.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Likwidacja stanowiska i propozycja niższego rangą a odprawa

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 03.01.2008

W najbliższym czasie moje stanowisko pracy ma być zlikwidowane, zaproponowano mi pracę na innym – niższym rangą stanowisku. Czy mogę przyjąć zaproponowaną posadę i jednocześnie otrzymać odprawę zgodnie z ustawą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników odprawa należy się pracownikowi w przypadku rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron.

 

W przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia zmieniającego, przy czym rozwiązanie takie pociąga za sobą wszystkie skutki rozwiązania dokonanego przez pracodawcę (wyrok SN z 22.05.1975 r., I PRN 9/75, OSN 1976/3/51). Odmowa ta powoduje, że umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, niezależnie od intencji pracownika (wyrok SN z 16.06.1999 r., I PKN 116/99, OSNAPiUS 2000/17/645).

 

Jak z tego wynika, warunkiem koniecznym do otrzymania odprawy na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników jest rozwiązanie umowy o pracę, a więc ten przepis nie obejmuje sytuacji, gdy pracodawca oraz pracownik dochodzą do porozumienia co do zakresu zmian w warunkach pracy.

 

Jedynie w przypadku podpisania stosownego porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem istnieje możliwość wypłaty np. jednorazowego odszkodowania dla pracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl