Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomoc finansowa dla znajomego i odliczenie jej od podatku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 12.09.2011

Wspieram finansowo znajomego, który jest bezrobotny i ciężko chory. Darowizny na jego rzecz znacznie uszczuplają mój budżet. Czy mogłabym je odliczyć od podatku? Czy byłoby to możliwe, gdybym założyła np. fundację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie można odliczyć takiej darowizny.

 

W pewnych sytuacjach możliwe jest odliczenie dokonanej darowizny od podstawy opodatkowania. Ustawodawca przewiduje w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. – art. 26 ust. 1 pkt 9 zmieniony został po raz ostatni przez art. 1 pkt 26 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588), że „dopuszcza się odliczenie darowizn przekazanych na cele:

 

  1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
  2. kultu religijnego,
  3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

    – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu”.

 

Łączna kwota wyżej wymienionych odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że „odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 

  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami”.

 

By darowizny takie jak wymieniona w Pani pytaniu mogły zostać odliczone, dokonuje się ich w praktyce za pośrednictwem organizacji działalności pożytku publicznego, której statutowym celem jest pomoc w wymienionym zakresie. Odbywa się to na ogół tak, iż Pani przekazuje określoną kwotę takiej organizacji, a ona ustaloną część (nigdy całość) przekazuje wskazanej osobie. Rozwiązanie takie jest mimo wszystko znacznie tańsze niż prowadzenie w celu wspierania jednej osoby organizacji działalności pożytku publicznego.

 

Na mocy art. 26 ust. 6e cytowanej ustawy „prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a, na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

 

  1. udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz
  2. istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus IV =

»Podobne materiały

Zapomoga losowa z ZFŚS a podatek

Zmarł nasz pracownik. W firmie istnieje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Regulamin uwzględnia wypłaty dla członków rodzin byłych pracowników. Pracownik osierocił żonę i troje małoletnich dzieci. Firma chce wypłacić nieopodatkowane zapomogi wszystkim członkom rodziny. Czy mogą to b

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »