.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział urlopu na części

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.07.2018

Czy na wniosek pracownika pracodawca może dokonać podziału urlopu na części, z których żadna nie obejmie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych? Pracownik chciałby podzielić przysługujący mu urlop w ten właśnie sposób. Czy pracodawca może przyjąć taki wniosek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział urlopu na części

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 152 § 1 K.p. urlop wypoczynkowy powinien być „nieprzerwany”, co oznacza, iż – co do zasady – powinien on być wykorzystany jednorazowo, w całości. Mając jednak na względzie złożoność sytuacji życiowych po stronie uprawnionego pracownika ustawodawca dopuścił możliwość podziału urlopu na części.

 

Przyjęto, iż nie chodziło tu o co najmniej czternastodniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy, lecz o taki okres wypoczynku, na który składają się zarówno dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Taki kierunek interpretacji nadaje nowe brzmienie artykułu nadane ustawą nowelizującą z 26 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 135, poz. 1146).

 

Przy dokonywaniu podziału urlopu muszą być jednak łącznie spełnione dwa warunki.

 

Po pierwsze, w wyniku dokonanego podziału co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zapewnia to w minimalnym stopniu realizację celu urlopu wypoczynkowego, jakim jest regeneracja psychofizycznej zdolności do pracy po dłuższym okresie jej świadczenia.

 

Po drugie, podział urlopu na części może być dokonany tylko na wniosek pracownika; pracodawca nie może w tym zakresie działać samodzielnie, nawet gdyby miałoby być to uzasadnione szczególnymi jego potrzebami. Wniosek pracownika nie musi być uzasadniony, jednocześnie jednak nie jest on wiążący dla pracodawcy, który możliwość dokonania podziału urlopu ocenia z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy, w szczególności potrzeby zapewnienia harmonijnego przebiegu procesu pracy, a także celowości podziału ze względu na cel urlopu. Omawiany wniosek może być zgłoszony w każdym terminie przed dniem rozpoczęcia urlopu.

 

Jak widać zasada z art. 152 § 1 K.p. oznacza przede wszystkim nacisk na wykorzystanie przez pracownika tego urlopu w całości, bez możliwości dzielenia go na mniejsze części. Powołany przepis, stanowiąc wyjątek od zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości, wprowadza jednocześnie ograniczenie tego wyjątku – dopuszcza podzielenie urlopu na części, ale równocześnie zakazuje dowolnego jego rozdrabniania.

 

Z uwagi na kategoryczny zapis art. 162 K.p. (który wyraźnie stanowi, iż co najmniej jedna część wypoczynku nie może trwać krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych), w mojej opinii pracodawca powinien odmówić propozycji podziału go przez pracownika na mniejsze części.

 

Co prawda wówczas wygląda to tak, jakby pracodawca „zmusił” pracownika do wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu, jednak zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może również „zmusić” pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości.

 

Przepis art. 162 K.p. posługuje się bowiem sformułowaniem „może”, co oznacza, iż pracodawca ma prawo do nieuwzględnienia wniosku pracownika w sprawie podziału urlopu wypoczynkowego.

 

Znam sytuacje – niekwestionowane przez PIP – gdy urlopy nie były udzielane na 14 dni. Nie wiąże się to z konsekwencjami dla pracodawcy, ale przepisy prawa pracy pozwalają mu odmówić dzielenia urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »