.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku z planem ugody, mediacja

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 23.02.2020

Rozwiodłam się z mężem półtora roku temu, potrzebuję porady w zakresie podziału majątku po rozwodzie. Nasz wspólny majątek małżeński to mieszkanie własnościowe obciążone kredytem we frankach zabezpieczonym hipoteką. Drugi kredyt złotówkowy, wzięty również na mieszkanie, jest wyłącznie na mnie. Mąż podpisał tylko oświadczenie, że o nim wie i się zgadza, ale nie jest współkredytobiorcą. Wszystkie raty kredytów płacę sama. Jak przeprowadzić podział majątku z planem ugody? Komu i gdzie go przedstawić? W jakiej formie? Chcę, aby były mąż zrzekł się praw do lokalu, a za to nie płacił rat jednego kredytu. Co do drugiego kredytu uważam, że powinien zapłacić połowę rat z 6 lat, bo tyle już trwa spłata tego zobowiązania. Dochodzą jeszcze alimenty na małoletnie dziecko. Od czego powinnam zacząć? Kto może być mediatorem? Jak i przed kim napisać ugodę, by przesłać ją byłemu mężowi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział majątku z planem ugody, mediacja

Fot. Fotolia

Polubowne przeprowadzenie podziału majątku wspólnego

Mediacja jest powszechnie definiowana jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów cywilnych w stosunku do sądowego postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) we wszystkich sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem. Chodzi o te sprawy, których przedmiot pozostaje w dyspozycji stron i nie ma przepisu zakazującego zawarcia ugody.

 

Warunkiem dopuszczalności mediacji jest istnienie w danej sprawie drogi sądowej. Istnienie jurysdykcji krajowej jest warunkiem dopuszczalności mediacji prowadzonej na podstawie postanowienia sądu, natomiast wymóg ten nie dotyczy mediacji prowadzonej na podstawie umowy stron, co nie skutkuje powstaniem jurysdykcji krajowej w sprawie o zatwierdzenie takiej ugody.

 

Mediacja na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu

Mediacja może być prowadzona na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa o mediację jest umową procesową i może być zawarta w dowolnej formie oraz czasie. Może zostać zawarta przed powstaniem sporu jako samodzielna umowa bądź jako klauzula w umowie dotyczącej stosunku prawnego, którego dotyczy. Może dojść do jej zawarcia także po powstaniu sporu przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła mediatorowi wniosek o przeprowadzenie mediacji (art. 1836 § 1 K.p.c.).

 

Z art. 1831 § 3 K.p.c. wynika, że w umowie o mediację należy określić przedmiot mediacji oraz osobę mediatora (mediatorów) bądź sposób jego (ich) wyboru. Wymagana zawartość wniosku o przeprowadzenie mediacji została określona w art. 1837 K.p.c., natomiast zgoda drugiej strony na mediację musi obejmować te elementy, które powinny być określone w umowie o mediację.

 

Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że strona nie ma obowiązku uczestniczenia w niej niezależnie od jej formy. Strona więc nie jest obowiązana zawrzeć umowy o mediację ani przystąpić do niej na skutek wniosku złożonego przez drugą stronę bądź na skutek postanowienia wydanego przez sąd. Co więcej, nawet gdy strona uprzednio wyraziła zgodę na mediację, może ją w każdej chwili cofnąć bez podania przyczyny. Cofnięcie zgody nie skutkuje dla strony negatywnymi konsekwencjami procesowymi poza niekorzystnym rozstrzygnięciem o kosztach procesu (art. 103 § 2 K.p.c.).

 

Uprawnienie sądu skierowania stron do mediacji

Prowadzenie mediacji przed wszczęciem postępowania jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy stron, skoro sprawa jeszcze nie zawisła przed sądem. Natomiast po wszczęciu postępowania możliwe jest prowadzenie mediacji zarówno na podstawie umowy stron (co uzasadnia odroczenie rozprawy, a nawet złożenie przez strony zgodnego wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie), jak i na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Niezależnie od formy mediacji i czasu jej prowadzenia jest ona dobrowolna, co wymaga zgody stron na jej prowadzenie. Przy każdym sądzie jest lista mediatorów, z którymi można się umówić. Oczywiście najpierw proszę porozmawiać z byłym mężem, gdyż konieczne będzie podpisanie umowy na mediację sądową.

 

Jak widać, wiele zależy od postawy Pani byłego męża. Proszę wysondować, jakie zamierza zająć stanowisko, i pamiętać o tym, że mediacja ma charakter dobrowolny – mąż musi wyrazić na nią zgodę oraz na warunki przyszłej ugody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl