.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Połączenie kar

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 21.12.2012

Mam dwa wyroki za różne czyny (szczegóły w załączniku). Oba wyroki odwieszono po otrzymaniu kolejnego. Czy jest możliwość odwieszenia poprzednich wyroków i połączenia kar przy ich jednoczesnym skróceniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotna z punktu widzenia przedmiotowego stanu faktycznego i pytania o połączenie kar jest treść art. 569 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym:


„Art. 569. § 1. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji.


§ 2. Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu.

 

§ 3. W razie zbiegu wyroków sądu powszechnego i szczególnego, o karze łącznej orzeka ten z sądów, który wymierzył karę surowszą”.

 

Nadto wskazać należy uwagę na treść art. 572 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym „jeżeli brak warunków do wydania wyroku łącznego, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania”.

 

„Brak warunków do wydania wyroku łącznego, w rozumieniu art. 572, to nie tylko brak przesłanek materialnoprawnych określonych w art. 85 k.k., niezbędnych do orzeczenia kary łącznej, lecz również sytuacja, w której wydanie wyroku łącznego byłoby możliwe po rozwiązaniu wcześniej orzeczonej kary łącznej, ale zastosowanie połączenia innych niż poprzednio kar nie byłoby dla skazanego korzystniejsze” (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 4 listopada 2003 r., sygn. akt V KK 233/2003, OSNKW 2004, nr 1, poz. 6).

 

W przypadku braku warunków do wydania wyroku łącznego (połączenia kar) sąd umarza postępowanie w tej kwestii postanowieniem (art. 572) również wtedy, gdy brak tych warunków został stwierdzony dopiero w toku przewodu sądowego. Jeżeli sąd wyższego rzędu stwierdzi na rozprawie, że tylko wyrok albo wyroki tego sądu nie spełniają warunków do orzeczenia kary łącznej z innymi karami, orzeczonymi wyrokami sądów niższego rzędu, ale spełniają te warunki wyroki sądów niższego rzędu, to co do nich wydaje wyrok łączny, natomiast w zakresie wyroków niespełniających warunków do wydania wyroku łącznego, umarza postępowanie (art. 572) – zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2006 r., sygn. akt I KZP 32/2006, OSNKW 2007, nr 1, poz. 3). Umorzenie postępowania w takim wypadku wyrokiem zamiast postanowieniem i przesłanie akt sądowi drugiej instancji wraz z apelacją od tego wyroku zobowiązuje ten sąd do potraktowania wniesionego środka odwoławczego jako zażalenia (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z 30 czerwca 1971 r., sygn. akt VI KZP 23/71, OSNKW 1971, nr 10, poz. 148). Kontrola instancyjna orzeczenia umarzającego postępowanie w sprawie o wyrok łączny nie może doprowadzić do jego zmiany przez wydanie wyroku łącznego przez sąd odwoławczy (zob. wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie z 21 stycznia 1997 r., sygn. akt II AKa 458/96, OSA 1998, nr 1, poz. 1).

 

Analizując zatem przesłany przez Pana wyrok sądu rejonowego, wskazać należy, iż sąd prawidłowo umorzył postępowania w zakresie poprzedniego wyroku.

 

Innymi słowy nie ma możliwości połączenia kar orzeczonych za popełnione czyny. Nie można mieć żadnych zastrzeżeń do wyroku sadu, bowiem wyrok odpowiada prawu i nie zawiera żadnych uchybień – ani prawa materialnego, ani prawa procesowego, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W razie braku warunków do wydania wyroku łącznego i połączenia kar sąd umarza postępowanie w tej kwestii postanowieniem również wtedy, gdy brak tych warunków został stwierdzony dopiero w toku przewodu sądowego. Warunki podstawowe do wydania wyroku łącznego określają przepisy art. 85-92 Kodeksu karnego, a ponadto art. 569 Kodeksu postępowania karnego, ustanawiający szczegółowe wymagania prawomocności skazań podlegających łączeniu. Żaden z powyższych przepisów nie został jednak naruszony, zatem nie ma skutecznej możliwości połączenia kar zgodnie z Pana propozycją.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »