Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pora nocna a regulamin pracy

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 30.03.2012

Czy w regulaminie pracy można wprowadzić porę nocną dla całego zakładu między 22.00 a 6.00, natomiast dla pracowników magazynu – między 23.00 a 7.00?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W regulaminie pracy można wprowadzić inną porę nocną dla całego zakładu, a inną – dla pracowników magazynu.

 

Na podstawie art. 1041 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności porę nocną.

 

Zgodnie z treścią art. 1517 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

 

Zarówno zaproponowane w treści pytania godziny pracy dla całego zakładu (22.00-6.00), jak również dla pracowników magazynu (23.00-7.00) spełniają warunek z art. 1517 § 1 K.p., są bowiem określone jako 8 kolejnych godzin w przedziale czasowym między 21.00 a 7.00. Wprawdzie Kodeks pracy posługuje się określeniem „pora nocna”, które pracodawca powinien określić w regulaminie pracy, jednak nie ma podstaw, aby dokonywać jedynie wykładni literalnej (gramatycznej) tego przepisu.

 

Należy sięgnąć do celu, jakiemu ma służyć określenie pory nocnej w zakładzie pracy, a jest nim sprawna i efektywna organizacja procesu produkcji, usług, sprzedaży. Zatem pracodawca może wprowadzić kilka pór nocnych dla poszczególnych kategorii pracowników czy dla poszczególnych części zakładu pracy, o ile każda pora nocna spełniać będzie warunek z art. 1517 § 1 K.p. (8 kolejnych godzin pomiędzy 21.00 a 7.00). Kilka pór nocnych w jednym zakładzie pracy pozwala pracodawcy na elastyczne organizowanie czasu pracy i efektywne planowanie harmonogramu owej pracy.

 

Różne pory nocne mogą wynikać z zawodowego podziału grup pracowników, z rodzaju pracy, jej specyfiki, z różnych rozkładów czasu pracy, ale już nie z indywidualnych cech poszczególnych pracowników (opieka nad małym dzieckiem, ciąża, niepełnosprawność). Innymi słowy – musi istnieć ścisły związek pomiędzy różnorodnym ukształtowaniem pór nocnych a wykonywaną w zakładzie pracą. W przeciwnym razie pracodawcy może zostać postawiony zasadny zarzut dyskryminacji pracowników w zatrudnieniu ze względu na sytuację osobistą, gdyż sytuacja tych osób miałaby być kształtowana mniej korzystnie od sytuacji innych pracowników – w całkowitym oderwaniu od kwestii zawodowych.

 

Warto pamiętać, że osoba pracująca w nocy ma prawo wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem, aby ten powiadomił właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnieniu pracowników pracujących w nocy (art. 1517 § 6 K.p.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + VIII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki