.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego po jego umorzeniu

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 12.05.2015

Czy po złożeniu wniosku przez wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego z tytułu alimentów jest możliwe ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego? Wierzyciel oświadczył, że zaległość została uregulowana. Chodzi o alimenty za ten sam okres, za który egzekwuje je komornik od byłego męża.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja jest dość niecodzienna i raczej niełatwa, o ile dobrze Panią rozumiem. Generalnie zawsze można składać ponowny wniosek egzekucyjny, jak również prowadzić egzekucję co do dalszych alimentów.

 

Z tego, co zrozumiałam, Pani oświadczyła, że otrzymała alimenty od dłużnika, ale ich nie otrzymała. Z jakiegoś powodu zatem Pani takie oświadczenie złożyła. Niestety nie ma przepisu prawa, który by wprost regulował tę kwestię.

 

Ja może doradziłabym przemyśleć taką opcję – złożyć pismo w toku egzekucji, w którym wyjaśni Pani, iż się Pani pomyliła lub zarachowała wpłaty na wcześniejsze alimenty, jeżeli komornik nie umorzył jeszcze egzekucji za ten okres – myślę, że powinno się to udać Pani bezsprzecznie wyjaśnić.

 

Generalnie każde oświadczenie Pani, także składane w toku egzekucji, może być dotknięte np. błędem lub groźbą i wówczas ma Pani możliwości uchylenia się od skutków tego oświadczenia. Dlatego też zasugerowałabym napisanie pism z wyjaśnieniem, dlaczego Pani oświadczyła, że zapłacono alimenty (nie znam powodu) i wniosła o rozszerzenie egzekucji o alimenty za ten okres.

 

Z drugiej strony, jeżeli doszło do umorzenia postępowania w całości na Pani wniosek, także nie żądała Pani egzekucji przyszłych świadczeń, to powiem tak – art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, więc de facto komornik powinien wszcząć i prowadzić egzekucję, ale, jak podkreśla się w orzecznictwie, jeżeli zaspokojony wierzyciel wykorzystuje istnienie tytułu wykonawczego w celu ponownego wyegzekwowania już spełnionego świadczenia, to jego działanie zawsze spotkać się musi z negatywną oceną w sensie nie tylko moralnym, lecz także prawnym. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tym tytułem, postępowanie zatem – w razie jego bezpodstawności – toczy się na ryzyko wierzyciela, który winien naprawić wyrządzoną takim postępowaniem szkodę (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 18 września 2003 r., sygn. akt I ACa 144/03, Wokanda 2004, nr 12, s. 46). Sąd ten uznał bowiem, że złożenie wniosku egzekucyjnego w sytuacji, gdy roszczenie jej zostało już zaspokojone, działała bezprawnie i w sposób zawiniony doprowadziła do powstania po stronie powoda szkody. Takie zachowanie stanowi czyn niedozwolony w rozumieniu art. 415 Kodeksu cywilnego i zgodnie z zawartą w tym artykule normą rodzi obowiązek odszkodowawczy.

 

Dodam jednak, że jeśli się ta egzekucja toczy co do dalszych świadczeń, to kontrola przez komornika co do wystąpienia nadpłaty przy egzekucji świadczeń pieniężnych okresowych nie jest badaniem tytułu wykonawczego w zakresie objętym zakazem wynikającym z art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego, ale jest rozliczeniem dokonanych w egzekucji wpłat (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 września 1965 r., sygn. akt III CR 162/65, LEX nr 364). Dopuszczalne jest wstrzymanie komornika przy egzekucji alimentów do czasu wyczerpania nadpłaconej przez dłużnika sumy należności alimentacyjnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »