.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku - od czego zacząć?

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 31.10.2007

Zamierzam wziasc rozwod i nie wiem od czego powinnam zaczac. Czy wczesniej lepiej jest spisac akt notarialny o rozdzielnosc majatkowa? Przed malzenstwem zostala mi przepisana nieruchomosc a w trakcie malzenstwa zakupilam kilka cennych rzeczy i nie chcialabym tego stracici przy podziale majatku. NIe posiadamy dzieci i chcemy rozwodu bez orzekania o winie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domniemam, iż uzgodniła Pani już sposób podziału majątku z mężem. W takiej sytuacji korzystniejsze finansowo będzie przeprowadzenie podziału majątku dorobkowego na sprawie rozwodowej - koszt takiego podziału wynosi 300 zł. Podczas gdy u notariusza wyniesie koszt taksy notarialnej to ponad 1 000 złotych.

 

Przedmiotem podziału majątku nie będzie nieruchomość przepisana na Panią przed małżeństwem - zgodnie z art. 33 K.r.i.o. przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej należą do Pani majątku osobistego.

 

Ponadto do Pani majątku osobistego należą również:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Podział przedmiotów wchodzących w skład wspólnoty majątkowej możecie Państwo dokonać w dowolny sposób, pamiętając jednak, iż podział majątku nie może się odbyć z rażącym pokrzywdzeniem drugiej strony.

 

Warto również zaznaczyć, iż zgodnie z art. 43 K.r.i.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

 

Jeśli więc wszystkie kwestie pomiędzy Państwem zostały uzgodnione najlepiej będzie dokonać podziału w trakcie sprawy rozwodowej, jeśli zaś mąż często zmienia zdanie, co do podziału majątku - lepiej będzie podpisać akt notarialny i jeszcze przed rozprawą rozwodową dokonać podziału majątku dorobkowego.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »