.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porozumienie stron

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 11.03.2014

Jaki jest termin na odwołanie się od podpisanego porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę? Po wielu latach pracy dostałam propozycję odprawy w wysokości czterech pensji i mam obawy, że propozycja nie jest dla mnie tak dobra, jak mi wmówiono. Doświadczyłam mobbingu ze strony kierowniczki, a następnie firma zaproponowała mi powyższe zakończenie współpracy z koniecznością pójścia na urlop i potem już bez świadczenia pracy. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do przepisów Kodeksu pracy (dalej K.p.) odwołanie od porozumienia stron nie przysługuje.

 

Art. 30 § 1 pkt 5 K.p. stanowi, iż w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

 

Oddział 4 Kodeksu pracy, zatytułowany „Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę”, w art. 44 podaje, że pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym.

 

Zgodnie z art. 264 K.p. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Żądanie zaś nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

 

Żaden przepis nie przewiduje ani możliwości, ani terminu do odwołania się od porozumienia stron.

 

Może się jednak Pani uchylić od skutków prawnych złożonego w porozumieniu oświadczenia woli, jeżeli zostało ono złożone pod wpływem wad oświadczenia woli, tj. błędu, w tym podstępu pracodawcy lub groźby. Jak wskazał m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 czerwca 2006 r. (sygn. akt II PK 337/05), uchylenie się przez pracownika od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pracodawcy pod wpływem błędu w porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę [art. 84 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) oraz art. 88 § 1 K.c. w związku z art. 300 K.p.] obejmuje wszystkie skutki tej czynności prawnej.

 

W Pani przypadku można próbować rozważać wprowadzenie Pani w błąd.

 

W takim razie zastosowanie miałby termin z art. 88 K.c., zgodnie z którym uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

 

Zgodnie z przepisem art. 61 K.c. oświadczenie woli skierowane do określonego adresata jest złożone z chwilą, w której doszło do niego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Oznacza to, że oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli, które również samo jest oświadczeniem woli w rozumieniu art. 60 K.c., powinno dotrzeć do adresata w rocznym terminie, zakreślonym w art. 88 K.c., tak aby mógł on zapoznać się z jego treścią. Tak SN w uchwale Izby Cywilnej z dnia 6 marca 1967 r. (III CZP 7/67, OSNCP 1967, nr 10, poz. 171): termin roczny przewidziany w art. 88 § 2 K.c. jest zachowany, jeżeli oświadczenie uchylającego się od skutków prawnych zawartej umowy dojdzie w tym terminie do wiadomości drugiej strony. Termin ten ma charakter zawity, nie stosuje się więc do niego przepisów o terminach przedawnienia, nie podlega on zawieszeniu ani przerwaniu. Nie może on być w żaden sposób przedłużany ani skracany przez strony czynności prawnej.

 

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych może być zawarte także w pozwie wniesionym do sądu (wyroki SN: z dnia 26 listopada 1964 r., I CR 293/64, OSNC 1965, nr 12, poz. 213; z dnia 28 kwietnia 1967 r., I CR 563/66, OSNC 1967, nr 12, poz. 227; z dnia 22 września 2005 r., IV CK 86/05, Lex, nr 187100), staje się ono skuteczne z chwilą doręczenia pozwu drugiej stronie.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »