Indywidualne Porady Prawne od 2006 roku – ePorady24

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!  /  Pracujemy 7 dni w tygodniu

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.

8 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 78 tysięcy
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci 100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy do 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Nasz zespół tworzy sztab specjalistów: doświadczeni prawnicy, radcy prawni, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy i agenci celni, którzy nie tylko udzielą Ci wyczerpującej porady, ale w razie potrzeby będą reprezentować Cię w sądzie.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Masz krępujące pytanie? Wszedłeś w konflikt z prawem? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Prawnik, który udzieli Ci odpowiedzi, jest ponadto objęty bezwzględną tajemnicą powierzonych mu informacji – dzięki temu możesz być spokojny o poufność Waszej korespondencji.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasnązrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.

 • W przeciwieństwie do tradycyjnych kancelarii prawnych
  u nas otrzymasz poradę w formie pisemnej, gotową
  do wydrukowania – dzięki temu masz pewność, że nic nie
  umknie Twojej pamięci, a w razie potrzeby możesz podeprzeć
  się wydrukowaną poradą w ewentualnym sporze z innymi.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
...
Następne › »
02.10.2012

Obszerna i wyczerpująca odpowiedź.

Piotr, kierownik banku, 40 lat

02.10.2012

Szybka rzeczowa opinia bez zbędnego lukru, dająca jasny obraz rzeczywistej sytuacji, w jakiej się znalazłem. Godne polecenia.

Marek

02.10.2012

Witam, Państwa opinia pomogłam mi rozwiązać poważny problem zawodowy. Odpowiedź, jaką uzyskałam od Państwa, była rzetelna, trafna i profesjonalna. Polecam gorąco, bo naprawdę jesteście Państwo kompetentną firmą. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.

Kamila, nauczyciel, 31 lat

01.10.2012

Jestem zadowolony z pomocy, jaką uzyskałem. Pani Marta udzielała wyczerpujących i jasnych odpowiedzi. Odpowiadała na moje pytania, a było ich kilka, nawet poza wyznaczonymi godzinami pracy, tym samym bardzo szybko uzyskiwałem dodatkową wiedzę. Bardzo dziękuję i polecam innym. Wiadomo, trzeba trochę zapłacić, ale przynajmniej uzyskuje się fachową pomoc.

Tomasz, 44 lata

01.10.2012

Witam. Jestem kolejną bardzo zadowoloną klientką portalu. Prawnik bardzo szybko udzielił mi rzetelnej i wyczerpującej odpowiedzi. Gorąco polecam ten portal i dziękuję za uzyskaną pomoc.

Pozdrawiam.

Zadowolona klientka, Agnieszka

01.10.2012

Odpowiedź jasna i klarowna. Dziękuję za szybką odpowiedź.

Wojciech

01.10.2012

Witam, polecam wszystkim ePorady24.pl w 200% i gwarantuję profesjonalną, rzetelną opiekę mecenasów pracujących w portalu ePorady24.pl. Jest to nie tylko godna zaufania firma, ale także kompetentna „e-kancelaria” dla klienta. Ceny są niższe niż w kancelariach prywatnych i czas na wykonanie zobowiązań jest krótszy. Profesjonalizm jak i wiedza są na wysokim poziomie. Ja skorzystałam z usługi napisania pisma – pisma, którego mój adwokat prowadzący sprawę nie miał tak naprawdę chęci napisania, a jak już, to nic nie gwarantował. Można było się domyślić, iż napisanie pisma tak jak i prowadzona sprawa nie przyniesie korzystnych rezultatów. Cena, jakiej zażądał, była wysoka. Cieszę się, iż znalazłam ePorady24.pl i z nich skorzystałam. Postanowiłam zaryzykować i dzisiaj tego nie żałuję. Sprawa jest w toku, ale pismo zostało przyjęte. Wspomnę też, iż przesłałam podstawowe informacje do analizy i wciągu 24 godzin, a był to środek nocy, otrzymałam odpowiedź. Odpowiedź pozytywną. W przeciągu 3 dni dokument był gotowy. W międzyczasie kontaktowałam się z ePorady24, pytając, czy potrzebne są jakiekolwiek inne dokumenty, kopie dokumentów ze sprawy i ze zdziwieniem przeczytałam, że „nie – to, co mamy, jest wystarczające”. Ucieszyłam się, a zarazem byłam troszkę zdziwiona. Po tym, co usłyszałam od mojego adwokata, powoli wątpiłam, że mogę jeszcze coś z tym zrobić. Żałuję dzisiaj, że wcześniej nie znalazłam ePorady24.pl i nie skorzystałam z reprezentowania mojej osoby w sądzie przez mecenasa tego portalu. Na pewno sprawa byłaby wygrana i pewnie zaoszczędziłabym na kosztach pełnomocnictwa. Od teraz, zanim wybiorę się do adwokata, na pewno skontaktuję się z ePorady24. Z całym zaufaniem i odpowiedzialnością polecam ePorady24.pl. To rzetelny i uczciwy portal! POLECAM. Wiem że mogą znaleźć się sceptycy, osoby nieufne, przerażone faktem, iż jest to internetowa firma – sama tak myślałam. Obawiałam się, czy aby opinie są prawdziwe, czy aby nie zostanę oszukana itd., mimo iż czytałam wiele opinii, ale mogę z ręką na sercu gwarantować, iż nic takiego nie miało miejsca i dzisiaj wiem, że jest to godny zaufania portal. Szczególnie dziękuję osobie prowadzącej sprawę – Mecenas Izabeli Nowackiej-Marzeion. Dziękuję za profesjonalną i na wysokim poziomie współpracę. Przede wszystkim dziękuję za pomoc i wyrozumiałość. POLECAM PAŃSTWU ePorady24.pl! Warto skorzystać. Pozdrawiam.

Tatiana, 40 lat

01.10.2012

Szybka i niezwykle pomocna opinia. Gorąco polecam!

Marcinen, 36 lat

01.10.2012

Jestem zadowolona z możliwosci skorzystania z ePorady24. Jestem pewna, że jeśli będę w potrzebie, skorzystam z tej opcji w pierwszej kolejności. Odpowiedź jest szybka i wyczerpująca. Pozdrawiam serdecznie.

Elżbieta

01.10.2012

Od lat prowadzę profesjonalną kancelarię radcy prawnego. Temat, który interesował moją klientkę, opracowałam w oparciu o obowiązujace przepisy, ale nie do końca byłam pewna, czy udało mi sie dotrzeć do wszelkich wiadomosci, jakie powinnam zawrzeć w opinii, bo na co dzień takie sprawy do mnie nie trafiają. Być może zauważył Pan bądź osoba, która opracowała opinię, że przepisy chronią przede wszystkim pracownika, natomiast nie mówią, co ma zrobić pracodawca, jeśli widzi, że wychowawca nie zachowuje się normalnie i przedstawia kilkudniowe zwolnienie lekarskie od psychiatry. Stąd też pojawiła się moja prośba do Waszej Firmy. Opracowanie oceniłam dobrze, choć nie wniosło ono nic nowego, poza tym, co sama znalazłam. Oczywiście nie mam o to pretensji. Dziękuję za sprawne załatwienie sprawy.

Pozdrawiam,

Barbara

01.10.2012

Bardzo szybko i profesjonalnie została udzielona odpowiedź. Na pewno w razie potrzeby w przyszłości skorzystam z usług. Polecam i serdecznie pozdrawiam.

Jola

01.10.2012

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.

Jerzy, emeryt, 77 lat

30.09.2012

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi waszego Biura. Pierwsze pytanie sprzed paru lat i obecne były bardzo dobrze opracowane i, co najwazniejsze, w szybkim czasie. Dziękuję bardzo i jeżeli będę miała kiedykolwiek problem prawny, który będę chciała sprawdzić, zawsze skorzystam z waszej porady. Jeszcze raz dziękuję.

Isabella, rencistka, 67 lat

30.09.2012

Ocena 5

Alina, 59 lat, nauczyciel-rusycysta

30.09.2012

Pełen profesjonalizm, rzetelność, jestem bardzo zadowolona z obsługi prawniczej ePorady24. Polecam wszystkim potrzebującym skorzystanie z tej formy pomocy prawnej. Dziękuję. 

Kinga

30.09.2012

Dziękuję Pani Elżbiecie za fachową odpowiedź, która była zrozumiała i wyczerpująca. Jeśli tylko będę potrzebowała pomocy, to z pewnością jeszcze skorzystam z Państwa usług. Jestem bardzo zadowolona. Gorąco polecam ePorady24.pl! Naprawdę warto skorzystać.

Pozdrawiam,

Ewelina

29.09.2012

Wyczerpująca odpowiedź, rzetelna i obszerna. Czas odpowiedzi – krótki.

Wojciech, prawnik, 53 lata

29.09.2012

Witam. Jestem bardzo zadowolona z usług Waszego portalu. Dziękuję Panu Tomaszowi Krupińskiemu za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Polecam.

Katarzyna

28.09.2012

Witam i jeszcze raz bardzo dziękuję za wyczerpującą i zrozumiałą dla mnie informację, pozdrawiam i życzę zdrowia.

Mirosława

28.09.2012

Ocena 5

Anna, 28 lat, nauczyciel

« ‹ Poprzednie
...
Następne › »
wizytówka