Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pogróżki nagrane na dyktafon

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 06.04.2012

Moja siostra jest mężatką od 25 lat – ma jedną córkę (19 lat). Rok temu moja siostra przeczytała na Facebooku rozmowę swojego małżonka z jakąś kobietą. Okazało się, że to jego kochanka – szwagier przyznał się do zdrady. Od tego czasu mężczyzna ten dręczy moją siostrę: nieustannie opowiada, jaki jest szczęśliwy z kobietą swojego życia i że moja siostra zostanie sama. Grozi, że zniszczy finansowo moich rodziców i siostrę. Ze względu na całą tę sytuację siostra chce rozwodu. Czy rodzice (lub siostra) mogą złożyć zawiadomienie na policji o pogróżkach? Czy możemy nagrać na dyktafon groźby mojego szwagra? Czy szwagier ma prawo do mieszkania, które jest zapisane notarialnie tylko i wyłącznie na moją siostrę (ale jest tam zameldowany)? Zaznaczam, że siostra i jej mąż nie mają rozdzielności majątkowej. I jeszcze jedno: czy szwagier może żądać wynagrodzenia za pomoc w remoncie domu moich rodziców i mieszkania mojej siostry?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Pani rodzice mogą złożyć zawiadomienie na policji o pogróżkach ze strony swojego zięcia. Powinni oni powiedzieć, że poważnie obawiają się o życie swoje oraz córki.

 

Co więcej, Pani rodzice mogą zawiadomić policję o znęcaniu się psychicznym Pani szwagra nad ich córką. Wtedy Pani siostra nie będzie traktowana jako „ta ostatnia”, która to chce własnego męża wysłać do więzienia.


Mieszkanie jest własnością tylko Pani siostry – stanowi ono jej majątek osobisty. Szwagier nie może rościć sobie pretensji do mieszkania z tytułu prawa własności.

 

W czasie trwania małżeństwa miały miejsce remonty mieszkania, które były finansowane z pieniędzy Pani siostry i jej męża (przynajmniej w części). W przypadku rozwodu następnym krokiem jest podział majątku wspólnego. Wydatki na remont mieszkania będą potraktowane jako nakład z majątku wspólnego Pani siostry i jej męża na majątek osobisty Pani siostry (czyli mieszkanie).

 

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

W zasadzie Pani szwagier będzie miał prawo zgłoszenia do podziału i rozliczenia po rozwodzie nakładów, jakie zostały poczynione na mieszkanie w czasie trwania małżeństwa.

 

Jeśli chodzi o wartość jego pracy – zagadnienie to jest różnie traktowane przez sądy: raz jako darowizna i nie podlega rozliczeniu przy podziale majątku po rozwodzie, innym razem jako normalny nakład z majątku wspólnego, a wtedy sąd ustala wartość pracy i uwzględnia to do rozliczenia. Jednak z tym drugim podejściem spotykam się bardzo rzadko.

 

Zameldowanie nie daje Pani szwagrowi żadnych praw w zakresie prawa własności do mieszkania. Jest to tylko potwierdzenie, że przebywa pod danym adresem i nic więcej.


Nagrania na dyktafonie wykonane bez wiedzy i zgody szwagra będą traktowane jako dowód w sprawie sądowej. Konieczne będzie jednak ich zgranie na płytę oraz sporządzenie z tych nagrań stenogramu (na papierze). Nie jest to nielegalne. Szwagier będzie pewnie tak twierdził, ale trzeba składać takie nagrania do akt i żądać przeprowadzenia z nich dowodu.

 

Aby przeprowadzić rozwód nie trzeba zbyt wiele. Wystarczy złożyć pozew do sądu okręgowego właściwego dla miejsca swojego zamieszkania.

 

Przed złożeniem pozwu trzeba wziąć pod uwagę kilka spraw. W pierwszej kolejności należy zdecydować, czy rozwód będzie bez orzekania o winie, czy też – z winy Pani szwagra. W przyszłości – w razie znalezienia się w niedostatku – gdyby rozwód był orzeczony z winy szwagra, Pani siostra będzie miała prawo zażądać od niego alimentów dla siebie.

 

Jako że córka Pani siostry jest pełnoletnia, jeżeli zechce, może samodzielnie występować o alimenty dla siebie.

 

Ponadto Pani siostra musi się zastanowić, czy będzie żądać alimentów dla siebie – jest to zależne od sytuacji finansowej jej oraz Pani szwagra (jakie mają dochody, czy po rozwodzie siostra będzie miała się z czego utrzymywać itp.).

 

Ważną kwestią są również dowody, które warto zgłosić w pozwie:

 

  • świadkowie – imiona, nazwiska, adresy, o czym mieliby zeznawać; mogą to być członkowie rodziny (rodzice, córka, Pani) i osoby trzecie, np. takie, które osobiście widziały określone zdarzenia i zachowania, ewentualnie siostra im opowiadała o swojej sytuacji,
  • dokumenty, w tym wydruki z komputera, ze stron internetowych,
  • nagrania z dyktafonu z zapisem na papierze oraz na płycie.

 

Ponadto trzeba zwrócić uwagę, aby wykazać w pozwie, że:

 

  • małżeństwo uległo rozpadowi tylko z winy szwagra,
  • ustało pożycie seksualne,
  • siostra nie kocha już szwagra a szwagier jej,
  • nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego,
  • nie ma żadnych szans na to, aby znów byli małżeństwem, takim jak kiedyś.

 

W pozwie można zawrzeć wniosek o tym, że nie chce się postępowania mediacyjnego w sprawie.

 

Ponadto trzeba dołączyć akt małżeństwa oraz akt urodzenia dziecka. Pozew należy napisać w trzech egzemplarzach: dwa złożyć w sądzie, a jeden zostawić dla siebie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - dziewięć =

»Podobne materiały

Łączne rozpoznanie spraw przez sąd

Jak w praktyce stosuje się art. 219 K.p.c. w sprawach rozwodowych? Co będzie w sytuacji, gdy obydwie strony złożą wniosek o łączne rozpoznanie spraw, nie informując się wzajemnie? Czy można w takiej sytuacji zastosować łączne rozpoznanie?

Naruszenie tajemnicy korespondencji przez męża

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Mój mąż, aby zgromadzić dowody przeciwko mnie, zainstalował nadajnik GPS pod moim samochodem – dzięki temu mógł mnie śledzić. Potem zainstalował na moim komputerze firmowym program śledzący, w wyniku czego pozyskał moje prywatne e-maile i rozpowszechnił je w

Poradnia małżeńska w trakcie postępowania rozwodowego

Moja partnerka jest w trakcie rozwodu. Na pierwszej sprawie sąd nakazał małżonkom udać się do poradni psychologicznej, gdzie z kolei zalecono im poradnię małżeńską. Z partnerką mieszkałem już pół roku, niedawno się wyprowadziła, ale teraz znów ze mną zamieszkała. Czy musi chodzić do tej poradni małż
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »