Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.05.2014

Działalność zawodowa polegająca na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami do niedawna była regulowana. Do wykonywania zawodu pośrednika konieczne było uzyskanie licencji. Obecnie jednak obowiązek ten jest zniesiony, a pośrednik musi jedynie wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami1 zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami mogą polegać w szczególności na pośredniczeniu w zawieraniu umów sprzedaży, najmu, dzierżawy czy użyczenia nieruchomości, jak również na doradztwie z tym związanym (czynności wykonywane przez pośrednika w obrocie nieruchomościami powinny zmierzać do zawarcia umowy, ale nie muszą zakończyć się jej zawarciem).

 

Przed dniem 1 stycznia 2014 r. do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami wymagane było uzyskanie licencji zawodowej. Obowiązek ten zniosła tzw. ustawa deregulacyjna2, która uchyliła między innymi art. 179 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta zniosła również wymóg posiadania przez pośrednika w obrocie nieruchomościami wyższego wykształcenia oraz ukończenia studiów podyplomowych i odbycia praktyki zawodowej, a także wymóg niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. Zlikwidowano również odpowiedzialność zawodową pośredników w formie postępowania dyscyplinarnego. Obecnie w tym zakresie mogą orzekać wyłącznie sądy.

 

Wprowadzone „ustawą deregulacyjną” zmiany miały na celu ułatwienie dostępu do zawodu pośrednika i zwiększenie ilości osób wykonujących ten zawód. W uzasadnieniu do projektu „ustawy deregulacyjnej” wskazano, że zmiany mają znieść bariery dla konkurencyjności w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, a co za tym idzie, nastąpić ma obniżenie cen takich usług. Wskazano również, że znaczna część ogółu transakcji na rynku nieruchomości odbywa się bez udziału pośredników, a zniesienie wymogu posiadania licencji przyczyni się do zwiększenia liczby podmiotów samodzielnie świadczących usługi pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zwiększenia liczby klientów korzystających z pośrednictwa przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.

 

Obecnie wykonywanie zawodu pośrednika łączy się jedynie z obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

 

 

 

 

_______________________________

1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013, poz. 829, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.05.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 6 =

 

»Podobne materiały

Przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie mieszkaniowej

Artykuł omawia przumusową sprzedaż lokalu wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »