Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponowny tytuł wykonawczy

Autor: Janusz Wyląg • Opublikowane: 11.07.2009

Problematyka artykułu dotyczy sytuacji, kiedy wierzyciel utracił z jakiś przyczyn dokument zaświadczający o jego tytule wykonawczym względem dłużnika. Autor objaśnia, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby uzyskać go ponownie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wydanie ponownego tytułu wykonawczego następuje w przypadku utraty oryginału tego dokumentu. Zgodnie z art. 794 Kodeksu postępowania cywilnego decyzję taką może wydać sąd w postanowieniu wydanym po przeprowadzeniu rozprawy. Sądem właściwym do wydania ponownego tytułu wykonawczego jest sąd, który wydał pierwotny tytuł wykonawczy. Postępowanie wszczynane jest na wniosek wierzyciela, lecz w przypadku gdy tytuł wykonawczy został wydany z urzędu, ponowny tytuł wykonawczym może również zostać wydany z urzędu.

 

W postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego okoliczność, że wierzyciel nie wie, co się stało z tytułem wykonawczym, niekoniecznie musi świadczyć o tym, że tytuł nie został przezeń utracony. Właśnie nieświadomość tego, co się stało z posiadanym uprzednio dokumentem, jest jednym z przejawów jego utraty.

 

Utracony tytuł wykonawczy to taki, który wbrew woli lub niezależnie od woli wierzyciela został zagubiony, zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego użycie lub też znalazł się w posiadaniu dłużnika lub osoby trzeciej.

 

Jednakże dobrowolne wydanie przez wierzyciela dłużnikowi lub osobie trzeciej tytułu wykonawczego skutkuje niedopuszczalnością uzyskania ponownego tytułu wykonawczego.

 

Postępowanie w przedmiocie wydania ponownego tytułu wykonawczego ogranicza się do badania przez sąd faktu utraty jego oryginału. Sąd nie może badać okoliczności, które zaszły po wydaniu utraconego tytułu wykonawczego, między innymi tych, które mają wpływ na istnienie świadczenia, bądź też na jego wykonalności. Niedopuszczalne jest także badanie przez sąd kwestii przedawnienia roszczenia stwierdzonego utraconym tytułem wykonawczym. Sąd jednak może rozpatrywać okoliczność dokonanych przez dłużnika w toku egzekucji wpłat, jeżeli zostały one uwidocznione w utraconym tytule wykonawczym.

 

Ponowny tytuł wykonawczy powinien odpowiadać dokładnie treści utraconego tytułu wykonawczego.

 

Na wydanie ponownego tytułu wykonawczego, jak również na odmowę jego wydania przysługuje zażalenie na podstawie art. 795 § K.p.c.


Stan prawny obowiązujący na dzień 11.07.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - cztery =

 

»Podobne materiały

Dalszy tytuł wykonawczy

Artykuł omawia aspekty prawne jakie towarzyszą wydaniu przez sąd dalszego tytułu wykonawczego oraz obowiązujące procedury.

 

Jak pozbyć się niechcianego najemcy?

W artykule omówione zostały zasady rozwiązywania umowy najmu i postępowania na wypadek niewydania lokalu przez najemcę.

 

Wyjawienie majątku dłużnika

Jak się powszechnie przyjmuje, wyjawienie majątku dłużnika jest pomocniczym sposobem egzekucji. Służy ono uzyskaniu przez wierzyciela informacji o składnikach majątku dłużnika, w celu skierowania do nich egzekucji.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »