.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział zabudowanej działki i sprzedaż części

Posiadam działkę 16 ar zabudowanej domem i chciałbym sprzedać ten dom, ale tylko z częścią działki. Czy jest to możliwe? Czy podział można zrobić po sprzedaży? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział zabudowanej działki i sprzedaż części

Podział działki zabudowanej

Aby sprzedać dom tylko z częścią działki, musi ją Pani geodezyjnie podzielić na dwie działki. Jedną z nich musi być więc działka z budynkiem a druga działka niezabudowana. Podziału dokonuje uprawniony geodeta, a w drodze decyzji zatwierdza go wójt/burmistrz/prezydent miasta. Oczywiście, nie każdą działkę można dowolnie podzielić.

Podział geodezyjny

Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej sklasyfikowanej jako działka budowlana powinien przebiegać zgodnie z ustawą dotyczącą podziału i trybu dokonywania podziału nieruchomości. Dokładne wytyczne dotyczące sposobu działki są zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie gminy, w której znajduje się działka. Jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to nieruchomość można podzielić tylko w przypadku, gdy nie jest to sprzeczne z innymi przepisami. A dodatkowo musi to być zgodne z zapisami wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Niedopuszczalne jest ponadto wydzielenie działki, która nie ma dostępu do drogi publicznej.

Wniosek o podział

W celu podziału działki należy złożyć stosowny wniosek do wójta, prezydenta lub burmistrza miasta. Wniosek taki musi m.in. zawierać dokumentację potwierdzającą tytuł do dysponowania działką, wypis i wyrys z rejestru publicznego o gruntach i budynkach wraz z kopią mapy ewidencyjnej obejmującą nieruchomość gruntową mającą podlegać podziałowi, decyzję o warunkach zabudowy – jeśli była wydana, wstępne założenia dotyczące podziału, protokół dotyczący przyjęcia granic działki, mapę z naniesionym projektem podziału, pozwolenie na podział wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków – jeśli obszar podlega ochronie zabytków. Po otrzymaniu zlecenia sprawę przejmuje geodeta. Geodeta oznacza granice działki, która ma zostać podzielona, oznacza nieruchomość gruntową zgodnie z danymi z rejestru gruntowego, określa powierzchnię nowo powstałych działek, określa propozycje dostępu nowych nieruchomości gruntowych do drogi publicznej, określa linie ścian oddzielenia pożarowego wzdłuż wysokości budynku - w sytuacji, gdy podział dotyczący działki z zabudowaniami ma obejmować także obiekt budowlany. Następnie władze gminne lub miejskie opiniują oraz wydają postanowienie na złożony wniosek. Jeżeli sprawę rozstrzygnięto pozytywnie, z reguły oznacza to, że projekt podziału zostanie wcielony w życie. Po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowego przebiegu punktów granicznych.

Działki rolne

W przypadku działek rolnych zgodnie z odrębnymi przepisami podział jest dopuszczany w przypadku, gdy będzie on skutkował wydzieleniem nieruchomości gruntowej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Wymaga się także, aby wygospodarowany w ten sposób obszar został przyłączony do sąsiedniej nieruchomości w ramach procedury jej powiększenia. Inaczej ma się to w przypadku podziału w celu zniesienia współwłasności działki zagospodarowanej przynajmniej dwoma budynkami.

 

Podział należy przeprowadzić przed sprzedażą.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl