.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poradnictwo rzecznika konsumentów

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 18.11.2007

W artykule opisano, do czego zobowiązany jest rzecznik w zakresie porad konsumenckich i czego należy od niego oczekiwać?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowym zadaniem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (zwanego dalej „rzecznikiem”) jest świadczenie poradnictwa konsumenckiego i udzielanie informacji prawnej z zakresu ochrony interesów konsumenta, o czym stanowi przepis art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 z 2007 r., poz. 331 z późn. zm. – dalej w skrócie zwanej „ustawą”).

 

Już samo uplasowanie treści przepisu wskazuje na istotną wagę tej kompetencji rzecznika – ustawodawca wymienia ją na początku katalogu ustawowego. Dlatego w praktyce oznacza to, że konsument zgłaszający swój problem do rzecznika w pierwszej kolejności otrzyma poradę konsumencką i informację prawną w swojej indywidualnej sprawie. Zanim jednak tak się stanie konsument musi wiedzieć:

 

Gdzie znaleźć rzecznika?

 

Znajdziemy go we właściwym, ze względu na nasze miejsce zamieszkania, urzędzie:

 

  • w przypadku miast na prawach powiatu tzw. starostwo grodzkie – w urzędzie miejskim,
  • w przypadku powiatu ziemskiego – w starostwie powiatowym.

 

Jakiego rodzaju sprawę uznamy za konsumencką?

 

Konsument, zgłaszając się do rzecznika, nie ma obowiązku wiedzieć, czy jego problem mieści się w granicach ochrony praw konsumenta. To rzecznik ma dokonać takiej oceny i udzielić w tym zakresie odpowiedniej informacji prawnej. Jeżeli konsument ma wątpliwości co do weryfikacji jego sprawy i odmowy udzielenia porady przez rzecznika – powinien poprosić o odmowę na piśmie.

 

Warto jednak wiedzieć, czym będzie kierował się rzecznik, kwalifikując daną sprawę w zakres problemów konsumenckich. Poniższy opis pomoże w takiej weryfikacji.

 

Kluczowymi zagadnieniami praktycznymi będą więc: zakres, forma i rodzaj udzielanej informacji prawnej, czy porady. Nie ulega wątpliwości, że konsument ma prawo żądać od rzecznika porady w różnorakiej formie, zarówno ustnej jak i pisemnej, gdyż ustawodawca nie wypowiada się w tej kwestii. Warto więc czasem poprosić o pisemną opinię, poradę, czy informację w zgłoszonej przez nas sprawie. Natomiast zakres – jak już wspomniano – mieścić się ma w sprawach konsumenckich.

 

Dobrym sposobem na wykazanie swojej „konsumenckiej legitymacji” w danym przypadku jest wskazanie regulacji prawnych, pod które nasz spór z przedsiębiorcą podlega. Niejednokrotnie konsumenci wiedzą o istniejącej ochronie prawnej lecz nie potrafią sami z niej w pełni skorzystać – wtedy pełna porada i informacja prawna uzyskana od rzecznika jest bardzo przydatna.

 

Najistotniejsze jest jednak to, że taka porada nic nie kosztuje. Konsument może wystąpić o nią niekoniecznie osobiście przybywając do urzędu, ale np. drogą korespondencyjną, a także przez internet. Istnieją urzędy (starostwa powiatowe i urzędy miejskie), które posiadają strony WWW z możliwością wniesienia sprawy do rzecznika lub zadania pytania „on line”. Internetowy sposób załatwiania spraw przez urzędy jest ich obowiązkiem, nie zaś dobrą wolą.

 

Co do zakresu poradnictwa – istnieją w praktyce istotne problemy, ponieważ nigdzie nie wskazano jednoznacznie, czym jest „sprawa konsumencka”. Jednak drogą bardzo prostej wykładni prawnej można ustalić ten zakres, posiłkując się definicją konsumenta z art. 221 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przyjąć należy, że sprawę należy uznać za konsumencką, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Warto też nie zapominać, że opinie, porady i informacje prawne wykonane przez rzecznika nie są taką samą usługą prawną jak ta od prawnika. U rzecznika nie jesteśmy „klientem” tylko „interesantem” (petentem) w urzędzie. Dobrą stroną tej sytuacji jest bezpłatność, ale musimy się liczyć z brakiem profesjonalizmu. Nie musi tak być, ale zdarza się, że porady rzecznika przypominają suchą informacją zaczerpniętą z ulotki edukacyjnej. Dodajmy jedynie, że przepisy nie zobowiązują kandydatów na to stanowisko do posiadania doświadczenia czy wiedzy prawnej.

 

Niejednokrotnie konsument może także spotkać się z próbą zawężenia definicji spraw konsumenckich i zostać skierowany do innej instytucji. Inni zaś mogą sugerować, że sprawa nadaje się wyłącznie do adwokata itp. Nie ma takich kryteriów oceny w kompetencjach rzecznika, które pozwalałyby dokonywać wstępnej weryfikacji spraw przy poradnictwie konsumenckim, ani pod kątem zamożności konsumenta, ani też z uwagi na ciężar gatunkowy sprawy.

 

Dlatego praktyki typu: „proszę zgłosić sprawę odmowy przyjęcia reklamacji do Inspekcji Handlowej”, czy też „proszę przesłać wniosek o poradę w sprawie o ubezpieczenie OC auta do rzecznika ubezpieczonych” – są nieuzasadnioną prawnie odmową obsługi interesanta przez urzędnika. To tak, jak gdyby wydział architektury odmówił wydania decyzji budowlanej z uwagi na status materialny petenta.

 

Przy nieuzasadnionej odmowie udzielenia porady i informacji prawnej przez rzecznika – konsumentowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń i zgłoszenia sprawy do organu bezpośrednio nadzorującego jego pracę – jest nim rada powiatu (miejska). Nietypowe jest, że rzecznik nie podlega merytorycznie – tak jak inni urzędnicy – staroście (prezydentowi) lecz bezpośrednio radzie (miejskiej) powiatu.

 

Warto ponadto wiedzieć, że:

 

  • nie należy kierować spraw indywidualnych konsumenckich, w tym próśb o poradę i informację prawną do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż organ ten zajmuje się jedynie postępowaniami z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów (temat ten omówiono w odrębnej publikacji),
  • porad konsumenckich udzielają także organizacje konsumenckie: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Konfederacja Konsumentów.


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.11.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus IV =

11.04.2012

od 2009 roku rzecznicy podlegaja starostom, a nie radzie powiatu

Aaa

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton