.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku małżeńskiego – w skład którego wchodzi lokatorskie prawo do lokalu – po orzeczeniu separacji

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 03.03.2010

Czy po orzeczeniu separacji, w której zasądzono „usunięcie” drugiego małżonka z mieszkania, ów eksmitowany małżonek może skutecznie domagać się dokonania podziału mieszkania poprzez spłatę przez żonę określonej kwoty tytułem jego udziału w tym mieszkaniu? Z zaświadczenia spółdzielni wynika, że 10% wkładu mieszkaniowego w dniu zasiedlenia wynosiło 40 zł. Czy może wchodzić w grę spłata połowy wartości rynkowej, jeśli jest to lokatorskie prawo do lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 614 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

 

Oznacza to, że zastosowanie znajduje art. 58 § 2 K.r.io., zgodnie z którym „jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

 

Ponadto separacja oznacza ustanie między małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej oraz możliwość przeprowadzenia podziału tego majątku małżonków. Małżonkowie majątek mogą podzielić samodzielnie lub, w razie braku porozumienia co do tego podziału, sądownie.

 

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż małżonkowi przysługuje prawo ubiegania się o podział majątku obejmującego wspólne lokatorskie prawo do lokalu, jednak jeżeli postępowanie sądowe w przedmiocie separacji zostało już zakończone, z takim roszczeniem Pani mąż musi wystąpić w nowym procesie – o podział majątku małżeńskiego.

 

Odnośnie zaś sposobu podziału majątku obejmującego lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu, to rzeczywiście wygląda to w ten sposób, że sąd po rozstrzygnięciu sprawy prawo to przyznaje jednemu z małżonków, mogąc zobowiązać drugiego do spłaty udziału tego pierwszego małżonka w wymienionym prawie do lokalu.

 

Wskazać jednakże należy, iż podział ten, w związku z brakiem własności tego lokalu, a jedynie prawem z niego korzystania, nie będzie obejmował wartości całego lokalu, a właśnie jedynie wkładu wniesionego przez małżonków.

 

Przepisy nie wskazują wprost, jak należy w takiej sytuacji obliczyć wartość tego wkładu, jednakże nauka prawa wypracowała stanowisko, zgodnie z którym w tej kwestii należy się posiłkować przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

 

Stosownie zatem do art. 11 ust. 21 tej ustawy „w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu”.

 

Mając zatem na uwadze powyższą regulację, w praktyce przyjmuje się, iż przedmiotem waloryzacji (według wartości rynkowej lokalu) jest wkład mieszkaniowy albo jego wniesiona część (waloryzowane na dzień orzekania o podziale majątku). Dlatego też ewentualna spłata przez Panią udziału Pani męża w razie podziału przysługującego Państwu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu obliczona powinna zostać w oparciu o zwaloryzowaną na dzień podziału wysokość wkładu mieszkaniowego. Wysokość konkretnych sum będzie zależna od rozstrzygnięcia sądu wydanego w oparciu o opinię biegłego wyceniającego wkład mieszkaniowy.

 

Jeśli jest Pani zainteresowana dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl