.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poręczenie pożyczki pod wpływem leków psychotropowych a wada oświadczenia woli

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.07.2020

Chcę zgłosić do sądu swoją upadłość konsumencką jako osoby prywatnej. Poręczyłam mężowi pożyczkę na rozwój firmy i podpisałam weksel in blanco. Pożyczka nie była przeznaczona na cele konsumpcyjne. Bank żąda solidarnej spłaty. Czy mogę powołać się na wadę oświadczenia woli, gdyż byłam pod wpływem leków psychotropowych? Czy jako żona i poręczyciel mogę sama złożyć taki wniosek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poręczenie pożyczki pod wpływem leków psychotropowych a wada oświadczenia woli

Oświadczenie woli w stanie wyłączonej świadomości

Zasadne jest zwrócenie uwagi na treść art. 82 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na pogląd wyrażony Najnowszym wydaniu: Komentarza do kodeksu cywilnego. Księga Pierwsza. Część ogólna autorstwa Stanisława Dmowskiego i Stanisława Rudnickiego (Warszawa 2007). Zgodnie z nim:

 

„Do przyjęcia, że oświadczenie woli zostało złożone przez osobę znajdującą się w stanie, o jakim mowa w art. 82, nie jest konieczne, ażeby osoba ta była ubezwłasnowolniona w chwili składania oświadczenia. Jeżeli jednak oświadczenie zostało złożone przez osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną, to jest ono nieważne, i to bez względu na to, czy podstawa ubezwłasnowolnienia całkowitego nadal istnieje, czy też ustała na przykład na skutek wyleczenia z pijaństwa lub narkomanii”.

 

Nadto ci sami autorzy w tym samym komentarzu wskazują:

 

„Powzięcie decyzji i wyrażenie woli jest swobodne, gdy zarówno sam proces decyzyjny, jak i uzewnętrznienie woli nie były zakłócone przez destrukcyjne czynniki wynikające z aktualnych właściwości psychiki lub procesu myślowego w sposób wyłączający autonomiczne, czyli wolne – w znaczeniu »suwerenne« (swobodne) – działanie. Opinia biegłego powinna być stanowcza, to znaczy wyraźnie i kategorycznie stwierdzać, czy w chwili złożenia oświadczenia woli składający znajdował się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Oparcie natomiast przez biegłego opinii na wysokim stopniu prawdopodobieństwa nie oznacza jeszcze, że opinia nie jest stanowcza”.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lutego 2006 r., sygn. akt IV CSK 7/2005. w którym wskazano:

 

„Zgodnie z art. 82 kc nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Podkreślić jednak wypada, że stan wyłączający świadomość to - najogólniej rzecz ujmując - brak rozeznania, niemożność rozumienia zachowań własnych i zachowań innych osób, niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania. Stan taki musi przy tym wynikać z przyczyny wewnętrznej, a więc ze stanu, w jakim znajduje się osoba składająca oświadczenie woli, a nie z okoliczności zewnętrznych, w jakich osoba ta się znalazła”.

Podważenie oświadczenia woli w zakresie pożyczki

Innymi słowy, istnieje możliwość podważenia złożonego przez Panią oświadczenia woli, ale zasadne będzie przedstawienie dowodów na okoliczność stanu Pani świadomości. W mojej ocenie w chwili obecnej nie pozostaje Pani nic innego, bowiem nie ma Pan nic do stracenia, jak próbować bronić się tego rodzaju zarzutem. Jeżeli do zgody na pożyczkę doszło w trakcie terapii psychotropowej, może Pan wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczność, czy wyrażając zgodę, była Pani pod wpływem leków, jakie rodzaju to były leki, a także czy Pani zachowanie wskazywało na to, że nie zdawała sobie Pani sprawy z tego, co czyni, czy była Pani pod wpływem silnych leków, a jeżeli tak to jakich, czy Pani zdolność do rozpoznawania przedsiębranych przez Pana czynności był należyta, czy też zaburzona.

 

Istotne jest, że „stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli” nie może być rozumiany dosłownie, wobec czego nie musi oznaczać całkowitego zniesienia świadomości i ustania czynności mózgu. Wystarczy istnienie takiego stanu, który oznacza brak rozeznania, niemożność rozumienia posunięć własnych i posunięć innych osób oraz niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania (wyrok SN z dnia 7 lutego 2006 r., sygn. akt IV CSK 7/05). W razie gdyby doszło do postępowania sądowego, na pewno w sprawie winna Pani wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu medycyny na okoliczność ustalenia, czy leki miały wpływ na Pani zdolność postrzegania otoczenia, wpływ na Pani psychikę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »