Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pojęcie – dzień pracy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.10.2013

Dzień pracy określony jest w przepisach prawa pracy jako liczba godzin w ciągu doby, w których pracownik pracę wykonuje. Początek doby liczony jest od godziny rozpoczęcia wykonywania obowiązków przez zatrudnioną osobę.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Kodeksem pracy1 dzień pracy nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę, która liczona jest poczynając od godziny rozpoczęcia pracy przez pracownika. Czas ten może być jednak w pewnych przypadkach wydłużony.

 

System równoważnego czasu pracy

 

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, pracodawca może stosować system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. Przedłużony dzień nie może wynieść więcej niż 12 godzin i jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych innych dniach lub dniami wolnymi od pracy. System równoważnego czasu pracy może wydłużać jeszcze bardziej dzień pracy:

 

  1. przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy – do 16 godzin na dobę;
  2. przy pracach polegających na pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także dla pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych – do 24 godzin na dobę
    – w takich przypadkach pracownikom przysługuje, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin (niezależnie od odpoczynku przysługującego na ogólnych zasadach).

 

Praca w ruchu ciągłym

 

Przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane (praca w ruchu ciągłym) lub gdy praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności, może być stosowany system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy jednego dnia w niektórych tygodniach do 12 godzin. W takim przypadku pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za nadgodziny.

 

Przerywany czas pracy

 

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu. Taki system czasu pracy może przewidywać nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą do 5 godzin. Nie można go stosować w stosunku do pracowników pracujących w systemie równoważnego czasu pracy ani w ruchu ciągłym, w praktyce więc przerywany czas pracy może wydłużyć czas pozostawania w pracy do 13 godzin. Przerwa w pracy nie jest wliczana do czasu pracy, jednakże za jej czas pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

 

Pracodawca niezależnie od zastosowania systemu przerywanego czasu pracy, może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy nieprzekraczającą 60 minut, za którą nie przysługuje wynagrodzenie. Taka przerwa powinna być przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

 

Skrócenie czasu pracy i skrócenie tygodnia pracy

 

Dzień pracy może być w pewnych przypadkach również skrócony poniżej 8 godzin, lub też mogą być do niego wprowadzone przerwy wliczane do czasu pracy. Taki system można zastosować dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, albo w przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie.

 

Na wniosek pracownika może być do niego stosowany natomiast system skróconego tygodnia pracy. W wyniku jego zastosowania pracownik może pracować mniej dni w tygodniu, w zamian za co wydłużeniu ulega jego dzień pracy (nie więcej jednak niż do 12 godzin).

 

Praca w godzinach nadliczbowych

 

Niezależnie od systemu czasu pracy, w jakim pracuje pracownik, możliwe jest również świadczenie przez niego pracy w godzinach nadliczbowych. Jest ona dopuszczalna w razie:

 

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

 

Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje rekompensata w postaci dodatkowego wynagrodzenia lub dni wolnych od pracy.

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.10.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - siedem =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »