Indywidualne Porady Prawne – ePorady24

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!  /  Pracujemy 7 dni w tygodniu

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 4 godzin.

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.

7 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 67 tysięcy
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci 100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy do 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Nasz zespół tworzy sztab specjalistów: doświadczeni prawnicy, radcy prawni, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy i agenci celni, którzy nie tylko udzielą Ci wyczerpującej porady, ale w razie potrzeby będą reprezentować Cię w sądzie.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Masz krępujące pytanie? Wszedłeś w konflikt z prawem? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Prawnik, który udzieli Ci odpowiedzi, jest ponadto objęty bezwzględną tajemnicą powierzonych mu informacji – dzięki temu możesz być spokojny o poufność Waszej korespondencji.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasnązrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.

 • W przeciwieństwie do tradycyjnych kancelarii prawnych
  u nas otrzymasz poradę w formie pisemnej, gotową
  do wydrukowania – dzięki temu masz pewność, że nic nie
  umknie Twojej pamięci, a w razie potrzeby możesz podeprzeć
  się wydrukowaną poradą w ewentualnym sporze z innymi.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
...
Następne › »
11.06.2012

Rzetelna i fachowa opinia prawna, udzielana w bardzo krótkim czasie. Udzielający opinii prawnej odpowiada na dodatkowe pytania związane z opiniowanym zagadnieniem, czyniąc to zagadnienie bardziej zrozumiałym. Bardzo dziękuję za pomoc.

Magda, bankowiec, 54 lata

10.06.2012

Bardzo dziękuję za fachową poradę i krótki czas jej realizacji. Nie musiałam nigdzie wychodzić i szybko otrzymałam potrzebne informacje, które w znacznym stopniu mnie uspokoiły i nastawiły optymistycznie do czekającej mnie przyszłości. Bardzo ważne, że po otrzymaniu głównej odpowiedzi mogłam jeszcze zapytać o nurtujące mnie problemy, które się pojawiły po jej przeczytaniu. Na pewno kolejny raz skorzystam z tego serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Polecam i jeszcze raz dziękuję.

Ewa

10.06.2012

Dziękuję za udzielenie porady. Pierwszy raz w życiu poszukiwałam prawnika i natrafiłam na ePorady24.pl. Oczywiście, jako że nie ufam łatwym rozwiązaniom, odrzuciłam pomysł skorzystania z takiej formy poradnictwa prawnego. Jednak życie szybko zweryfikowało moje działania, ponieważ okazało się, że na odpowiedź radcy prawnego w pobliskim mieście muszę czekać około tygodnia. Wiązało się to z jeżdżeniem, stratą pieniędzy i czasu oraz koniecznością telefonicznego kontaktu. Moja sprawa jednak dla prawnika z Państwa portalu okazała się niezbyt skomplikowana i uzyskałam szybko odpowiedź. Także na pytanie dodatkowe. W związku z tym uważam, iż nie ma sensu obawa przed brakiem profesjonalizmu. Jest wręcz odwrotnie! Gdy opowiadam teraz rodzinie i znajomym, że skorzystałam z takiej formy kontaktu z profesjonalnym „biurem”, troszkę się dziwią. A ja zachwalam i polecam, bo rzeczywiście – nie mam żadnych zastrzeżeń. Uważam, że warto wiedzieć i warto zapłacić za tę wiedzę, bo okazuje się, że bazowanie na tym, co „podobno”, jest bardzo zgubne. Ja rozwiałam swe wątpliwości za Państwa pośrednictwem i jestem pewna, że jeszcze skorzystam w razie potrzeby z Państwa usług. Wszystkich zachęcam – nie bójcie się, pytajcie! Dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam!

Jolanta, nauczycielka

10.06.2012

Bardzo szybka, wyczerpująca porada z dziedziny prawa pracy poparta aktami prawnymi. Równie szybkie odpowiedzi na pytania dodatkowe. Niewielki koszt porady. Polecam ten serwis!

Piotr, diagnosta samochodowy, 50 lat

10.06.2012

Ocena 5

Jadwiga

08.06.2012

Wasz serwis to fantastyczna sprawa! Szczerze będę go polecać każdemu, mimo że sama długo się wahałam, nim zdecydowałam prosić o pomoc. Uzyskałam wyczerpującą, szybką i co ważne „komunikatywną” informację. Żadne z pytań dodatkowych nie pozostało bez obszernych informacji. W przyszłości na pewno skorzystam z serwisu.

Florina, specjalista do spraw płac, 54 lata

08.06.2012

Rzetelna i wyczerpująca porada prawna. Na każde zadane pytanie otrzymałam szybką i zrozumiałą dla mnie odpowiedź. Profesjonalne podejście do klienta. Gruntownie przygotowany wniosek z zawartymi wszystkimi informacjami przekazanymi prawnikowi. Polecam z pełnym przekonaniem.

Justyna

08.06.2012

Dziękuję bardzo serdecznie za wyczerpującą odpowiedź. Na każde zadane pytanie otrzymywałam szybką i fachową poradę. POLECAM innym.

Z wyrazami szacunku,

Barbara

06.06.2012

Korzystanie z porad Pani Izy to naprawdę coś przekonywującego, bardzo profesjonalne podejście i wyjątkowo skrupulatne i szybkie odpowiedzi na pytania przekonały mnie, że warto skorzystać z usług ePorady24.pl. Nie ma potrzeby udawania się do biura, wystarczy dostęp do Internetu. Polecam wszystkim. Mój problem z emeryturą jeszcze nie został do końca wyjaśniony, ale myślę, że zakończy się pomyślnie. Uważam, że dalsze przedłużanie i zadawanie dodatkowych pytań jest zakończone. Bardzo dziękuję.

Pozdrawiam, Ryszard, technik mechanik, 61 lat

06.06.2012

Dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi. Usługę oceniam jako wysoko profesjonalną, szybką i przyjazną dla klienta. Myślę, że będę korzystała z Waszych usług, jeśli zajdzie taka potrzeba, i będę Was polecała znajomym.

Z wyrazami szacunku,

Kasia

05.06.2012

Ocena 5

GRZEGORZ, 37 lat, księgowy

05.06.2012

Otrzymałam bardzo rzetelne informacje. Dziękuję za pomoc.

Polecam,

Agnieszka

05.06.2012

Jestem zadowolona z odpowiedzi. Przyszła szybko, była wyczerpująca i rzeczowa. Dała mi jasne rozeznanie w tym, jaki jest najbezpieczniejszy sposób wynajęcia przeze mnie mieszkania. Zaoszczędziła mi czasu i wizyt w kancelariach prawniczych. Polecam tę formę uzyskania porady prawniczej.

Ewa, ginekolog

05.06.2012

Szanowni Państwo! Treść i zawartość porady, którą otrzymałam, pokrywa się z ogólnym moim pojęciem, jakie miałam na temat sposobu postępowania przy ewentualnych przykrych konsekwencjach związanych z istniejącą sytuacją w moim domu. Niektóre informacje, których nie znałam, w wystarczającym stopniu na tę chwilę kształtują moją orientację w tej sprawie. Dziękuję za uzyskaną pomoc, gratuluję pomysłu takiego serwisu i życzę wielu zadowolonych klientów, przesyłając tą drogą serdeczne pozdrowienia.

Zofia

05.06.2012

Odpowiedź była bardzo obszerna i wystarczająca, myślę, że w przyszlości będę korzystała z pomocy prawnej, jest profesjonalna. Odpowiedź na moje pytanie otrzymałam bardzo szybko, za co dziękuję i pozdrawiam.

Christine, 50 lat

05.06.2012

Dziękuję bardzo za rozmowę z Panem Januszem Polanowskim. Otrzymałam obszerne i wyczerpujące informacje. Ogromną zaletą takiego porozumiewania sie z prawnikiem jest możlowość przeanalizowania otrzymanych informacji powtórnie i mozliwość zadawania pytań dodatkowych. Bardzo dziękuję. Taka forma kontaktu z prawnikiem jest tak dobra, że już nie będę marnować czasu w żadnej poczekalni.

Małgorzata, 50 lat, wolny zawód

04.06.2012

Polecam. Fachowa porada, konkretna odpowiedź i pomoc.

Mariusz

04.06.2012

Dziękuję za poradę. Dzięki wam udało mi się rozwiązać moje problemy :)

Agata

04.06.2012

Bardzo rzeczowy i profesjonalny zespół specjalistów. Szybka i wyczerpująca odpowiedź ukierunkowała dalsze moje działania związane z nurtującym mnie problemem prawnym i osobistym. Dzięki fachowej poradzie wiedziałam już, jakie należy podjąć kroki w celu rozwiązania problemu. Jestem bardzo wdzięczna za okazaną pomoc! Serdecznie polecam wszystkim, którzy borykają się z problemami natury prawnej, tu z pewnością odnajdziecie odpowiedź na wasze pytanie. Serwis godny polecenia i zaufania!

Katarzyna

04.06.2012

Bardzo serdecznie dziękuję za fachową poradę. Z czystym sumieniem mogę polecić korzystanie z tego serwisu w razie problemów o charakterze prawnym.

Patrycja, 31 lat

« ‹ Poprzednie
...
Następne › »
wizytówka