.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomoc dla ofiary oszustwa

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 28.07.2011

Moja mama została oszukana przez mojego brata, który wykorzystując jej zaufanie, namówił ją do założenia firmy i udzielenia mu pełnomocnictwa. Brat zaciągnął kredyty, wynajął lokal i kupił samochód, a potem nie spłacał rat, nie opłacał rachunków ani ubezpieczenia. Mama została z wielkim zadłużeniem i egzekucją komorniczą. Jak mogę jej pomóc? Do kogo się zwrócić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa z pewnością jest zawiła i wbrew pozorom wielowątkowa. Przedmiotem pełnomocnictwa ogólnego jest umocowanie do czynności określanych mianem zwykłego zarządu. Pojęcie zwykłego zarządu nie zostało zdefiniowane, jest ono jednak szeroko stosowane, wyjaśnione przez judykaturę i w zasadzie nie budzi już większych wątpliwości, co nie oznacza, że w konkretnych wypadkach nie wymaga szczegółowej analizy na podstawie danego stanu faktycznego i układu stosunków między stronami. Kodeks cywilny pozostawił rozstrzygnięcie w konkretnych sprawach sędziemu, rezygnując z przykładowego wymienienia czynności niebędących czynnościami zwykłego zarządu. Takie przykładowe wyliczenie czynności prawnych nieobjętych pełnomocnictwem ogólnym zawierał art. 95 § 1 Kodeksu cywilnego. Należały tu: zbywanie i obciążanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek i zobowiązań wekslowych, czynienie darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie się spadków, zawieranie ugód, wytaczanie powództw i czynienie zapisów na sąd polubowny.

 

Właściwa odpowiedź na pytanie, kiedy czynność prawna przekracza zwykły zarząd, może być udzielona tylko w konkretnym wypadku i na tle konkretnego stanu faktycznego, natomiast generalne próby stworzenia ogólnej definicji skazane są na niepowodzenie. Można tylko zauważyć, że pojęcie zwykłego zarządu ma zmienną treść i zależy od wielu czynności, z których na pierwszy plan wysuwają się: rodzaj stosunku prawnego, w ramach którego zarząd jest wykonywany, oraz prawne i ekonomiczne skutki konkretnej czynności. Nie ma abstrakcyjnego pojęcia zarządu i zwykłego zarządu w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego.

 

W pierwszej kolejności więc należałoby ustalić, jaka była treść udzielonego pełnomocnictwa, bowiem, mając na uwadze zobowiązania, jakie zostały zaciągnięte, musiało ono być bardzo szerokie.

 

Pełnomocnik, który w imieniu mocodawcy podjął czynności z przekroczeniem zakresu swoich uprawnień, naruszając przepisy karne, odpowiada, w zależności od okoliczności faktycznych, z tytułu popełnienia czynów niedozwolonych. Zobowiązany jest on wówczas do naprawienia szkód powstałych w wyniku jego przestępczego działania. Zakres szkód, do których naprawienia zobowiązany byłby pełnomocnik, uzależniony jest od wielkości rzeczywistej szkody powstałej w związku z działaniem pełnomocnika i ewentualnie wartości utraconych przyszłych korzyści, które stałyby się udziałem mocodawcy, gdyby nie przestępcze działanie pełnomocnika.

 

W mojej ocenie więc należy podjąć czynności zmierzające do ustalenia zakresu udzielonego pełnomocnictwa, wyrządzonej szkody i w konsekwencji należy wystąpić do sądu o naprawienie powstałej szkody.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »