.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku po dokonaniu sprzedaży nieruchomości przez komornika

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 11.02.2011

Była żona wniosła sprawę do sądu o podział majątku przez dokonanie sprzedaży naszej nieruchomości przez komornika i podział pieniędzy po połowie. Poza tym wnioskuje o pokrycie przeze mnie kosztów postępowania i zastępstwa adwokackiego. Czy możliwe jest uniknięcie sprzedaży przez komornika? Czy muszę pokryć wymienione koszty? Czy mogę domagać się zwrotu kosztów podróży do Polski (musiałem kilka razy przyjechać właśnie w związku z naszym majątkiem)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawach o podział majątku dorobkowego stosujemy w sprawach nieuregulowanych przepisy dotyczące zniesienia współwłasności.

 

Zgodnie z art. 212 Kodeksu cywilnego „jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

 

Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych”.

 

Co do zasady nakazanie sprzedaży nieruchomości jest ostatecznością w sprawach o podział majątku dorobkowego. Sąd w pierwszej kolejności powinien zbadać, czy istnieje możliwość podziału nieruchomości, w następnej kolejności – czy jedna ze stron nie jest gotowa przyjąć nieruchomość w całości przy spłacie drugiej strony, dopiero ostatecznością jest nakazanie licytacji komorniczej nieruchomości i podział w ten sposób uzyskanych środków.

 

W odpowiedzi na wniosek powinien Pan wnieść o obciążenie byłej żony kosztami procesu i ewentualnego zastępstwa procesowego – w tego typu sprawach sądy często umarzają koszty procesu wzajemnie.

 

Informujemy, iż w ramach świadczonych usług możemy również przygotować odpowiedź na wniosek byłej żony wraz z argumentacją.

 

Może Pan wnioskować o zwrot kosztów poniesionych z sprawą, jednak nie mogą one przekroczyć kosztów wynajęcia pełnomocnika do prowadzenia sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »