Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Posiadanie marihuany – czy mam szansę na umorzenie postępowania?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 15.03.2012

Kiedy zatrzymała mnie policja, miałam przy sobie 1 gram marihuany (wcześniej nigdy nie byłam karana). Dobrowolnie poddałam się karze, ale teraz uważam, że kara ustalona z prokuratorem jest zbyt surowa. Czy w mojej sytuacji istnieje możliwość umorzenia postępowania? Posiedzenie sądu w mojej sprawie odbędzie się za 2 tygodnie.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe wówczas, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Obydwie te przesłanki muszą być ustalone odrębnie, w sposób niezależny od siebie. Ustawa wymaga, aby zarówno wina sprawcy nie była znaczna, jak i stopień społecznej szkodliwości był oceniany jako taki, który nie jest znaczny.

 

Stopień zawinienia podlega ocenie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności decydujących o przypisaniu winy, a więc dojrzałości sprawcy, jego poczytalności, zdolności do rozpoznania bezprawności zachowania, ewentualnych anormalnych sytuacji motywacyjnych. Jest oczywiste, że ustawowe wymaganie, aby stopień winy nie był znaczny, oznacza, że wina sprawcy musi być ustalona ponad wszelką wątpliwość.

 

Dopuszczalność warunkowego umorzenia postępowania została uzależniona od tego, czy okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Ustalając tę przesłankę, sąd musi być przekonany, że nie budzi wątpliwości zarówno sam fakt popełnienia przestępstwa, jak również to, że dopuściła się go osoba, wobec której następuje warunkowe umorzenie postępowania karnego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić w stosunku do sprawcy dotychczas niekaranego za przestępstwo umyślne. Przesłanką warunkowego umorzenia postępowania jest ustalenie, że postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności – nie popełni przestępstwa. W ten sposób ustawodawca ujmuje związek pomiędzy podlegającymi ustaleniu przesłankami odnoszącymi się do sprawcy przestępstwa a pozytywną prognozą co do jego przyszłego zachowywania się (pozytywną prognozą kryminologiczną).

 

W związku z tym sąd czyni przedmiotem rozważań: postawę sprawcy, jego warunki osobiste oraz jego dotychczasowy sposób życia. Granica zagrożenia karnego wyznaczająca dopuszczalność stosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania została podwyższona do 5 lat, jeśli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody. Zgodnie z art. 341 § 3 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) sąd, dostrzegając możliwość porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, może odroczyć posiedzenie i wyznaczyć stronom odpowiedni termin.

 

Orzekając o warunkowym umorzeniu postępowania, sąd bierze pod uwagę wyniki porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym (art. 341 § 4 K.p.k.). Należy przyjąć, że skorzystanie przez sąd z tych możliwości może nastąpić nie tylko w sprawach o przestępstwa zagrożone karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności (a nieprzekraczającą 5 lat), ale także w sprawach, w których zagrożenie karne nie przekracza 3 lat. Możliwe jest bowiem uzależnienie warunkowego umorzenia postępowania w tych sprawach od osiągnięcia pojednania, o którym mowa w art. 341 § 3 K.p.k., w ramach ogólnych przesłanek wymienionych w art. 66 § 1.

 

Różnica pomiędzy warunkowym umorzeniem postępowania a dobrowolnym poddaniem się karze polega na tym, że w przypadku pierwszym będzie mogła Pani bez żadnych konsekwencji prawnych mówić, iż jest Pani niekarana. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, a ponadto może orzec świadczenie pieniężne.

 

W opisanej przez Panią sprawie ważny jest fakt, iż w dzisiejszych czasach posiadanie nawet 1 grama marihuany jest czynem społecznie szkodliwym. Nie można zatem mówić o znikomej szkodliwości czynu. Zgodnie bowiem z art. 2 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Skoro zatem posiadanie nawet 1 grama marihuany jest przestępstwem, nie może być mowy o znikomej społecznie szkodliwości czynu.

 

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Decyzję w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania może podjąć tylko sąd na posiedzeniu w tym celu wyznaczonym albo na rozprawie. Sąd o warunkowym umorzeniu postępowania orzeka wyrokiem (art. 341 § 5 K.p.k.).

 

Skierowanie sprawy na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia może nastąpić na skutek wniosku prokuratora, z urzędu albo na wniosek stron, obrońców i pełnomocników. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinien w sposób szczególny uzasadniać przesłanki materialnoprawne z art. 66 K.k. Spełnienie tych przesłanek łącznie daje dopiero podstawę do orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania.

 

Wnosząc o warunkowe umorzenie postępowania, można określić także okres próby oraz inne obowiązki określone w art. 67 K.k. Jeżeli szkoda nie została naprawiona, sąd zawsze orzeka o obowiązku jej naprawienia w całości lub w części.

 

Pomimo wyrażenia przez Panią zgody na wymierzenie ustalonej z prokuratorem kary – ustawodawca nie wykluczył możliwości instancyjnej kontroli tak zapadłego wyroku. Może Pani bowiem wnieść apelację od takiego wyroku, należy jednak liczyć się z konsekwencjami.

 

Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może Pani złożyć zarówno osobiście, jak również przez pełnomocnika.

 

Aby skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego, powinna Pani złożyć w sądzie (do którego trafi akt oskarżenia przeciwko Pani) wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W celu złożenia takiego wniosku musi Pani poczekać na zakończenie dochodzenia. Gdy to nastąpi, prowadzący dochodzenie skierują do sądu akt oskarżenia przeciwko Pani wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze.

 

Sąd wyznaczy posiedzenie i wtedy otrzyma Pani wezwanie na rozprawę. Wówczas powinna Pani złożyć do sądu wniosek o zastosowanie w Pani przypadku warunkowego umorzenia postępowania. Nikt nie jest w stanie dać stuprocentowej pewności na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Mając jednak na uwadze, iż chodzi zaledwie o 1 gram i wcześniej nie miała Pani do czynienia z prawem – co stawia Panią w dobrym świetle – szanse są duże. Podkreślę raz jeszcze, że wszystko uzależnione jest od sądu, w którym sprawa będzie rozpatrywana. Odrzucenie wniosku może spowodować jedynie orzeczenie kary zbliżonej (jeśli nie takiej samej) co we wniosku z art. 335 K.p.k.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus V =

16.10.2012

Jak już coś to nie odrzucenie wn tylko oddalenie. Odrzucenie to kwestia formalna, a oddalenie merytoryczna

Agnieszka

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Zostałem oskarżony o posiadanie narkotyków z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Znaleziono przy mnie 5 g marihuany, a po przeszukaniu mieszkania – jeszcze 2 g. Korzystałem z marihuany na własny użytek. Co mi grozi? Jak się bronić?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »