.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Porwanie dziecka przez matkę i utrudnianie kontaktu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.09.2011

Moja żona bez mojej wiedzy i zgody wywiozła naszą córkę z domu tydzień temu. Nie mogę skontaktować się z dzieckiem, a matka wysyła mi tylko wiadomości, że wszystko w porządku i córka nie tęskni. Co mogę zrobić? Obie przebywają chyba obecnie w innym mieście.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem nie jest prawem absolutnym i może podlegać ograniczeniom. Obowiązkiem państwa jest jednak podjęcie wszelkich możliwych działań niezbędnych dla realizacji chronionego prawa. Jednym z najistotniejszych czynników, jakie należy brać pod uwagę w postępowaniach w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem, jest sprawność podejmowanych działań.

 

Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

 

Kwestia ta nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10.11.1971 r. (sygn. akt III CZP 69/71) stwierdzono, że „rodzic uprawniony do przyjmowania u siebie dziecka w oznaczonych okresach powinien mieć możność współdecydowania o zmianie stałego pobytu dziecka, jeżeli zmiana ta uniemożliwiałaby mu faktycznie takie kontaktowanie się z dzieckiem. W braku zaś porozumienia między rodzicami rozstrzygałby o tym sąd opiekuńczy (art. 97 k.r.io.)”. Należałoby zatem uzyskać zgodę drugiego z rodziców dziecka na przeniesienie się do innego miasta.

 

Argumentem, dla którego można żądać ustalenia sposobu widzenia się dziecka, jest na przykład problem z widzeniami spowodowany zmianą miejsca zamieszkania dziecka. Jeżeli sąd ustali, że zmiana miejsca zamieszkania nastąpiła właśnie w celu utrudnienia kontaktów dziecka z drugim rodzicem, może on całkowicie inaczej ukształtować kwestię przyznania władzy rodzicielskiej. Dodatkowo, w przypadku braku zgodności pomiędzy rodzicami co do miejsca i czasu widywania dziecka, sąd dokładnie określi w decyzji, jaki kształt przybiorą wizyty.

 

Reasumując – w przypadku braku zgodności woli rodziców co do miejsca pobytu dziecka, może Pan złożyć wniosek o ustalenie przez sąd prawa do decydowania o miejscu pobytu dziecka. Do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy sąd może zabronić wywozu dziecka przez rodzica do innego miasta.

 

Pozostaje Panu droga sądowa. Jeśli sąd uzna, że matka działa na szkodę dziecka, może ograniczyć jej prawa rodzicielskie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl