.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poinformowanie urzędu skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania na USA

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 19.08.2018

Od 12 lat mieszkam na stale w USA (od 2012 jako obywatelka) i tutaj place podatki. W Polsce żadnych formalności związanych z moją emigracją nigdy nie wypełniłam i nigdy też nie składałam formularzy podatkowych. Czy jednak nie jest konieczne poinformowanie urzędu skarbowego o zmianach życiowych, takich jak: zmiana miejsca zamieszkania na USA, małżeństwo i rozwód w USA, podwójne obywatelstwo, prowadzenie firmy w USA, rozliczanie tam podatków? Mam aktualne dokumenty polskie, w Polsce mam nieruchomość i konta bankowe (lokaty).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poinformowanie urzędu skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania na USA

Fot. Fotolia

Wie Pani zapewne, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Warto wiedzieć, że według prawa wewnętrznego „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Ośrodek interesów życiowych to pojęcie niezdefiniowane, to subiektywne wewnętrzne przeświadczenie podatnika o sile jego związków z danym miejscem winno być tu decydujące w pierwszej kolejności. Zasady ww. stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

„Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), za takie uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

  • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

  • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

  • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości”.

 

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jedną z takich umów jest w umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. W Pani przypadku nie zmienia ona jednak Pani miejsca zamieszkania i to pozostaje w USA. Tym samym w Polsce winna Pani płacić tylko – w uproszczeniu – podatki, które należne są od dochodów/przychodów w Polsce osiągniętych.

 

Zmieniając miejsce, winna Pani złożyć formularz NIP-3 w urzędzie skarbowym, by zaktualizować swoje dane. Formularz ten już nie obowiązuje, tym samym należy złożyć obecnie formularz ZAP-3, tj. zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, i wskazać historyczną zmianę miejsca zamieszkania dla celów podatkowych 10 lat temu. Niestety obecnie w formularzu ZAP-3 nie można wskazać daty historycznej zmiany miejsca zamieszkania, taką możliwość dawał poprzednio obowiązujący NIP-3, zatem należy złożyć ZAP-3 wraz z dołączonym pismem wyjaśniającym, kiedy dokładnie zmieniła Pani swoje miejsce zamieszkania z Polski na USA. Wyjeżdżając, miała Pani obowiązek zaktualizować dane, a niezaktualizowanie danych stanowiło wykroczenie skarbowe, jego karalność już jednak ustała i możne Pani dokonać aktualizacji poprzez złożenie ZAP-3 bez jakichkolwiek konsekwencji karnoskarbowych.

 

Winna Pani także zgłosić w urzędzie gminy wyjazd „na stałe”, co spowoduje wymeldowanie, małżeństwo i rozwód natomiast wpisuje się do akt stanu cywilnego na podstawie wniosku do kierownika urzędu stanu cywilnego (można to również przeprowadzić za pośrednictwem konsulatu) w okresie, który Pani wskazuje, nie miało to jednak charakteru obowiązkowego.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »