.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pominięcie jednego rodzica zastępczego w wezwaniu na rozprawę

Jesteśmy z mężem od 4 lat rodziną zastępczą dla moich 2 siostrzenic. Matka biologiczna złożyła do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi, tak by mogła zabierać je do siebie. Dostałam wezwanie na sprawę, ale mąż nie był uwzględniony we wniosku, w związku z czym nie dostał również wezwania na sprawę. Czy sąd może zgodnie z prawem pominąć jednego z rodziców zastępczych? Co mogę zrobić ? Dzwoniłam do sądu i tam mnie poinformowano, że skoro sędzia wyznaczył termin sprawy, mimo że mąż został pominięty, to nic z tym nie zrobię.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pominięcie jednego rodzica zastępczego w wezwaniu na rozprawę

Temat rozprawy a obecność rodziców zastępczych

W opisanej przez Panią sytuacji należy zastanowić się, czy udział Pani męża w sprawie jest konieczny. Skoro i Pani, i mąż jesteście razem rodziną zastępczą dla siostrzenic, to wniosek o ustanowienie kontaktów powinien być skierowany wobec Pani i Pani męża jako uczestników postępowania.

 

Zgodnie z art. 195 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd wezwie stronę powodową, aby oznaczyła w wyznaczonym terminie osoby niebiorące udziału w taki sposób, by ich wezwanie lub zawiadomienie było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora.

§ 2. Sąd wezwie osoby niezapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych”.

 

Z kolei art. 198 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że wezwanie do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego, dokonane przez sąd zgodnie z artykułami poprzedzającymi, zastępuje pozwanie. Osobom wezwanym sąd doręczy odpisy pism procesowych i załączników.

Pismo do sądu w sprawie wezwania tylko jednego rodzica zastępczego

Nie pozostaje zatem Pani nic innego, jak wysłać do sądu pismo (tego od którego otrzymała Pani wezwanie na rozprawę) informujące, że w odpowiedzi na pismo z dnia … wskazuje Pani, że w charakterze uczestników postępowania nie zostały przez wnioskodawczynię wskazane wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, bowiem brak jest wskazania jako uczestnika Pani męża, który razem z Panią tworzy rodzinę zastępczą dla … (wskazać imiennie), i w związku z tym na zasadzie art. 195 § 1 i 2 w zw. z art. 198 § 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego wnosi Pani, aby sąd zobowiązał wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku o jego osobę, a następnie, aby sąd wezwał go w myśl art. 195 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do wzięcia udziału w sprawie.

 

Jeśli termin rozprawy jest bliski, może Pani to oświadczyć na rozprawie przed przystąpieniem do przesłuchania Pani przez sąd.

 

Wskazuję także, że zgodnie z art. 198 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego osoby wezwane do wzięcia udziału w sprawie mogą przy pierwszej czynności procesowej żądać powtórzenia dotychczasowego postępowania w całości lub w części, stosownie do okoliczności sprawy (a zatem jeśli złoży Pani takie zawiadomienie – czy to na piśmie, czy ustnie w sądzie), a mimo to sąd przesłucha Panią, wnioskodawczynię czy dziewczynki, to Pani maż (jeśli zostanie wezwany) będzie mógł domagać się powtórzenia niektórych lub wszystkich czynności sądu w czasie, których nie był obecny / nie był o nich informowany przez brak wezwania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl