.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Połączenie firm a ochrona radnego przed wypowiedzeniem

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 12.07.2011

Pracuję w pewnej firmie na wysokim stanowisku, jednocześnie jestem obecnie radnym miasta. Zarząd firmy planuje połączenie z drugą firmą (która ma w naszej udziały). Czy jako radny powinienem mieć zaproponowane podobne warunki pracy i płacy, czy ochrona z tego tytułu mnie nie obejmuje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ochrona radnego przed wypowiedzeniem (w tym także wypowiedzeniem zmieniającym) ma szerokie zastosowanie w granicach określonych przez art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi: „rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”.

 

Stosunek pracy pracownika będącego radnym podlega szczególnej ochronie. Powoduje ona, że pracodawca zamierzający rozwiązać umowę z takim pracownikiem musi uprzednio uzyskać na to zgodę właściwej rady lub sejmiku.

 

Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem organ stanowiący odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Proszę zwrócić uwagę, że ustawodawca nie wskazuje, że chodzi tylko o zwykłe wypowiedzenie umowy, ale „rozwiązanie”, przez co należy także uwzględniać te przypadki, które prowadzą do automatycznego rozwiązania umowy, tj. wypowiedzenie zmieniające.

 

Dlatego ochrona trwałości stosunku pracy radnego obejmuje także ochronę przed wypowiedzeniem zmieniającym, dotyczącym zmiany warunków pracy i płacy. Wynika to wyraźnie z art. 42 § 1 Kodeksu pracy, w myśl którego „przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy”. Należy tu więc stosować w sposób odpowiedni także i wyżej wymienione przepisy ograniczające możliwość wypowiedzenia pracownikowi–radnemu umowy o pracę, tym bardziej że w razie nieprzyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu warunków pracy lub płacy wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie definitywne prowadzące do rozwiązania umowy o pracę. Niedopuszczalna jest zatem bez zgody rady gminy zmiana warunków pracy lub płacy pracownika będącego równocześnie radnym gminy w drodze wypowiedzenia zmieniającego – tak wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.02.2006 r. (sygn. akt III BP 4/05), stwierdzając, że wynikający z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zakaz rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z radnym bez uprzedniej zgody rady gminy, której członkiem jest ten pracownik, obejmuje również zakaz wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi będącemu radnym bez zgody właściwej rady. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że sformułowanie zawarte w art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, iż rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem – nie ogranicza się jedynie do zakazu rozwiązania (w drodze wypowiedzenia lub niezwłocznie) stosunku pracy z pracownikiem będącym równocześnie radnym bez zgody właściwej rady, ale obejmuje również zakaz wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi będącemu radnym bez zgody właściwej rady.

 

Dlatego w Pańskim przypadku pracodawca winien zwrócić się do rady o zgodę zarówno gdyby wypowiadał Panu umowę, jak i także wówczas gdyby wypowiadał Panu warunki pracy i płacy. Jeżeli zaś następowałoby to na zasadzie porozumienia stron, zwolnień grupowych itp. – wówczas zgoda rady nie byłaby wymagana.

 

Proszę jednak pamiętać, ze jeżeli pracodawca nie zachowa procedury uzyskania zgody rady, to wypowiedzenia (czy też zmiana warunków pracy i płacy) Pana obowiązują, dopiero wystąpienie do sądu pracy z żądaniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy przynosi spodziewany efekt.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »