Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Polisa na dożycie, darowizna i podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.04.2012

Na rachunku mojego taty – do którego miałam ustanowione pełnomocnictwo – znajdowała się kwota 130 000 zł. Wspomniane środki pieniężne wpłaciłam na rachunek jednego z ubezpieczycieli na polisę na dożycie. Ja jestem zarówno ubezpieczającym, jak również ubezpieczonym. Czy wypłacając pieniądze z tej polisy, będę musiała zapłacić podatek od darowizny? Czy da się uniknąć płacenia podatku? Ile może on wynosić?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przedstawiła Pani nietypową sytuację. Z opisu wynika, że rozporządziła Pani we własnym imieniu i na własną rzecz środkami, które nie należały do Pani. Prawo podatkowe wprost nie przewiduje takiej sytuacji.

 

Wydaje mi się, że można rozważyć tu dwa rozwiązania problemu – w zależności od zamiaru, jaki miał Pani tata, i pozostałych elementów stanu faktycznego.

 

Można argumentować, iż otrzymała Pani od taty darowiznę bądź pożyczkę (ewentualnie depozyt nieprawidłowy, lecz skutek podatkowy jest identyczny), którą zwróci Pani po wypłacie z polisy.

 

Teoretycznie zdarzenie miało miejsce w momencie wypłaty przez Panią środków pieniężnych. Jeśli uznamy, że mamy do czynienia z darowizną, która wtedy miała miejsce, należy się zastanowić, czy będzie przysługiwało Pani zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, czy też – nie.

 

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (Pani jest właśnie zstępnym), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, trzeba nie tylko w terminie 6 miesięcy złożyć druk SD-Z2, lecz również udokumentować otrzymanie środków dowodem przekazania na Pani rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Obowiązku dokumentacyjnego Pani nie spełni, więc – moim zdaniem – nie może Pani skorzystać ze zwolnienia.

 

W takim wypadku opodatkowanie darowizny będzie dość kosztowne, bowiem podatek wyniesie 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł. Wcześniej od kwoty darowizny odliczy Pani – obliczając podstawę opodatkowania – kwotę wolną, tj. 9637 zł, o ile nie było innych darowizn na Pani rzecz.

 

Jako że podatnicy są obowiązani złożyć (w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3, składanie zeznania po terminie powinno odbyć się z jednoczesnym złożeniem tzw. czynnego żalu, by uniknąć ewentualnych konsekwencji karnoskarbowych.

 

Obowiązek podatkowy ciąży na Pani.

 

Na marginesie wskażę, że nabycie własności w drodze darowizny podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

 

Gdyby uznać, że otrzymała Pani pożyczkę, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% od kwoty pożyczki, obowiązek podatkowy ciąży na Pani i powstał z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

 

Istnieje zwolnienie od podatku, lecz dotyczy ono pożyczek udzielonych na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) – czyli też między Pani tatą a Panią, w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł, pod warunkiem:

 

  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
  • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Z powodów wyżej wymienionych z tego zwolnienia nie może Pani już skorzystać.

 

Inne zwolnienie w opisanej sytuacji to jedynie zwolnienie pożyczek otrzymanych na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości 9637 zł.

 

Jako że podatnicy są obowiązani – bez wezwania organu podatkowego – złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (według ustalonego wzoru) oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika – konieczne jest złożenie deklaracji wraz z czynnym żalem.

 

Tu również stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus cztery =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Pomoc finansowa dla znajomego i odliczenie jej od podatku

Wspieram finansowo znajomego, który jest bezrobotny i ciężko chory. Darowizny na jego rzecz znacznie uszczuplają mój budżet. Czy mogłabym je odliczyć od podatku? Czy byłoby to możliwe, gdybym założyła np. fundację?

Podatek od spadku z 1994 r.

Moja małżonka wraz z bratem odziedziczyli po rodzicach dom o wartości 120 000 zł i chcieliby go przepisać na siebie. Mama zmarła w 1994 r., a tata w 2001. Jaki podatek od spadku małżonka z bratem będą musieli zapłacić urzędowi skarbowemu? Nie wszczęto jeszcze sprawy spadkowej.

Wkład mieszkaniowy odziedziczony po matce

Moi rodzice mieszkali w mieszkaniu spółdzielczym. W 2004 r. zmarła mama. Razem z bratem i tatą przyjęliśmy w sądzie prawo do spadku – wkładu mieszkaniowego (wartość ok. 10 tys. zł). W spółdzielni wraz z bratem zrzekliśmy się prawa do lokalu na rzecz taty, który dwa lata później nabył własnościowe prawo. Kilka dni temu dostaliśmy pismo dotyczące braku zapłaty podatku od spadku – trzeba podobno wycenić mieszkanie i zapłacić podatek od jego wartości (ok. 130 tys. zł). Dlaczego mam płacić podatek od wartości mieszkania, a nie od kaucji? Jak uniknąć kary urzędowej za zwłokę? Czy mimo zrzeczenia mam prawo do części mieszkania?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »