.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 14.03.2012

Czy po rozwodzie można znieść współwłasność spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz jednego z byłych małżonków w drodze umowy notarialnej (strony są zgodne)? Jakie są koszty sporządzenia takiego aktu notarialnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej w drodze orzeczenia rozwodu można dokonać podziału przysługującego byłym małżonkom spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w taki sposób, aby przypadło ono jednemu z nich.

 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania o podział tego prawa.

 

Jeżeli pomiędzy byłymi małżonkami panuje zgoda co do tego, komu ma przypaść spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, mogą oni – z pominięciem drogi sądowego podziału majątku wspólnego – udać się do kancelarii notarialnej i dokonać tego podziału w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

 

Następnie należy zawiadomić o tym spółdzielnię i dołączyć kopię wypisu aktu notarialnego wraz z ewentualnym wnioskiem o przyjęcie w poczet członków spółdzielni, jeśli małżonek, któremu przypadło to prawo, nie posiada statusu członka spółdzielni. Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.

 

Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. W razie gdyby spółdzielnia odmawiała przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo wniesienia powództwa do sądu okręgowego. Pozew o przyjęcie w poczet członków spółdzielni podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 200 zł (art. 27 pkt 10 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Jeżeli małżonkowie nie dokonają w ciągu roku opisanych wyżej czynności, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (art. 13 ust. 2 ustawy). Jednak podjęcie przez spółdzielnię uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności przez byłych małżonków jest w tym przypadku fakultatywne (nieobowiązkowe).

 

W przypadku umów działowych podstawą do wyliczenia wynagrodzenia notariusza jest ogólna wartość majątku podlegającego podziałowi. Zasady naliczania tego wynagrodzenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

 

W kancelariach notarialnych zwykle stosuje się właśnie stawki maksymalne.

 

Transakcja taka będzie też opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej spłat małżonka. Podstawę opodatkowania będzie stanowić udział w prawie (1/2), jaki nabył jeden z małżonków ponad swój dotychczasowy udział. Stawka podatku wyniesie 1% od podstawy opodatkowania. Podatek ten pobiera i wpłaca notariusz na rachunek urzędu skarbowego. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl