Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Załatwienie spraw majątkowych u notariusza, czy w sądzie?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 08.07.2009

Rozstaliśmy się z mężem, rozwodu nie mamy, mieszkamy osobno. Chcemy dokonać podziału majątku (pieniądze ze sprzedaży domu i kilka działek). Mam też samochód i motor kupione na moją firmę, ale chcę je oddać mężowi. Dwie z działek chcę przepisać dzieciom (jeszcze niepełnoletnim). Jak i gdzie załatwić to najkorzystniej dla nas obojga? Jakie będą koszty podatkowe? Czy lepiej załatwiać sprawy majątkowe u notariusza, czy w sądzie? A może od razu rozwód?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani pytanie można podzielić na 3 zagadnienia:

  1. darowizny dla dzieci,
  2. przekazanie majątku z działalności gospodarczej,
  3. podział majątku małżeńskiego.

 

Ad 1.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) przewiduje zwolnienie od podatku przedmiotowych darowizn. Stanowi tak art. 4a, który wskazuje, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli (co do zasady):

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,
  2. udokumentują ich otrzymanie – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne – dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Ad 2.

Przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z tym przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części – stanowi dostawę towaru. „Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów” (art. 29 ust. 10 ustawy o VAT). Dla udokumentowania darowizny opodatkowanej VAT wystawia się fakturę wewnętrzną. Księgowaniu podlega wyłącznie VAT należny (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Ponadto samochód i motor należy zdjąć z ewidencji środków trwałych.

Ad 3.

Tu posłużę się przykładem: „Jeżeli podział majątku dorobkowego małżeńskiego był ekwiwalentny, czyli wartość otrzymanej przez podatnika nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki mu przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim, to podział ten nie stanowi nabycia w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 04.12.2008 r. Nr IPPB1/415-1093/08-2/MO). Dalej naczelnik zauważa: „Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

  • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
  • jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim”.

 

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek, co do zasady, naliczany jest od nadwyżki otrzymanych przedmiotów ponad udział we współwłasności, który co do zasady wynosi 1/2 majątku.

 

Nie sposób odpowiedzieć, gdzie i jak lepiej załatwić Państwa sprawę, gdyż nikt nie może załatwić jej w całości (ani sąd, ani notariusz).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus sześć =

»Podobne materiały

Przed rozwodem chcemy podzielić wspólny majątek

Jestem w faktycznej separacji z mężem. Chcę przed sprawą rozwodową załatwić sprawy majątkowe. Otóż mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, jest wyłączną własnością moich rodziców. Razem z mężem malowaliśmy to mieszkanie i je wyposażyliśmy (meble, sprzęt RTV, urządzenia AGD, komputer itp.). Innego wspólne

 

Przepisy o podziale majątku

Jesteśmy od kilku lat po rozwodzie za porozumieniem stron. Obecnie mieszkam z dziećmi za granicą i wynajmuję małe mieszkanie. W Polsce zostało mieszkanie, które jest własnością moją i eksmęża, bo w trakcie rozwodu nie doszło do podziału majątku. Były mąż pomieszkuje trochę u swojej przyjac

 

Podział majątku wspólnego małżonków w razie rozwodu

Proszę o objaśnienie kwestii podziału majątku wspólnego małżonków w razie rozwodu. Chodzi w szczególności o jednoosobową firmę założoną przez męża w trakcie małżeństwa. Czy na przykład samochód osobowy zakupiony na firmę za zgodą małżonki wchodzi do wspólnego majątku dorobkowego małżonków i podlegać

 

Mieszkanie kupione przed ślubem a rozwód

Jestem kawalerem. Zamierzam kupić na kredyt mieszkanie własnościowe i wyposażyć je. Czy po zawarciu związku małżeńskiego, w przypadku rozwodu, żona może dochodzić praw do połowy mieszkania, które ja nabyłem przed ślubem? Jak wygląda sprawa wymeldowania żony?

 

Podział majątku w drodze umowy, czy jednak walka w sądzie?

Proszę o objaśnienie zasad podziału majątku po rozwodzie. Z byłym mężem zakupiliśmy mieszkanie jeszcze przed ślubem w 2004 r. Dlatego zostało ono zapisane tylko na męża i po ślubie nie zmieniliśmy stanu prawnego nieruchomości. Za mieszkanie zapłaciliśmy wtedy ok. 45 tys. zł. Mąż wpłacił 30 tys. ze s

 

Czy żona ma prawo do nieruchomości męża nabytych z majątku osobistego

Pobraliśmy się 30 lat temu, zaraz po ślubie mąż nabył dom z jego majątku osobistego. Następnie w 1991 r. nabył nieruchomość gruntową – także z majątku osobistego. Jakie mam prawo do majątku teraz i po śmierci męża?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »