.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku wspólnego małżonków

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 25.05.2012

Rozstanie małżonków szczególnie po wielu latach pożycia rodzi wiele problemów. Trzeba układać sobie życie na nowo. Jednym z ważnych aspektów rozwodu (ale i nie tylko) jest konieczność podzielenia wspólnie zgromadzonych dóbr. Nie zawsze małżonkowie, czy byli małżonkowie, potrafią w tej sprawie dojść do konsensusu. Wielu z nas nie wie, jak podział majątku został uregulowany w przepisach prawa. Ta niewiedza może nas wiele kosztować. Zachęcamy więc do lektury artykułu, w którym autor porusza najistotniejsze kwestie dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestia podziału majątku wspólnego małżonków pojawia się zawsze w przypadku:

 

  1. rozwodu;
  2. separacji;
  3. zawarcia przez małżonków, w trakcie trwania małżeństwa, umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej rozdzielność majątkową;
  4. orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

W każdym z wyżej wymienionych przypadków małżonek (były małżonek) często boryka się z wątpliwościami takimi jak: „co wchodzi w skład majątku wspólnego?” (czyli co jest dzielone w ramach podziału majątku małżonków), „do jakiej części dzielonego majątku mam prawo?” oraz „jak mogę moje prawa wyegzekwować, jeśli porozumienie ze współmałżonkiem (byłym współmałżonkiem) w sprawie podziału majątku nie jest możliwe?”.

 

Co jest dzielone w ramach podziału majątku (innymi słowy, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków)? Zasadniczo, majątek wspólny małżonków tworzy to, co zostało nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej (art. 31 K.r.o.) np. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Pozostałe przedmioty majątkowe (prawa, środki pieniężne itd.) należą do majątku osobistego każdego z małżonków, czyli tej masy majątkowej, która procedurze podziału majątku małżeńskiego nie podlega. Niestety, ustalenie, czy coś (dany przedmiot majątkowy) należy do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego (innymi słowy: czy winien być objęty podziałem majątku, czy też nie) nie jest proste i każdorazowo wymaga indywidualnej i dogłębnej analizy prawnej. W tym zakresie warto skonsultować się z prawnikiem, ponieważ niewiedza może słono kosztować!

 

Przykładowo, większość z nas zapewne wie, że przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (np. mieszkanie kupione przed ślubem) należą do majątku osobistego każdego małżonka, ale już mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że prawo do lokalu spółdzielczego przydzielonego w latach 1983-2003 obojgu małżonkom lub jednemu z nich w okresie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny należy wspólnie do obojga małżonków i podlega podziałowi, jako majątek wspólny, bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe (wspólność małżeńska czy rozdzielność majątkowa).

 

Co więcej, przedmiotem podziału majątku wspólnego może być także prawo najmu lokalu, a rozliczeniu (oczywiście tylko w sensie rachunkowym) przy podziale majątku podlegać może marnotrawstwo małżonka (byłego małżonka).

 

Do jakiej części dzielonego majątku ma prawo każdy z małżonków (byłych małżonków)? W tym zakresie też nie ma jednej, obowiązującej reguły, albowiem choć po ustaniu wspólności ustawowej zasadniczo „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”, to jednak z ważnych powodów każdy z małżonków (byłych małżonków) może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Ustalenie udziałów każdego z małżonków w majątku wspólnym będzie nadzwyczaj istotne przy obliczaniu, ile przypadnie każdemu z nich przy podziale majątku (art. 43 K.r.o.). Czasami warto zatem powalczyć o swoje interesy!

 

Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy obojgiem małżonków (byłych małżonków), bądź na mocy orzeczenia sądu wydanego na żądanie (wniosek) któregokolwiek, choćby jednego z małżonków (byłych małżonków). Wybór pomiędzy tymi drogami zależy wyłącznie od woli samych małżonków (byłych małżonków), przy czym różnią się one przede wszystkim czasem potrzebnym dla skutecznego przeprowadzenia podziału majątku i jego kosztami.

 

Warto pamiętać, że w sprawie sądowej o podział majątku wspólnego sąd, w oparciu o całokształt okoliczności faktycznych sprawy, wynikających z przeprowadzonych w sprawie dowodów, wyda rozstrzygnięcie w formie postanowienia, ustalając w nim skład majątku wspólnego małżonków, dokona jego podziału i orzeknie o kosztach postępowania. Od wspomnianego postanowienia sądu można wnieść apelację, walcząc o korzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy.

 

Podstawowe sposoby podziału majątku wspólnego (tak w drodze umowy jak i w drodze sądowej) oraz poszczególnych, wchodzących w skład tego majątku przedmiotów majątkowych to:

 

  1. podział fizyczny rzeczy z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty;
  2. przyznanie całej rzeczy jednemu z małżonków (byłych małżonków) na wyłączną własność z ewentualnym zastrzeżeniem spłat na rzecz drugiego z małżonków (byłych małżonków);
  3. sprzedaż przedmiotu wchodzącego w skład majątku wspólnego i podział uzyskanej w tej drodze sumy (podział cywilny).

 

Czy w skład podlegającego podziałowi majątku wspólnego małżonków wchodzą długi (np. wspólnie zaciągnięte kredyty)? Otóż nie, przy czym nie oznacza to, rzecz jasna, że z chwilą np. rozwodu zobowiązania zaciągnięte w przeszłości wspólnie przez oboje małżonków (byłych małżonków) w trakcie trwania wspólności ustawowej wygasają. Przeciwnie – długi te w dalszym ciągu obciążają oboje (byłych już) małżonków. Przy okazji podziału majątku byli małżonkowie powinni zaś uzgodnić sposób ich uregulowania.

 

Omawiając powyższe zagadnienie, wyczerpałem, w moim przekonaniu, najistotniejsze kwestie, mogące budzić wątpliwości w zakresie problematyki podziału majątku wspólnego małżonków. Choć podział majątku zapewne wydawać się może jeszcze wielu spośród Państwa bardzo skomplikowaną procedurą, to proszę mi wierzyć, że z fachową pomocą nie jest ona straszna.


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.05.2012


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus III =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton