tejże masy spadkowej.

 

Postępowanie tak samo jak pierwszy etap może odbyć się przed sądem lub notariuszem – przed sądem jest tańsze, gdyż czynności notariusza związane są z opłatami notarialnymi, jednak takie postępowanie jest znacznie szybsze. Podobnie sprawa wygląda przy pierwszym etapie postępowania – stwierdzenie nabycia spadku.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania rodziców.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl