.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział wspólnego mieszkania a separacja

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 12.05.2015

Jestem już kilka lat w separacji, jednak do tej pory nie podjęłam decyzji o podziale majątku głównie ze względu na to, iż mąż nie wyrażał zgody na polubowne rozwiązanie tego. Czy w przypadku gdy mąż nadal nie będzie wyrażał zgody na podział (myślę tu o spłacie połowy wartości mężowi, tak aby mieszkanie pozostało dla mnie) sąd może takie postanowienie wydać i mąż będzie musiał to zaakceptować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie Pani sprawy mogę stwierdzić, że problem z Państwa wspólnym mieszkaniem można rozwiązać jedynie przez podział majątku wspólnego małżeńskiego.

 

Podziału majątku można dokonać przed notariuszem, jednakże w razie sporu – tylko przed sądem. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy wydział cywilny właściwy ze względu na miejsce położenia mieszkania. Z wnioskiem o podział może wystąpić każdy z byłych małżonków. Wniosek musi zawierać wyliczenie całego Państwa majątku wspólnego. Powinna w nim Pani zaproponować swój sposób podziału (np. przyznanie Pani mieszkania na własność i spłatę męża).

 

Jeśli chodzi o sposoby zniesienia współwłasności mieszkania lub innych rzeczy ruchomych, to możliwe są trzy opcje, a mianowicie:

 

a) podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty,

b) przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli,

c) licytacyjna sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny).

 

Możliwe jest także kumulowanie (łączenie) tych sposobów, np. przez podział fizyczny części wspólnej nieruchomości i przez sprzedaż pozostałej części. Nie jest też wyłączone ograniczenie zniesienia współwłasności do części wspólnej nieruchomości i do pozostawienia pozostałej części we współwłasności.

 

Wybór sposobu podziału należy do Państwa, w razie braku zgody – o sposobie zadecyduje sąd.

 

Najlepiej dla Państwa byłoby się porozumieć, nawet jeśli podział następuje w trybie sądowym. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują dokonanie w postępowaniu sądowym tzw. zgodnego podziału. Taki zgodny podział jest wtedy, gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności. Jeżeli projekt podziału nie jest sprzeczny z prawem, nie sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego ani nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych, a projektowany sposób podziału nieruchomości na części został zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku. Na podobnych zasadach notariusz sporządzi stosowny akt notarialny.

 

Nadto w przypadku, gdy do podziału dochodzi przed sądem – warto być zgodnym co do sposobu podziału, albowiem wówczas postępowanie jest tańsze. Jeśli jest zgoda – wówczas wpis sądowy wynosi 300 zł, w razie braku zgodnego projektu podziału – 1000 zł.

 

Dowód uiszczenia opłaty od wniosku we wspomnianej wysokości (czyli albo 300, albo 1000 zł) należy załączyć do wniosku. Opłata może zostać uiszczona w znakach sądowych.

 

Jednakże, jeśli nie uda się Pani porozumieć z mężem co do przeprowadzenia zgodnego podziału majątku, to proszę się nie obawiać i wnosić wniosek o podział majątku wspólnego małżeńskiego do sądu. Pani taki wniosek może złożyć w każdym czasie, a sąd powinien w takiej sytuacji majątek wspólny podzielić niezależnie od zgody czy też nie drugiej strony.

 

We wniosku powinna Pani zaproponować swój wariant podziału, który jest najbardziej wygodny dla Pani. Jeśli sąd po przeprowadzeniu sprawy przyzna Pani mieszkanie to Pani stanie się jedyną właścicielką mieszkania i mąż nie będzie miał żadnych praw dotyczących tego mieszkania i będzie musiał zaakceptować postanowienie sądu dotyczące przyznania Pani mieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton