.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Polisa na dożycie dla części pracowników

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 10.07.2016

Od 1999 r. w moim zakładzie dla zatrudnionych w tym okresie na koniec roku pracodawca zdecydował o założeniu wybranym pracownikom polisy na dożycie, na którą raz w roku wpłaca do tej pory określoną w umowie kwotę. Uważam, że została złamana zasada równego traktowania pracowników, bo jestem zatrudniona od 2007 roku i nie dostaję żadnej polisy. Czy mam prawo ubiegać się o zadośćuczynienie i zaproponować, że chciałabym je otrzymać w postaci rekompensaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasada równości pracowników w dziedzinie pracy jest konkretyzacją na podstawie prawa pracy konstytucyjnej zasady równości wszystkich wobec prawa (por. art. 32 Konstytucji RP), rozwiniętej w art. 33 ustawy zasadniczej, w myśl którego mężczyzna i kobieta w RP mają równe prawa, m.in. w życiu społecznym i gospodarczym, w szczególności mają oni równe prawo do zatrudnienia i awansowania, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, do zajmowania stanowisk i pełnienia funkcji. Przeciwny wiązaniu kodeksowej zasady równości praw i konstytucyjnej zasady równości wobec prawa jest T. Zieliński, który wskazuje, iż ta ostatnia oznacza, „że prawa obowiązujące w Polsce przysługują wszystkim (w sytuacjach określonych w ustawie)” (T. Zieliński, w: Celeda R. i in., Kodeks pracy. Komentarz, pod red. T. Zielińskiego, Warszawa 2000, s. 158). Za wiązaniem tych dwóch zasad opowiada się natomiast J. Skoczyński (Zasada równego traktowania pracowników, PiZS 1999, nr 7–8, s. 2).

 

Kwestią sporną jest ustalenie relacji między zasadą równości praw a zasadą niedyskryminacji. W literaturze przedmiotu na ogół nie dostrzega się różnicy pomiędzy nimi i traktuje je łącznie, uznając, iż równe traktowanie pracowników jest wyrazem ich niedyskryminacji i na odwrót – naruszenie zasady równości jest przejawem dyskryminacji.

 

W piśmiennictwie wskazuje się jednak, iż wymienionych zasad nie należy utożsamiać, przy czym uznaje się ich nierozłączność. Mogą występować bowiem sytuacje, w których zostanie naruszona zasada równości i niedyskryminacji, gdy występuje gorsze traktowanie określonych pracowników lub grup pracowników ze względu na właściwości uznane za dyskryminacyjne; mogą występować także przypadki, gdy nierówne traktowanie pracowników ma charakter niedyskryminacyjny, a tylko mamy do czynienia z naruszeniem zasady równości (por. T. Zieliński, jw., s. 165).

 

Przedstawione ustalenia Trybunału Konstytucyjnego są w pełni aktualne dla interpretacji kodeksowej zasady równości praw. Wynika z niej przede wszystkim, iż wszyscy pracownicy odznaczający się analogicznymi cechami i wykonujący tę samą pracę w jednakowy sposób mają mieć równe prawa. Jednocześnie jednak nie wyklucza to dyferencjacji sytuacji prawnej poszczególnych grup pracowników ze względu na określone, społecznie uznane i sprawiedliwe kryteria, np. okres zatrudnienia.

 

Jak określono w Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 października 1996 r., sygn. akt I PRN 94/96, „pominięcie byłego pracownika przy przyznawaniu świadczenia, będącego składnikiem wynagrodzenia za pracę w okresie w którym był on zatrudniony, narusza zasady wynagradzania za pracę wykonaną (art. 80 kp), wynagradzania według ilości i jakości pracy (art. 78 kp) i równego traktowania pracowników (art. 112 kp”).

 

Nie była Pani w tym okresie pracownikiem. Pracodawca mógł i miał prawo zrezygnować z przyznawania dodatkowych profitów w pewnym okresie.

 

Aczkolwiek obecnie nie otrzymuje Pani profitu, więc jest Pani traktowana „gorzej” niż dłużej zatrudnieni pracownicy. Może Pani wystąpić do pracodawcy czy do sądu, ale obawiam się o pozytywny efekt. Po pierwsze jak Pani napisała – otrzymali to tylko nieliczni pracownicy. Po drugie – było to w okresie, w którym nie była Pani zatrudniona. Być może nie ma już takich polis. Pracodawca mógł zmienić politykę wynagradzania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton