Indywidualne Porady Prawne od 2006 roku – ePorady24

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!  /  Pracujemy 7 dni w tygodniu

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.

8 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 78 tysięcy
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci 100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy do 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Nasz zespół tworzy sztab specjalistów: doświadczeni prawnicy, radcy prawni, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy i agenci celni, którzy nie tylko udzielą Ci wyczerpującej porady, ale w razie potrzeby będą reprezentować Cię w sądzie.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Masz krępujące pytanie? Wszedłeś w konflikt z prawem? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Prawnik, który udzieli Ci odpowiedzi, jest ponadto objęty bezwzględną tajemnicą powierzonych mu informacji – dzięki temu możesz być spokojny o poufność Waszej korespondencji.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasnązrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.

 • W przeciwieństwie do tradycyjnych kancelarii prawnych
  u nas otrzymasz poradę w formie pisemnej, gotową
  do wydrukowania – dzięki temu masz pewność, że nic nie
  umknie Twojej pamięci, a w razie potrzeby możesz podeprzeć
  się wydrukowaną poradą w ewentualnym sporze z innymi.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
...
Następne › »
08.08.2012

Duży plus za sam pomysł – porady prawne on-line. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mają czasu na umówienie się osobiście w kancelarii. Polecam.

Wanda

08.08.2012

Serdecznie dziękuję za wyjaśnienie mojego problemu. Jestem wdzięczna za szybką odpowiedź. Bardzo dobrze, że jest taka możliwość uzyskania porady bez biegania po biurach prawnych. Życzę miłej pracy.

Ewa, pracownik biurowy, 59 lat

08.08.2012

Witam! Moja sprawa została załatwiona pozytywnie, porada była super. Dostałam wyczerpującą odpowiedź na moje pytania. Gorąco polecam ePorady24.pl. Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

Iwona, sprzedawca, 49 lat

07.08.2012

Bardzo dziękuję za Państwa poradę. Pomogła mi ona rozwiać wszelkie wątpliwości co do mojego problemu. Porada była poparta wyrokiem sądowym, wszystko zostało wytłumaczone starannie i zrozumiale.

Anna

07.08.2012

Udzielona odpowiedź w pełni jest dla mnie jasna, bardzo konkretna i wyczerpująca, a także rzeczowa. Ponadto zadałam jeszcze dwa dodatkowe pytania, na które prawnik udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi. Poradę uzyskałam w terminie ekspresowym. Pozdrawiam.

Alicja, pedagog, 50 lat

07.08.2012

Bardzo dziękuję za profesjonalizm, szybką reakcję – mimo weekendu – na postawione pytania i cierpliwe odpowiedzi na każde z nich. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo zostałam potraktowana byle jak przez pewien zespół adwokacki i nie bardzo wierzyłam, że ktoś może mi pomóc. Będę Was polecała każdemu potrzebującemu porady prawnej. Pozdrawiam serdecznie cały Wasz zespół.

Aleksandra, farmaceutka, 59 lat

07.08.2012

Informacja profesjonalna, wyczerpująca, poparta przepisami. Szybkie odpowiedzi na zadawane przeze mnie kolejne pytania. Polecam korzystanie z usługi.

Marianna

07.08.2012

Jestem zadowolona z porady. Otrzymałam odpowiedź na zadane pytanie. Wszystko zgodne z ofertą.

Krystyna, 60 lat

05.08.2012

Serdecznie witam całą ekipę serwisu ePorady24.pl. Chciałabym podzielić się z Państwem moją opinią. Otóż od kilku miesięcy borykałam się – jakby się wydawało – z prozaicznym problemem. Z biegiem czasu narastała we mnie frustracja i bezradność na skutek znikomej pomocy prawnika. Postanowiłam poszukać innego sposobu rozwiązania problemu i natknęłam się na stronę Waszego, naprawdę skutecznego serwisu, choć na początku dosyć sceptycznie podchodziłam do usługi proponowanej przez Internet. Jednak ostatnia wiadomość od prawnika (o kwocie za usługi) rozwiała moje wątpliwości. I nie żałuję, ponieważ Pani Izabela Nowacka-Marzeion, którą pozwolę sobie jeszcze raz pozdrowić, opierając swoje odpowiedzi na przepisach, szybko, konkretnie i przejrzyście rozwiązała moją sytuację, za co serdecznie dziękuję. Wiem, że na pewno w razie konieczności skorzystam z pomocy Pani Mecenas. Pragnę dodać, że porada była niedroga, zważywszy na jej efekt. Bardzo polecam serwis ePorady24.pl, bo tylko tutaj Państwo otrzymacie pełną i rzetelną informację na nurtujący Was problem. Gorąco pozdrawiam!

Małgorzata, 44 lata

04.08.2012

Opieka prawna była super, tak samo dbałość o sprawę klienta. Taka normalna, ludzka, bez owijania w paragrafy.

Jadwiga, psycholog, 61 lat

02.08.2012

Fachowa, sprawna i miła obsługa. Wyczerpująca odpowiedź na zadane pytania. Niewygórowana opłata za poradę.

Blandyna

02.08.2012

Opninia wydana była bardzo rzetelnie i fachowo. Bardzo mi pomogła w rozwiązaniu moich problemów. Bardzo szybka i konkretna wypowiedź prawna. Świetne zrozumienie potrzeb klientów, będących w problemach również finansowych. Serdzecznie i gorąco polecam. Dziękuję za wspaniałą współpracę i na pewno bedę jeszcze korzystać!

Małgorzata, 37 lat

02.08.2012

Niespotykany profesjonalizm, dostępność o każdej porze i, co najważniejsze, szybkość w uzyskaniu wyjaśnień. Polecam wszystkim, którzy potrzebują fachowej i pełnej informacji prawnej, niezależnie od problemu.

Jarek, nauczyciel akademicki, 54 lata

02.08.2012

Ocena 5

Agata

02.08.2012

Korzystam z serwisu ePorady24 już po raz wtóry z uwagi na profesjonalizm i szybką obsługę, ale mam też wrażenie, że po prostu „zaopiekowano” się mną w sposób fachowy. Czy można chcieć więcej…

Pozdrawiam,

Mariusz, 42 lata

02.08.2012

Wyczerpujące, kompetentne informacje za rozsadną cenę. Bardzo dziękuję.

Filip, 37 lat

01.08.2012

Nigdzie nie uzyskałem tak ważnych informacji na temat postępowania spadkowego jak tu – w ePoradach24. Bardzo dziękuję za szybkie i wyczerpujące odpowiedzi. Pełen szacunek za pracę w weekend, bo nie każdy chciałby właśnie w takie dni z pełnym poświeceniem zajmować się pracą. Przyznam, że korzystałem z porad prawniczych w kancelariach i nie udzielono mi takich informacji jak w tym portalu. Byłem niezadowolony, straciłem tylko czas i pieniądze. Tu uzyskałem dosłownie wszystko, co na chwilę obecną mnie interesowało – choć z pewnym niedowierzaniem, korzystając pierwszy raz z usług tego serwisu, już wiem, że to był dla mnie strzał w dziesiątkę i bez żadnego wahania w innych sprawach skorzystam właśnie z ePorad24.pl. Jeszcze raz dziękuję za udzieloną pomoc. Pozdrawiam.

Mirek

01.08.2012

Serdecznie dziękuję za pomoc w udzieleniu odpowiedzi na mój problem. Porada została mi udzielona w sposób prosty, zrozumiały i czytelny. Dziękuję za poświęcony mi czas i cierpliwość w odpowiadaniu na moje pytania. Fachowa, szybka obsługa i pełen profesjonalizm. Szczerze polecam wszystkim, którzy mają problem, a nie wiedzą, jak i z której strony go „ugryźć” :). Pozdrowienia i wielki ukłon dla pani Małgorzaty Rybarczyk.

Anna, 36 lat

31.07.2012

Z porady prawnika w tym serwisie korzystam po raz drugi. Uzyskana opinia prawna jest dla mnie bardzo cenna i daje możliwość poprowadzenia ważnej dla rodziny sprawy w sposób rzeczowy, w oparciu o odpowiednie przepisy prawne, których odszukanie dla osoby niemającej prawniczego wykształcenia i dostępu do odpowiednich dokumentów byłoby trudne, zaś wynik poszukiwań zawsze obciążony obawą o kompletność wyszukanych przepisów. Moja sprawa wprawdzie do sądu się nie kwalifikuje, jednak wymaga wsparcia o obowiązujące przepisy prawne. Z pewnością skorzystam z tego serwisu, jeśli będę potrzebowała wsparcia .

Aniela

31.07.2012

Problem został wyjaśniony, tylko aż dziw bierze, jak nieprecyzyjne jest prawo. Właściwie po co tworzyć ten paragraf, jeżeli i tak ostatecznie decyduje dyrektor.

Krystyna

« ‹ Poprzednie
...
Następne › »
wizytówka