.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pośrednik nieruchomości sprzedał inną działkę niż w ofercie, co z odszkodowaniem?

Pośrednik nieruchomości pokazał mi działkę rolną, którą miał w swojej ofercie – zapoznałem się z ofertą, zdjęciami oraz okazał mi ją w terenie. Po podpisaniu aktu notarialnego zakupu tej nieruchomości okazało się, że zakupiłem działkę w innej lokalizacji – około 150 m dalej! O tym fakcie przekonałem się dopiero w momencie, kiedy zleciłem wykonanie pomiarów geodezyjnych przez biuro geodezyjne. Pośrednik twierdzi, że został źle poinformowany przez sprzedającego i stąd ten błąd. Dla mnie ta zakupiona działka ma mniejszą wartość, ponadto poniosłem dodatkowe koszty, jak np. przejazdy geodeta itp. Pośrednik nie poczuwa się do odpowiedzialności, nie zamierza ani udzielić mi rabatu, ani zwrócić poniesionych dodatkowo kosztów. Czy mogę dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela pośrednika? Pośrednik posiada „Certyfikat ubezpieczeniowy”.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pośrednik nieruchomości sprzedał inną działkę niż w ofercie, co z odszkodowaniem?

Unieważnienie umowy kupna działki

W przypadku wprowadzenia Pana w błąd należy w pierwszej kolejności wystąpić z roszczeniem o unieważnienie czynności cywilno-prawnej jaką jest umowa kupna działki. Jednocześnie może Pan do ubezpieczyciela wystąpić o naprawienie poniesionej szkody i oczekiwać na jego decyzję, ale już bez udziału pośrednika nieruchomości. Musi Pan określić wysokość szkody, skoro wspomina Pan, że pokazana działka jest znacznie droższa od faktycznie zakupionej. Zastanawiałbym się również nad złożeniem odpowiedniego zawiadomienia do „zrzeszenia pośredników nieruchomości”.

 

Art. 84 Kodeksu cywilnego w § 1 stanowi, że razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Z § 2 art. 84 K.c. wynika, że można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

 

Wprowadzenie w błąd kupującego

Błąd jest to wadą oświadczenia woli. Pod wpływem błędu składający oświadczenie działa pod wpływem niezgodnego z prawdą wyobrażenia o rzeczywistości. Do przesłanek, od zaistnienia których zależy możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, należą:

 

  1. Musi wystąpić błąd co do treści czynności prawnej,
  2. Musi to być błąd istotny.

 

Błąd co do treści czynności prawnej nie musi być błędem co do najważniejszych postanowień tej czynności i musi dotyczyć elementu jej treści. W orzecznictwie Sądu Najwyższego dopuszczono możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu co do prawa (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2003 r., IV CK 274/02) – błąd co do treści czynności prawnej może dotyczyć również stanu prawnego, a jego wykrycie oznacza zniesienie różnicy między stanem wyobrażanym przez składającego oświadczenie woli a stanem rzeczywistym opartym na wykładni prawa i praktyce jego stosowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2000 r., IV CKN 179/00) – błędem jest też niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności prawnej, przy czym niezgodność ta może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa.

 

Możliwość powołania się na błąd jest możliwa, gdy błąd był wywołany przez tę osobę, nawet bez jej winy albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć. Konieczna jest zatem ocena postępowania, stan wiedzy i przyczynowości zachowania adresata oświadczenia, które po stronie składającego oświadczenie skutkowało fałszywym wyobrażeniem co do czynności prawnej.

 

W Pana sytuacji mamy do czynienia z błędem istotnym. Art. 84 § 2 K.c. wskazuje, że błąd jest istotny, jeżeli zachodzi taka sytuacja, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści. Przyjmuję, że gdyby Pan wiedział, jaka to jest naprawdę działka, nie kupiłyby jej Pan.

 

Odstąpienie od umowy kupna działki

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone pod wpływem błędu następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Może Pan w związku z tym odstąpić, czy rozwiązać umowę kupna sprzedaży, z żądaniem zwrotu zapłaconych środków i przywróceniem stanu pierwotnego. Aby uchylić się od skutków czynności prawnej, konieczne jest złożenie sprzedawcy oświadczenia. W jego treści należy wskazać, od jakiej umowy się uchylamy oraz na czym polegał błąd. Oświadczenie woli o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli z powodu błędu, wywołując skutki obligacyjne i rzeczowe, nie powoduje powstania obowiązku powrotnego przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży staje się bowiem nieważna.

 

Jeżeli natomiast, pomimo wprowadzenia Pana w błąd, chce Pan był właścicielem nieruchomości, jaką Pan zakupił, warto zrobić wyceną tej nieruchomości, o jakiej był Pan informowany przed sprzedażą i tej, jaką ostatecznie Pan zakupił, i jeśli droga polubowna okaże się nieskuteczna, wystąpić z pozwem o odszkodowania (zadośćuczynienie) do sądu. Tak jak już wspomniałem, warto napisać profesjonalne pismo do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania i również powołać się na fakt, iż może Pan od umowy odstąpić i otrzymać zwrot środków.

 

Ponadto można by było zwrócić się do sprzedawcy o obniżenie ceny i zwrot jej części.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl