Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział spadku po rodzicach

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 11.06.2012

Moja mama zmarła w 2002 r., natomiast tata – w 2006 r. Rodzice posiadali działkę i znajdujący się na niej dom (był to ich majątek wspólny). Nie sporządzili testamentu. Dom rodzinny wraz z gruntem nie został jeszcze notarialnie podzielony (dzieci jest czworo: ja, moi dwaj bracia i siostra). Aktualnie w domu rodziców mieszka jeden z moich braci, który sprzedaje kolejno wszystkie drogocenne rzeczy, aby mieć pieniądze na używki. Chciałbym, aby został dokonany podział spadku po rodzicach. Zaznaczam, że moja siostra jeszcze za życia rodziców otrzymała działkę i zrzekła się roszczeń do spadku. Jakie kolejne kroki należy podjąć w tej sprawie? Czy powinienem powiadomić policję o kradzieżach mojego brata? Czy to coś da?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział spadku po rodzicach

Podział spadku po śmierci rodziców

W opisanej przez Pana sprawie będziemy mieć do czynienia ze spadkobraniem ustawowym i takim podziale spadku po rodzicach. Stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

 

Jednakże spadkobranie ustalane będzie oddzielnie po Pana mamie oraz oddzielnie po Pana tacie.

Po mamie spadkobiercami są: tata w 1/4 oraz żyjące dzieci w częściach równych co do reszty spadku. Do owego spadku po mamie wchodzi jednak tylko połowa działki.

W wyniku spadkobrania po Pana mamie formalnie działka ma kilku współwłaścicieli. Są nimi: Pański tata (co do swojej połowy oraz z tytułu spadku po Pana mamie) i 4 dzieci.

 

Natomiast po Pana tacie spadkobiercami są tylko dzieci, ponieważ jego żona już nie żyje. Każde z dzieci dziedziczy po 1/4. I tak, w rezultacie spadkobrania po Pana mamie i tacie działka ma czworo spadkobierców.

Zrzeczenie się dziedziczenia przez jedno z dzieci za życia rodziców

Pana siostra, która otrzymała darowiznę, jest wyłączona ze spadkobrania po rodzicach tylko w sytuacji, gdy za życia mamy i taty zawarła z nimi umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia po nich.

 

„Art. 1048. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 1049. § 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku”.

 

Zgłoszenie na policję kradzieży najprawdopodobniej nic nie da. Policja nie ustali sprawców kradzieży i umorzy postępowanie w tej sprawie.

Przeprowadzenie postępowania spadkowego po obojgu rodzicach

W opisanej przez Pana sytuacji konieczne jest najpierw przeprowadzenie postępowania spadkowego po Pana mamie oraz tacie. Do sądu można złożyć jeden wniosek obejmujący oba spadkobrania. Wymagane dokumenty to: akt małżeństwa rodziców, akt zgonu mamy, akt zgonu taty, akty urodzenia synów, akt urodzenia córki, a jeśli wyszła za mąż i zmieniła nazwisko – także akt małżeństwa.

 

W wyniku stwierdzenia nabycia spadku ustalony zostanie krąg spadkobierców, a w konsekwencji – współwłaścicieli działki.

 

Gdyby jednocześnie miał być dokonywany ustalony zgodnie dział spadku (podział spadku po rodzicach), to należy jeszcze dołączyć propozycję tego działu oraz wypis z księgi wieczystej działki, a także wypis z ewidencji gruntów dla tej działki.

 

Jeżeli chce Pan podzielić działkę na kilka mniejszych, to po stwierdzeniu nabycia spadku konieczny będzie podział geodezyjny tejże działki i po jego zatwierdzeniu należy dokonać działu spadku, np. po jednej działce dla każdego, natomiast działka z domem rodzinnym dla jednej osoby z rodzeństwa bez obowiązku spłaty pozostałych. Możliwe są też inne zasady podziału spadku po rodzicach – zależne od woli spadkobierców.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus IV =

»Podobne materiały

Nabycie spadku i zgodny dział spadku

Mieszkam w domku jednorodzinnym położonym na 25-arowej działce. Właścicielami domu i działki byli moi rodzice – zmarli oboje na początku lat 90. Na kilka lat przed śmiercią rodzice przepisali inną działkę mojej siostrze i siostra się na niej pobudowała. Ja zostałam w domu rodzinnym z rodzicami

 

Podział spadku – ułamkowy podział nieruchomości

Po śmierci rodziców ja, brat i siostra otrzymaliśmy spadek – po 1/3 działki i domu, który na niej stoi. Nikt nie mieszka w domu po rodzicach, dlatego nieruchomość niszczeje. Siostra nie zgadza się na sprzedaż domu ani nie jest zainteresowana jego nabyciem. Czy jest szansa na rozwiązanie tego p

 

Koszty notarialnego podziału spadku oraz podatek

Mój mąż zmarł cztery miesiące temu, nie pozostawiając testamentu. Do dziedziczenia po nim oprócz mnie powołani są: jego siostra i dwaj bracia. Założyłam w sądzie sprawę o przyjęcie spadku. Majątek do podziału stanowi własnościowe mieszkanie spółdzielcze nabyte przez nas w trakcie trwania małżeń

 

Nieuregulowany spadek

Moja teściowa mieszka w domu po zmarłym mężu. Dom należał do dziadków teścia, ale sprawa spadkowa nie została przeprowadzona. Czy siostra zmarłego teścia może eksmitować teściową z tego domu?

 

Znęcanie psychiczne nad żoną

Małżonek znęca się nade mną psychicznie. Jednak wśród naszych znajomych, jak i sąsiadów, cieszy się dobrą opinią – to człowiek dwulicowy. Jak można udowodnić znęcanie psychiczne nie mając świadków?

 

Niwelacja terenu, czy potrzebne pozwolenie?

Jestem przedsiębiorcą i właścicielem terenu, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony jako teren przemysłowo-usługowy. Nie planuję w najbliższym czasie na tej działce żadnych inwestycji. Chciałbym natomiast przeprowadzić proces niwelacji terenu (wyrównania poziomu dzi

 

Niezgłoszenie darowizny w terminie - czynny żal

Dostałam darowiznę od mamy w kwocie 160 000 zł, w tym roku. Termin 6 miesięcy minął, a ja zapomniałam zgłosić darowizny do US. W tytule przelewu nie ma informacji „darowizna”. Co mogę zrobić, aby ponieść najniższe koszty? Czy można to zgłosić jako pożyczkę? Czy czynny żal ma w tej sytuac

 

Sprzedaż działek deweloperowi

W 2010 r. dostałam od męża darowiznę dwóch działek – 40 i 50 arów. W tym samym roku podpisałam umowę z deweloperem. On podzielił działki na mniejsze nieruchomości, później na nich wybudował domy. W 2012 r. podpisaliśmy umowę przedwstępną na sprzedaż większości gruntu. Obecnie dowiedziałam się,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »