.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku w sprawie rozwodowej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 09.01.2021 • Zaktualizowane: 09.01.2021

Potrzebuję pomocy w napisaniu pozwu rozwodowego tak aby na sprawie rozwodowej od razu dokonać podziału majątku. Rozwód bez orzekania o winie. Nie posiadamy wspólnych dzieci (posiadam syna z nieformalnego związku). Doszliśmy do porozumienia: we wspólnocie małżeńskiej posiadamy mieszkanie oraz samochód. Samochód chciałem zostawić żonie. Z początkiem 2022 r. chcieliśmy sprzedać mieszkanie i podzielić się sumą po połowie. Proszę o informacje jak podzielić majątek na sprawie rozwodowej, aby dodatkowo nie zakładać kolejnej sprawy o podział majątku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział majątku w sprawie rozwodowej

Podział majątku w sprawie rozwodowej

Faktycznie ma Pan rację – sąd w wyjątkowych okolicznościach może dokonać także podziału majątku w sprawie rozwodowej. Dokonanie podziału takiego majątku w wyroku orzekającym rozwód jest uzależnione od zgłoszenia wniosku przez któregokolwiek z małżonków oraz od tego, czy przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w skrócie K.r.io.).

Wniosek jednego małżonka o dokonanie podziału majątku

Wniosek jednego z małżonków o dokonanie – w wyroku rozwodowym – podziału majątku wspólnego jest wnioskiem wszczynającym postępowanie nieprocesowe (a zatem wnioskiem w rozumieniu art. 506 Kodeksu postępowania cywilnego, w skrócie K.p.c.). Na podstawie art. 511 § 1 K.p.c. wniosek ten powinien odpowiadać przepisom o pozwie (art. 126, 1261, 128 i 187 K.p.c.), z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić drugiego małżonka jako zainteresowanego w sprawie.

 

Wniosek o podział majątku wspólnego jest wnioskiem, który może podlegać uwzględnieniu dopiero w przypadku orzeczenia rozwodu. To powoduje, że w czasie składania tego wniosku nie podlega on opłacie.

 

Jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, znajduje zastosowanie art. 130 K.p.c. – nie wyłączając możliwości zwrotu wniosku.

 

Zwłoka w postępowaniu w znaczeniu, o które chodzi w art. 58 § 3 K.r.io., ma miejsce wtedy, gdy przeprowadzone już w sprawie postępowanie dostarczyło sądowi dostatecznej podstawy do rozstrzygnięcia żądania rozwodu oraz do rozstrzygnięcia w tych kwestiach, o których – w razie orzeczenia rozwodu – sąd rozwodowy orzeka z urzędu. Nie każda jednak zwłoka w postępowaniu przeszkadza w dokonaniu tu podziału majątku wspólnego – chodzi jedynie o taką zwłokę, która jest nadmierna.

 

Jeżeli przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, dokonanie podziału takiego majątku w wyroku rozwodowym jest obligatoryjne.

Brak sporu co do podziału majątku

Przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie (teza XIII pkt 1 Wytycznych SN z 1978 r.).

 

Przy ocenie tej ostatniej przesłanki należy odróżnić, czy chodzi o taki podział majątku, w skład którego wchodzi prawo do mieszkania, czy też o samoistny podział majątku wspólnego niezwiązany z mieszkaniem. W pierwszym wypadku, skoro rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu małżonków ma być i tak objęte wyrokiem rozwodowym, dość często może być uzasadnione, nawet za cenę pewnej zwłoki, orzeczenie o całym majątku wspólnym, zwłaszcza wtedy, gdy wspólne mieszkanie jest podstawowym składnikiem majątku wspólnego. W drugim przypadku należy stosować znacznie surowsze kryteria uwzględnienia wniosku o podział majątku wspólnego, skoro nie wchodzi w grę niecierpiąca zwłoki konieczność rozstrzygnięcia o konflikcie mieszkaniowym rozwodzących się małżonków (pkt VIII ppkt 8 Zaleceń kierunkowych z 1976 r.).

Sprecyzowane warunki podziału

Sąd Najwyższy zauważył, że niemożność doprowadzenia do uzgodnienia stanowisk stron nie oznacza konieczności odstąpienia od rozpoznania wniosku o podział majątku wspólnego, jeżeli okoliczności istotne dla tego rozstrzygnięcia mogą być wyjaśnione bez przeprowadzenia zbyt skomplikowanego postępowania i wiążącego się z tym dłuższego upływu czasu, np. gdy chodzi jedynie o uzyskanie informacji co do tytułu własności, kwalifikacji do prowadzenia gospodarstwa rolnego, lub zasięgnięcia opinii biegłego co do wartości przedmiotu objętego wspólnością.

 

Oczywiście, w każdym wypadku dokonywania podziału majątku wspólnego ustalenie wartości przedmiotów objętych wspólnością majątkową małżeńską następuje według cen z chwili orzekania o podziale, a nie z chwili ustania tej wspólności.

 

Na pewno podział wskazujący możliwość sprzedaży mieszkania w 2022 roku jest niedopuszczalny. Musielibyście Państwo jasno sprecyzować te warunki podziału.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »