Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział długów

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 21.02.2013

Nie mogę starać się o rozwód, bo mam długi. Urząd skarbowy nie zgadza się na podział długów między małżonków. Co powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż okoliczność istnienia wspólnych długów małżonków nie ma żadnego wpływu na kwestię rozwiązania małżeństwa poprzez orzeczenie rozwodu.

 

Przesłanki rozwodu zostały bowiem wskazane w przepisie art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:


„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

 

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.


§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.


Są to zarazem wyłączne przesłanki rozwodu, a więc kwestie majątkowe nie odgrywają tu w zasadzie żadnej roli.

Jeżeli chodzi zaś o wspólne długi, to w przeciwieństwie do wspólnego majątku małżeńskiego rozumianego jako aktywa, długi te mimo ustania wspólności majątkowej małżeńskiej w wyniku rozwodu nie ulegają podziałowi, co oznacza, że małżonkowie nawet po rozwodzie są wspólnie zobowiązani do ich spłaty – niemożliwy jest podział długów.

 

Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w treści postanowienia z dnia 15 kwietnia 2011 r., sygn. akt II CSK 430/10:

 

„Długów zaciągniętych przez oboje małżonków zasadniczo nie można rozliczać przy podziale majątku wspólnego, gdyż mimo takiego podziału dług nadal się utrzymuje. Stosując odpowiednio art. 686 KPC do postępowania o podział majątku wspólnego, sąd rozstrzyga w tym postępowaniu – i to ze skutkami wynikającymi z dyspozycji art. 618 § 3 KPC w związku z art. 688 i art. 567 § 3 KPC – tylko o takich długach związanych z majątkiem wspólnym i ciążących w czasie trwania wspólności na obojgu małżonkach jako podmiotach wspólności majątkowej małżeńskiej, które zostały spłacone przez jednego z małżonków z własnych środków po ustaniu wspólności majątkowej a przed dokonaniem podziału majątku wspólnego”.

 

Pewnym sposobem na rozwiązanie kwestii (podziału) długów może być skorzystanie z możliwości zniesienia przez sąd wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną, co mogłoby się okazać korzystne w sytuacji, gdy dane długi powstały wyłącznie z winy jednego z małżonków.

Stosownie bowiem do treści art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”.

 

Zgodnie zaś z § 2 tego artykułu „rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu„.

 

Takie rozwiązanie mogłoby sprawić, że określonymi długami zostałby obciążony wyłącznie jeden z małżonków, co powodowałoby zarazem zwolnienie drugiego małżonka (tego, który nie przyczynił się do ich powstania) z obowiązku uczestniczenia w ich spłacie. Tylko taki „podział długów” jest obecnie możliwy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 1 =

»Podobne materiały

Rozdzielność majątkowa i podział majątku wspólnego z powodu długów żony

Interesuje mnie rozdzielność majątkowa, gdyż moja żona zaciągnęła bardzo wiele długów. Gdy wszystko się wydało, jakoś je spłaciliśmy, ale teraz pozaciągała kolejne. Zamierzam wnieść pozew o rozdzielność majątkową. Czy taka rozdzielność majątkowa coś da? Chciałbym też ustalić nierówne udzia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »