Mamy 10 937 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poślizg z terminem wydania aktu notarialnego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.03.2016

W 2010 r. sprzedaliśmy nieruchomość spadkową po rodzicach. Kwotę w wysokości 2/3 przeznaczyłem na zakup nowego mieszkania. Z powodu poślizgu z terminem wydania aktu notarialnego podpisałem go dopiero w 2013 r. (choć umowę kupna miałem w 2010 r.). Czy muszę płacić podatek i nie mogę skorzystać ze zwolnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porusza Pan ciekawy problem. Przypomnę, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zgodnie z art. 21 ust 25 pkt 1 lit. a) za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem. Z powyższego nie wynika wprost, że nabycie musi nastąpić w 2-letnim okresie, a jedynie, że wydatki na nabycie mają nastąpić w tym okresie i doprowadzić do nabycie (nie określono, kiedy). Jestem więc zdania, że jeśli umowę deweloperską podpisał Pan w okresie 2 lat od końca roku 2010 i w tym samym okresie wydatkował Pan przychód ze sprzedaży udziału, podlegającego opodatkowaniu, w odziedziczonej nieruchomości, to skorzystał Pan skutecznie ze zwolnienia, mimo iż własność nabył Pan po tym okresie (tj. deweloper ustanowił odrębną własność lokalu mieszkalnego po 31 grudnia 2012 r.).

 

Podobnie wskazują niekiedy sądy w wydawanych wyrokach, np. w wyrok z dnia 17 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 961/13) uznał:

 

„Jeżeli w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości wydatkuje się na rzecz dewelopera tytułem umowy deweloperskiej środki otrzymane ze sprzedaży otrzymanej w spadku nieruchomości oraz po wybudowaniu przez dewelopera tego lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni na podstawie tejże umowy deweloperskiej ustanowi odrębną własność lokalu mieszkalnego a prawo własności zostanie przeniesione na skarżącą, zostaną spełnione przesłanki uzasadniające zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Fakt, że przeniesienie prawa własności do lokalu na rzecz skarżącej nastąpi po upływie terminu, wynikającego z tego przepisu, nie pozbawia skarżącej prawa do tego zwolnienia. (…) Wydatek powinien zostać poniesiony na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych. Z przepisu tego nie można jednak wywieść, że dla zastosowania zwolnienia konieczne jest, by w terminie tym nastąpiło również nabycie prawa własności rzeczy lub prawa”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + cztery =

»Podobne materiały

Nieograniczony obowiązek podatkowy a miejsce zamieszkania podatnika

Mam pytanie odnośnie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Jak należy interpretować art. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym – czy osoba, która przebywa za granicą większość czasu w roku podatkowym i nie przebywa w Polsce 183 dni w roku podatkowym, jest uważana za „mającą miejsce

 

Rezydentura za granicą a zobowiązania podatkowe w Polsce

Mieszkam na stałe w Wielkiej Brytanii (wymeldowałem się z polskiego mieszkania), gdzie jestem traktowany jako rezydent podatkowy. Jestem dyrektorem i właścicielem 100% akcji firmy. W Wielkiej Brytanii płacę podatki; wypłatę i dywidendy otrzymuję na angielskie konto. Czy muszę dodatkowo składać

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »