.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział majątku i podpisanie ugody - akt darowizny z obowiązkiem zapłaty

Rozwodzę się, mamy wspólny dom, intercyza była podpisana, gdy był w stanie surowym. Uzgodniliśmy z jeszcze żoną kwotę, jaką mam spłacić, termin (spłata na raty przez 3 lata). Problem tkwi w tym, że żona chce przepisać na mnie nieruchomość w momencie spłaty ostatniej raty, a ja chciałbym w momencie podpisania ugody (akt darowizny z obowiązkiem zapłaty) – twierdzi, że mi nie ufa. Chce być zabezpieczona, ja chcę ją zabezpieczyć dowolnym wpisem w ugodzie. Ponadto mieszkam w jej mieszkaniu (ciągłe szantaże, abym się wyprowadził). Jakie jest rozwiązanie? Przeniesienie własności po 3 latach uniemożliwi mi wzięcie kredytu i zablokuje moje dochody i nie zdobędę pieniędzy na spłatę byłej żony.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział majątku i podpisanie ugody - akt darowizny z obowiązkiem zapłaty

Podpisanie ugody i wpis na hipotekę nieruchomości

Jak rozumiem, zawarliście rozdzielność majątkową, obecnie chcecie dokonać podziału majątku. Pana żona nie zgadza się na przepisanie na Pana nieruchomości, zanim nie spłaci Pan jej z kwoty wynikającej z ugody.

 

Jest wyjście z tego. Zabezpieczeniem może być wpis na hipotekę nieruchomości – domu z działką.

 

W myśl art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece „w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka)”.

 

Z art. 65 ust. 1, a także z art. 75 tej ustawy wynika, że podstawowym uprawnieniem wierzyciela z tytułu hipoteki - ograniczonego prawa rzeczowego jest prawo dochodzenia zaspokojenia z obciążonej nieruchomości, a podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy przeciwko właścicielowi obciążonej nieruchomości. Taki tytuł należy uzyskać przeciwko właścicielowi nieruchomości obciążonej hipoteką także wtedy, gdy nie jest on dłużnikiem osobistym z tytułu zabezpieczonej wierzytelności. Wedle bowiem jednolitego stanowiska judykatury powództwo wierzyciela hipotecznego przeciwko właścicielowi obciążonej nieruchomości jest powództwem o zasądzenie świadczenia pieniężnego zarówno w przypadku, gdy jest on dłużnikiem osobistym, jak i wtedy, gdy odpowiada tylko rzeczowo (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r., sygn. akt V CK 19/02).

Wpis hipoteki przy rozwodzie

Wpis hipoteki dla wierzyciela hipotecznego – jeżeli chodzi o odpowiedzialność dłużnika rzeczowego z nieruchomości – jest wystarczającą legitymacją do dochodzenia przysługującej mu wierzytelności w ten sposób zabezpieczonej. W konsekwencji wierzyciel dochodzący realizacji swoich praw wynikających z hipoteki umownej może powołać się na domniemanie wynikające z art. 3 w celu udowodnienia istnienia wierzytelności. Tym samym sam wpis hipoteki jest co do zasady wystarczający dla uwzględnienia powództwa skierowanego przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Przedmiotowe domniemanie jest możliwe do obalenia, jednakże to na stronie pozwanej ciąży obowiązek wynikający z art. 6 Kodeksu cywilnego, żeby udowodnić nieistnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką zwykłą.

 

W myśl art. 77 ustawy „przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej”.

 

Zawierając umowę w formie aktu notarialnego, zawieracie umowę o zabezpieczeniu roszczenia hipoteką na nieruchomości, określając w umowie terminy spłaty rat. Po spłacie całości może Pan wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

 

Takie zabezpieczenie pozwoli Pana żonie czuć się bezpiecznie, bowiem nawet gdyby sprzedał Pan nieruchomość, to i tak zabezpieczenie nadal na niej pozostanie, a Pana żona będzie mogła przez egzekucję z tej nieruchomości odzyskać swoje pieniądze.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl