Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pominięcie jednego z dzieci w testamencie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 06.10.2010

Czy rodzice za życia mogą przepisać majątek (dom) jednej córce, a drugą pominąć i sprawić, że nie będzie miała żadnych praw do domu rodzinnego ani prawa do zachowku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestia zachowku została uregulowana w przepisach art. 991-1011 Kodeksu cywilnego.

 

Zachowek jest to część spadku należna osobom najbliższym zmarłego niezależnie od tego, kto został przez niego powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swoim najbliższym.

 

W praktyce zachowek może być egzekwowany wtedy, gdy zmarły pozostawił testament, w którym albo w ogóle pominął osoby najbliższe, albo zapisał im zbyt małą część majątku. Problem zachowku nie istnieje, gdy osoby do niego uprawnione otrzymają w spadku po zmarłym lub w formie darowizny część majątku równą lub wyższą od tej, jaka należałaby się im z racji zachowku.

 

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

 

W przedstawionych okolicznościach sprawy córka, która nic nie otrzymała, jest uprawniona do żądania zapłaty zachowku od siostry, która otrzymała dom, bowiem jej interesy są chronione przez wyżej wymienione przypisy prawa.

 

Co do zasady roszczenie o zachowek należy wytoczyć przeciwko spadkobiercy i domagać się zapłaty określonej kwoty pieniężnej, zależnej oczywiście od wartości przysługującego udziału spadkowego.

 

Należy pamiętać, że prawo do zachowku nie obejmuje:

 

  • osób uznanych przez sąd za niegodne,
  • osób, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek przysługujący im z mocy ustawy,
  • osób wydziedziczonych przez spadkodawcę.

 

Zgodnie z art. 1007 Kodeksu cywilnego roszczenie o zachowek wygasa po trzech latach od chwili ogłoszenia testamentu.

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, punktem odniesienia przy obliczaniu stanu czynnego spadku dla potrzeb obliczenia wysokości należnego zachowku może być jedynie chwila otwarcia spadku będąca chwilą śmierci spadkodawcy (art. 922 § 1, art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego).

 

Dlatego też do ostatecznego obliczenia wartości zachowku należy najpierw obliczyć wartość spadku zgodnie z jego stanem (składnikami, wierzytelnościami oraz długami) w chwili śmierci spadkodawcy, po czym obliczyć wartość tego spadku po cenach aktualnych (cenach spełnienia roszczenia o zapłatę zachowku) i dopiero dokonać kalkulacji ułamkowej wartości tego spadku stanowiącej odpowiedni zachowek.

 

Nie ma ustawowego obowiązku dokonywania obliczenia wartości składników majątku spadku i zachowku przez rzeczoznawcę i obliczenia takiego można dokonać samodzielnie. W razie jakiegokolwiek sporu pomiędzy spadkobiercami a osobami uprawnionymi do zachowku co do jego wysokości niezbędne może się jednak okazać przeprowadzenie postępowania sądowego, w którym sąd może posiłkować się wiedzą biegłego – wówczas on wycenia wartość spadku i należnego zachowku.

 

Proszę pamiętać, że siostra, która nie otrzyma nic w spadku, będzie mogła domagać się zachowku, jeżeli rodzice przekażą dom drugiej siostrze w drodze testamentu albo darowizny. Jeżeli natomiast dom zostanie przekazany umową kupna-sprzedaży lub dożywocia jednej siostrze, to wówczas drugiej nie będzie należał się zachowek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + pięć =

»Podobne materiały

Zarząd nieruchomością w imieniu dziecka po przekazaniu jej w formie darowizny

Rodzice zamierzają przekazać w formie darowizny swojemu małoletniemu dziecku (12 lat) kamienicę wielomieszkaniową, która nie ma żadnych obciążeń z wyjątkiem umów najmu, jest rentowna. Czy jako zarządcy będą mogli bez zgody sądu rodzinnego administrować nią w imieniu dziecka? Chodzi o zarząd zwykły n

 

Zawieszenie szyldu nad lokalem na elewacji zewnętrznej

Jestem właścicielką lokalu użytkowego w budynku wielomieszkaniowym. Chcę wywiesić szyld na elewacji zewnętrznej (jest to ściana mojego lokalu). Wspólnota mieszkaniowa zwlekała z wydaniem zgody, a teraz twierdzi, że może mi co najwyżej wynająć powierzchnię na fasadzie budynku, powołując się na przepi

 

Umowa na kartce papieru - czy taka umowa jest ważna?

Jestem właścicielem budynku parterowego sąsiadującego z budynkiem, który na moim dachu ma zbudowany balkon. Przy zakupie podpisałem zgodę, że w momencie modernizacji lub budowania piętra dobuduję balkon od strony wschodniej. Czy na podstawie tej kartki muszę się wywiązać z deklaracji?

 

Testamenty bezdzietnego małżeństwa

Nie posiadam rodzeństwa, natomiast moja żona ma brata i siostrę. Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem. Zamierzamy sporządzić dwa testamenty, z których będzie wynikała wola, że w przypadku mojej śmierci lub żony i braku potomstwa osobą dziedziczącą będzie współmałżonek. Czy w przypadku śmierci mojej żony

 

Demontaż nielegalnie założonych krat na balkonie sąsiada

Mieszkam na pierwszym piętrze, sąsiad z parteru zamontował kraty na swoim balkonie, umożliwiając potencjalnym złodziejom łatwe dostanie się do mojego mieszkania. Nie miał zezwoleń na zainstalowanie tych krat, więc zgłosiłem sprawę do spółdzielni. Ta jednak umywa ręce, przekazała sprawę do PIB, ale t

 

Działalność statutowa nieodpłatna a pobieranie opłat od uczestników konkursów

Jesteśmy stowarzyszeniem, organizujemy konkursy malarskie zgodnie z naszymi celami statutowymi i pobieramy od uczestników wpisowe. Bierzemy udział w konkursach ofert ogłaszanych przez urząd miasta. W statucie nie mamy wyodrębnionej działalności statutowej odpłatnej i urząd miasta kwestionuje legalno

 

Zbycie części nieruchomości w zamian za zwolnienie ze spłaty kredytu

Wspólnie z partnerem nabyłam nieruchomość (każde z nas miało udział 50%). Po śmierci partnera spadek po nim przejęli jego rodzice. Nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym, na którego spłatę nie stać rodziców partnera i dlatego chcą przeprowadzić na moją rzecz zbycie części nieruchomości w z

 

Wykupywanie złota przez jubilera i rozliczenie z urzędem skarbowym

Prowadzę sklep jubilerski, chciałbym skupować złoto od klientów. Jak prowadzić dokumentację i rozliczać się z urzędem skarbowym?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »