.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.02.2012

Złożyłem do sądu wniosek o unieważnienie darowizny. Wystąpiłem o zwolnienie z kosztów, załączając oświadczenie majątkowe. Sąd stwierdził, że obecnie nie ma potrzeby wnoszenia innych kosztów. 28 stycznia sąd zobowiązał mnie do opłacenia biegłych (zaliczka) w terminie 14 dni. Czy wystąpić ponownie o zwolnienie z tego kosztu? Czy ewentualnie moja żona (mamy rozdzielność majątkową) mogłaby pokryć te koszty? Jeżeli tak – czy będzie jej się należał zwrot po wygraniu sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Często sąd przy pozwie zwalnia tylko z opłaty wpisowej od pozwu; nie zawsze, ale często. Wówczas przy każdej czynności związanej z koniecznością uiszczenia opłaty czy zaliczki należy osobno wnioskować o zwolnienie z kosztów. Tak jak w przypadku powołania opinii biegłego.

 

Jeśli 28 stycznia są Pana zobowiązał do uiszczenia zaliczki, 11 lutego mija Panu czas na jej uiszczenie.

 

Przy obliczaniu ilości godzin niezbędnych do wydania opinii pod uwagę bierze się czas poświęcony na dokonanie czynności przygotowawczych (w tym również czas niezbędny na zapoznanie się z aktami sprawy) oraz na opracowanie samej opinii. Sąd, zazwyczaj na posiedzeniu niejawnym, zapoznaje się z przedłożoną przez biegłego opinią, ocenia jej przydatność i wydaje postanowienie o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia. Jeżeli opinia jest wykonana wadliwie, niezgodnie z zaleceniem sądu lub ze znacznym opóźnieniem, wynagrodzenie może ulec obniżeniu. Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego ponoszą zwykle strony postępowania. Powołanie biegłego często następuje na wniosek zainteresowanych stron. W takim przypadku sąd zwraca się do stron o uiszczenie zaliczki na poczet kosztu opinii pod rygorem pominięcia dowodu z opinii. Zdarza się, że strona dochodząca swoich racji przez sądem znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i występuje z wnioskiem do sądu o zwolnienie z kosztów. Wniosek taki jest rozpatrywany przez sąd na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do złożenia oświadczenia o stanie jego majątku i środków utrzymania. Po wnikliwym rozpatrzeniu wniosku (sąd w szczególności bada, czy koszty opinii mogą spowodować u strony dotkliwy uszczerbek) sąd przychyla się do wniosku lub go odrzuca. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku koszty opinii są pokrywane ze środków budżetowych.

 

Proszę natychmiast złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w zakresie zaliczki na opinię biegłego. Jednocześnie – proszę złożyć wniosek o przedłużenie terminu do zapłaty zaliczki do czasu rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z kosztów, wstrzymanie się z decyzją co do pominięcia dowodu z opinii biegłego.

 

Szkoda, że od razu nie złożył Pan wniosku o zwolnienie z kosztów, już byłby rozpatrzony.

 

Brak jakiejkolwiek Pańskiej reakcji spowoduje pominięcie dowodu z opinii.

 

Sąd może, ale nie musi Pana zwolnić z kosztów.

 

Może Pan oczywiście w przypadku pozytywnego wyniku postępowania żądać zwrotu kosztów, najlepiej przy każdej rozprawie przypominać sądowi o żądaniu zasądzenia zwrotu kosztów. Niestety, zwrot zostanie przysądzony Panu – nie Pańskiej żonie. Ona nie jest uczestnikiem postępowania. W końcowym postanowieniu sąd zasądzi resztę kosztów od strony przegranej lub pokryje je ze budżetu Skarbu Państwa.

 

Dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »