Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Popełnienie samobójstwa

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.02.2014

Jestem szantażowana emocjonalnie przez mojego kolegę. Myślałam, że jesteśmy pokrewnymi duszami. Tymczasem on grozi, iż popełni samobójstwo, lecz wcześniej sporządzi list, w którym wskaże, że to przeze mnie tak postąpił. Boję się tego człowieka. Wszelkie próby zwrócenia mu uwagi powodowały jego złość i groźby. Chodzimy na te same studia podyplomowe, więc spotkania są nieuniknione. Kolega raz już próbował popełnić samobójstwo, ale go odratowano. Czy powinnam poinformować policję o tym wszystkim? Co mi grozi, jeśli on faktycznie popełni samobójstwo, a wcześniej sporządzi wyżej wymieniony list? Dodam, że kolega szantażował mnie „w cztery oczy”, tj. nie ma żadnych świadków, którzy mogliby potwierdzić moje słowa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani ofiarą szantażu emocjonalnego ze strony mężczyzny, który grozi popełnieniem samobójstwa. Mężczyzna w rozmowach z Panią bardzo często wskazuje, iż popełni samobójstwo, a zanim to zrobi, sporządzi list, w którym wskaże, iż samobójstwo było spowodowane przez Panią.

 

Istotny w niniejszej sprawie jest przepis art. 151 K.k., zgodnie z którym „kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Odpowiedzialność karną mogłaby Pani ponosić wówczas, gdyby można było Pani przypisać podżeganie do popełnienia samobójstwa lub pomocnictwo. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

 

W mojej ocenie w Pani sytuacji, celem niejako działania na przyszłość, konieczne jest skierowanie do prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 191 § 1 K.k. Złożenie tego rodzaju zawiadomienia pozwoli Pani uzyskać alibi na przyszłość, gdyby mężczyzna spełnił swoje obietnice.

 

Czyn owego mężczyzny może wypełniać znamiona przestępstwa z art. 191 § 1 K.k. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

W pierwszej kolejności należy pochylić się nad zwrotem „groźba bezprawna”. Groźba bezprawna powinna być rozumiana zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 115 § 12 jako groźba określona w art. 190 § 1, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej. Nie stanowi przy tym groźby bezprawnej zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeśli ma ona na celu jedynie ochronę prawa naruszonego przestępstwem. Innymi słowy, zachowanie Pani kolegi, polegające na grożeniu Pani popełnieniem samobójstwa w określonych sytuacjach, może być rozpatrywane w kategoriach zachowania wypełniającego znamiona czynu, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k. W mojej ocenie zachowanie tego Pana stanowi realną groźbę dla Pani, albowiem zmusza Panią do określonego działania.

 

Przez działanie należy rozumieć wykonywanie określonych ruchów, zaniechanie polega na powstrzymaniu się od ich wykonywania, a znoszenie to tolerowanie pewnego nieprzyjemnego dla danej osoby stanu rzeczy (zob. M. Filar, w: Kodeks…, red. O. Górniok, 2006, s. 624). W mojej ocenie zachowanie mężczyzny winno być postrzegane jako wykonywanie określonych ruchów zmierzających do szantażowania Pani, jak mniemam, z uwagi na zawód miłosny.

 

Ustawodawca bowiem posługuje się wskazaniem, iż groźba bezprawna jest dokonywana w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. W Pani przypadku tenże mężczyzna działa z zamiarem bezpośrednim, na co wskazuje jego notoryczność, a także coraz śmielsze działanie. W mojej ocenie mężczyzna ten zmierza do wymuszenia na Pani określonego rodzaju zachowania, może także utrzymywania wspólnych kontaktów, pod rygorem samobójstwa, jeżeli taki kontakt zostanie zerwany.

 

Groźba popełnienia przestępstwa, która nie wzbudza w zagrożonym uzasadnionej obawy jej spełnienia, nie jest groźbą bezprawną w rozumieniu art. 191 K.k. W Pani przypadku nie można mówić o braku takiej obawy. Sama Pani wskazuje, iż boi się tego mężczyzny.

 

Z chwilą złożenia takiego zawiadomienia postępowanie będzie toczyło się z urzędu. Złożenie takiego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest wolne od jakichkolwiek opłat. Nawet przy braku dowodów będzie Pani miała alibi na przyszłość, albowiem w prokuraturze i na policji pozostanie ślad po Pani zgłoszeniu, na który to ślad będzie Pani mogła się powoływać, w razie gdyby mężczyzna popełnił samobójstwo, wskazując w liście, iż Pani go do tego podżegała.

 

Czyn, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k., jest ścigany z oskarżenia publicznego z urzędu.

 

Zawiadomienie może być złożone ustnie lub pisemnie. Ustnie na policji, pisemnie w biurze podawczym policji lub prokuratury. Osobiście polecam formę pisemną, albowiem wówczas możliwe jest zawarcie sedna sprawy, bez niepotrzebnych nerwów w trakcie składania zawiadomienia ustnie do protokołu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + sześć =

»Podobne materiały

Szantaż – co robić?

Jakiś czas temu poznałem mężczyznę. Spotykaliśmy się przez jakiś czas. On pożyczył mi pieniądze, które zdeklarowałem się oddać. Zaczął mnie jednak szantażować, wysyłać SMS-y z groźbami, że jeśli nie oddam wszystkiego, to powiadomi moja rodzinę o naszym „związku”. Pieniądze wpłacam na jeg

 

Szantaż – możliwe konsekwencje prawne

Jakiś czas temu zostałam sprowokowana przez bliską osobę do rozebrania się przed amatorską kamerą. Bez mojej zgody nagrano filmik i zdjęcia. Obecnie jestem szantażowana przez partnerkę tego człowieka, która żąda, abym zerwała z nim kontakty. Grozi mi opublikowaniem tych materiałów. Tymczasem ja nie

 

Groźby przez SMS

Moja była dziewczyna wysyła mi mnóstwo SMS-ów z groźbami (pisze np., że mnie zniszczy, że coś stanie się moim rodzicom itp.). Twierdzi, że jeśli pójdę z nimi na Policję, zostanę wyśmiany, bo takie wiadomości nie mogą stanowić dowodu w sądzie. Co mam robić? Boję się o swoje zdrowie i życie.  

 

Groźba bezprawna

Ja i mój były mąż mieszkaliśmy razem jeszcze przez pewien czas po rozwodzie. Gdy nie było mnie w domu, eksmałżonek zabrał z mojego pokoju pendrive’a. Były tam różne zdjęcia – m.in. takie, na których znajdował się nagi mężczyzna. Były mąż wysłał fotki do żony tego mężczyzny. Poza tym

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »