Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Posiadacz zależny a podatek od nieruchomości

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.10.2014

Czy posiadacz zależny ma możliwość płacenia podatku od nieruchomości, dzierżawiąc budynki i teren od stowarzyszenia turystycznego? Stowarzyszenie również dzierżawi grunty pod tymi budynkami – od Lasów Państwowych oraz od firmy Enea.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 3 ust. 1) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych (jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym);
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
    • jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

Natomiast art. 3 ust. 2 stanowi, że „obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi”.

 

Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny (art. 336) posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

 

Reasumując, posiadacz zależny (np. najemca) jest co do zasady, z mocy prawa, podatnikiem, gdy posiada obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

W przypadku części, której właścicielem jest Enea, nie ma możliwości, by podatnikiem był posiadacz zależny. Inaczej jest w przypadku części, której właścicielem jest Skarb Państwa (zarządzają nią Lasy Państwowe) – tu posiadacz zależny jest podatnikiem. Posiadacz zależny, poddzierżawiając dalej (stowarzyszenie oddaje w dzierżawę Pani), nie traci swego posiadania zależnego, zatem on jest podatnikiem.

 

Analogiczne stanowiska znajdziemy w interpretacjach, przykładowo w interpretacji z dnia 21 kwietnia 2010 roku (sygn. Fn.I.0550/3/10, Prezydent Miasta Łodzi):

 

„W przypadku, gdy w wyniku umowy cywilnoprawnej zawartej z właścicielem nieruchomości przekazano w posiadanie zależne nieruchomość stanowiącą własność jednostki samorządu terytorialnego, to obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu zależnym. Posiadacz zależny nie traci posiadania w wyniku oddania rzeczy innej osobie w dalsze posiadanie. Postanowienia zawarte w umowach cywilnoprawnych zobowiązujące poddzierżawców do opłacania podatku od nieruchomości nie wywołują skutków prawnych i nie mają żadnego znaczenia w wykonywaniu obowiązku podatkowego. Oznacza to, że podatnikiem podatku od nieruchomości w omawianym przypadku jest Stowarzyszenie jako posiadacz zależny nieruchomości gminy i nie ma tu znaczenia, że Stowarzyszenie poddzierżawiło nieruchomość innej osobie (kupcom)”.

 

Identyczne stanowisko znajdziemy również w interpretacji Prezydenta Miasta Łodzi (DF-Fn-III.310.1.2012) z dnia 21 lutego 2012 roku i w wielu innych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + II =

»Podobne materiały

Posiadacz zależny a posiadacz samoistny

Jestem posiadaczem samoistnym pawilonu handlowego w obiekcie budowlanym, który zbudowano na dawnym targowisku. Od właścicieli działki dzierżawimy grunt pod nasze pawilony. Wraz z innymi posiadaczami złożyliśmy wnioski o naliczenie podatku od nieruchomości. Urząd miasta domaga się jednak wciąż opłaty

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »