.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poker przez Internet (granie za granicą)

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 29.02.2012

Czy jest możliwość zalegalizowania dochodów z pokera internetowego w Polsce? Planuję przeprowadzić się np. na Litwę, tam grać i zarabiać. Potem wrócić do Polski i kupić np. mieszkanie. Czy w takiej sytuacji będę miał problemy z urzędem skarbowym? Jak ewentualnie udokumentować takie dochody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej dotyczącej gry w pokera w Polsce stwierdzić należy, że największy problem stanowi fakt, że zgodnie ugruntowaną interpretacją obowiązujących przepisów granie w pokera przez Internet (rozgrywki organizowane przez podmioty zagraniczne) jest czynnością nielegalną, penalizowaną na gruncie przepisów karnych. Co za tym idzie, nie ma zgodnej z prawem możliwości zalegalizowania takich dochodów.

 

Należy natomiast zauważyć, że nielegalne jest granie przez Internet na terytorium Polski – zgodnie z art. 107 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) ten, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie; w przypadkach mniejszej wagi podlega karze mandatu za wykroczenie skarbowe.

 

Moim zdaniem więc byłaby szansa zalegalizowania wyżej wymienionych dochodów, jeżeli uczestniczyłby Pan w grze tylko w takim czasie, kiedy nie przebywałby Pan na terytorium kraju. W mojej ocenie nie ma tu potrzeby całkowitej zmiany rezydencji – wystarczyłoby zadbać o to, aby w chwilach, kiedy łączy się Pan z serwerem organizatora, zawsze przebywać na terytorium kraju, w którym jest to postępowanie legalne.

 

Takie wygrane podlegałyby moim zdaniem opodatkowaniu w Polsce podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10% uzyskiwanych wygranych (w założeniu, że wybrałby Pan kraj Unii Europejskiej lub EOG) – takie opodatkowanie wynika bezpośrednio z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r .o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zgodnie z którym od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (…) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Należy tu oczywiście uwzględnić dodatkowo przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jednak według większości umów dochody z gier podlegają opodatkowaniu wyłączenie w kraju zamieszkania podatnika.

 

Zaproponowana przez Pana zmiana rezydencji wydaje się być kłopotliwa – w chwili obecnej kryterium decydującym jest w tej kwestii tzw. ośrodek interesów życiowych. Aby więc w ogóle móc mówić o zmianie rezydencji, musiałby Pan mieć ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze z krajem, do którego zamierza Pan się przeprowadzić, niż z Polską. Jeżeli więc Pańska rodzina mieszka w Polsce, ma Pan tu mieszkanie etc. – przeniesienie rezydencji może być problematyczne (choć nie niemożliwe).

 

Dodatkowym problemem jest ewentualne udokumentowanie dochodów – i o to należy bezwzględnie zadbać, niezależnie, czy decydowałby się Pan na pozostanie w Polsce, czy też zdecyduje się na zmianę miejsca zamieszkania. W razie ewentualnej kontroli podatkowej posiadane dokumenty pozwolą na uniknięcie sankcyjnej 75-procentowej stawki podatkowej z tzw. nieujawnionych źródeł.

 

Ponieważ jednak przepisy są niejednoznaczne, nie ma gwarancji, że w razie ewentualnej kontroli podatkowej moje poglądy zostaną podzielone przez organy skarbowe. Z tego powodu warto byłoby rozważyć wystąpienie w Pańskiej sytuacji o tzw. interpretację indywidualną. Istnieje jednak ryzyko, że po złożeniu przez Pana wniosku organy podatkowe zainteresują się Pana dotychczasowymi dochodami i zechcą złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (wspomniana przeze mnie możliwość legalizacji dochodów dotyczy zdarzeń przyszłych, natomiast w dalszym ciągu pozostaje problem dotychczasowych dochodów, uzyskanych z uczestnictwa w grach na terytorium Polski). Należy jedynie mieć nadzieję, że tego typu „przestępstwa” nie są w tej chwili w centrum zainteresowania prokuratury oraz że uniknie Pan kontroli w tym zakresie bądź karalność ulegnie przedawnieniu.

 

Reasumując – jeżeli zależy Panu na szansie zalegalizowania dochodów, należy bezwzględnie zaprzestać uczestniczenia w rozgrywkach na terytorium Polski; przy logowaniu się na serwerze z terytorium kraju nie widzę w obecnym stanie prawnym możliwości zalegalizowania dochodu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »