Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obrażające SMS-y od nieznanego nadawcy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.06.2017

Od ponad miesiąca otrzymuję obrażające mnie SMS-y, nie znam nadawcy, tylko numer telefonu. Dostałam ok. 10 SMS-ów, w których jestem poniżana jako kobieta, dwa pierwsze niestety skasowałam. Czy mogę tę sprawę zgłosić na policję, nie znając nadawcy i czy policja może wszcząć postępowanie i ustalić sprawcę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obrażające SMS-y od nieznanego nadawcy

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k. oraz przepisy Kodeksu karnego – K.k.

 

W Pani ocenie doszło do znieważania bądź zniesławienia Pani osoby. Zgodnie z art. 212 § 1 K.k. kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Zasadą jest, iż każdy podmiot korzysta z domniemania, iż jego zachowanie, działanie jest uczciwe i zgodne z zasadami. Ustawodawca posługuje się zwrotem „zarzucać”, „posądzać” lub „oskarżać”. Powyższe wskazuje, iż sprawca swoim zachowaniem, dla wypełnienia przesłanek przestępstwa stypizowanego w art. 212 k.k., przypisuje pomawianemu negatywne zachowanie, które w swych skutkach może doprowadzić do utraty zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie (M. Szwarczyk i in. (red.), Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007).

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż czyn z art. 212 K.k. ścigany jest z oskarżenia prywatnego. W mojej ocenie jedyną szansą jest wskazywanie, iż w sprawie występuje interes społeczny w poszukiwaniu nadawcy anonimu przez policję, prokuraturę z urzędu. 

 

W przedmiotowej sprawie w mojej możemy mieć do czynienia z występowaniem interesu społecznego. O ingerencji prokuratora powinien decydować nie tyle większy ładunek społecznej szkodliwości czynu, ile to, czy oznaczone przestępstwo prywatnoskargowe jednocześnie narusza interes całego społeczeństwa.

 

Na potwierdzenie powyższego przytoczyć należy stanowisko wyrażone w literaturze przedmiotu zgodnie, z którym „dla oceny, czy interes społeczny wymaga ingerencji prokuratora w sprawy o przestępstwa prywatnoskargowe, istotne są zarówno okoliczności dotyczące: czynu (np. okoliczność, że czyn bulwersuje opinię publiczną; poważne szkody moralne wywołane np. zniesławieniem), sprawcy (np. wyjątkowa jego niepoprawność), jak też pokrzywdzonego (np. brak jego aktywności ze względu na nieporadność życiową wynikającą z podeszłego wieku, choroby, kalectwa itp. – zob. K. Marszał, Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatno-skargowych w polskim procesie karnym, Warszawa 1980, s. 27–33; P. Hofmański i inni, Kodeks, s. 298–299)”.

 

Jak wynika z § 5 ww. przepisu ściganie powyższego przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego. Oskarżycielem prywatnym jest pokrzywdzony, który wnosi i popiera oskarżenie o przestępstwo ścigane w trybie prywatnoskargowym (art. 59 § 1 K.p.k.). Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł i wnoszona jest po wezwaniu przez sąd oskarżyciela, tj. Pani do wpłaty tej kwoty lub z chwilą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. W sytuacji wniesienia prywatnego aktu oskarżenia wskazać należy, iż pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach, uprzednio ustalonych przez strony postępowania. W sytuacji, kiedy ugoda nie zostanie zawarta, sprawa zostaje skierowana na rozprawę i przeprowadzane są wszystkie czynności procesowe.

 

W chwili obecnej bez ustalenia nadawcy anonima nie ma Pani możliwości skierowania prywatnego aktu oskarżenia do sądu, co także uzasadnia podjęcie czynności z urzędu, z uwagi na interes społeczny. Złożone przez Panią zawiadomienie będzie zatem inicjowało czynności podejmowane przez policję lub prokuraturę. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa może Pani złożyć ustanie lub pisemnie na komendzie/komisariacie policji lub w pisemnie w prokuraturze. Osobiście jestem zwolennikiem pisemnego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, albowiem wówczas na spokojnie może Pani opisać wszystkie okoliczność zdarzenia, które w Pani ocenie wypełnia znamiona czynu zabronionego.

 

Należy jednak przygotować się na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, bowiem prokuratura, notorycznie, nie przeprowadzając czynności w sposób należyty wydaje postanowienia jak wyżej. Postępowanie karne jest jednak związane z żadnymi opłatami, dlatego w mojej ocenie warto, spróbować. Niczym Pani nie ryzykuje, a może jedynie zyskać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - siedem =

»Podobne materiały

Postępowanie mandatowe

W jakim terminie straż miejska powinna wystawić mandat za przekroczenie prędkości? Ile trwa postępowanie mandatowe?

 

Opłata za parking

Dostałem upomnienie w sprawie opłaty za parking sprzed roku. W tym czasie przebywałem za granicą, samochodu czasami używała moja siostra. Ona jednak zdecydowanie twierdzi, że w tym dniu o tej porze nie mogła zaparkować samochodu we wskazanym miejscu. Dzwoniłem do urzędu i dowiedziałem się, że wezwan

 

Przekazanie skazanego we Włoszech Polaka do wykonania kary w Polsce

Przed rokiem mąż został aresztowany we Włoszech i osadzony w areszcie. Dzięki obrońcy wypuszczono go po 2 miesiącach, jego sprawa, która dotyczyła kradzieży, była wówczas w toku. Wróciliśmy do Polski, ale włoski adwokat zapewniał męża, że może bez obaw przebywać we Włoszech, byleby ty

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »