.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział nagrody kwartalnej dla pracowników – uzgodnienie zasad

Autor: Zdzisław Paszyński • Opublikowane: 06.02.2012

Jestem przewodniczącym jedynego działającego w zakładzie związku zawodowego. Dyrektor jednostki nadrzędnej polecił mojemu przełożonemu pisemnie wypłatę nagrody kwartalnej dla pracowników. W piśmie tym znalazł się zapis „zasady przyznawania nagród należy uzgodnić z organizacjami związków zawodowych”. Czy można uznać za uzgodnione zasady podsunięcie przewodniczącemu do podpisu po podziale nagród tabeli z naliczeniem kwot według współczynników dla poszczególnych grup zawodowych? Nadmieniam, że jest to tylko podstawa do wyliczenia konkretnych kwot na danego pracownika. Kwoty dla poszczególnych pracowników różnicowane są przez przełożonego bez jakichkolwiek uzgodnionych zasad według własnego uznania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w szczególności art. 772, „pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników,  nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania” . W regulaminie tym pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby taki regulamin był ustanowiony u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

 

Regulamin taki ustala się w drodze rokowania ze stronami takimi jak m.in. związki zawodowe, obejmuje on wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Regulamin ten jest wewnętrznym aktem normatywnym. Wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

Regulamin powyższy zawiera dyspozycje, jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać (i w jakiej wysokości) premię, określać, czy jest to premia zadaniowa, uznaniowa, sposób i terminy oraz wypłacania premii, nagród.

 

Z treści Pańskiego pytania wynika, że szef nadrzędnej jednostki polecił przełożonemu pisemnie wypłatę nagrody kwartalnej dla pracowników. W piśmie tym znalazł się zapis „zasady przyznawania nagród należy uzgodnić z organizacjami związków zawodowych”.

 

Należałoby by domniemywać, że dokument ten zastępuję ów regulamin wynagradzania czy premiowania pracowników.

 

Propozycja podziału nagród powinna być podana przewodniczącemu związków zawodowych przed podziałem faktycznym do negocjacji, celem przedłożenia ze strony przedstawiciela związkowego swoich propozycji i uzgodnienia wspólnego stanowiska ostatecznego podziału nagród pomiędzy pracowników.

 

W opisanej przez Pana sytuacji podział nagród przez przełożonego według własnego uznania, bez uzgodnień nie tylko narusza przepisy prawa pracy w tym zakresie, ale również wytyczne szefa jednostki nadrzędnej,  który, jak Pan podaje, zawarł w swym piśmie klauzulę „zasady przyznawania nagród należy uzgodnić z organizacjami związków zawodowych”.

 

Aby na przyszłość uniknąć podobnej sytuacji, proponuję, żeby działająca organizacja związkowa w drodze ustaleń, rokowań, negocjacji z pracodawcą opracowana jasny i niebudzący żadnych wątpliwości regulamin wynagradzania oraz regulamin premiowania i przyznawania nagród u pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl