Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

Niezależnie od rodzaju umowy jaka łączy strony, jeżeli świadczenie będące jej przedmiotem można uznać za utwór, czyli będzie ono miało związek z korzystaniem albo rozporządzaniem przez twórcę lub wykonawcę prawami autorskimi lub pokrewnymi – jest możliwość skorzystania z 50-procentowych czyli podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

 

Zasadą jest, że koszty uzyskania przychodów (czyli, mówiąc w uproszczeniu, pozycja rachunkowa zmniejszająca przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym) z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają charakter ryczałtowy (stały) i:   

 1. wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.


Obecnie, gdy każdemu pracownikowi zależy, aby jego wynagrodzenie netto „na rękę” było jak najwyższe, a również pracodawcy chcieliby płacić pracownikom więcej, bez szkody jednak dla swojej kieszeni, coraz częściej pojawiają się pytania o tzw. podwyższone koszty uzyskania przychodu, czy jest możliwość zastosowania podwyższonych kosztów wobec pracowników.

(...) Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż o zastosowaniu normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% [red. podwyższone koszty uzyskania przychodu] – zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy – decyduje fakt uzyskania przychodu za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego pod warunkiem możliwości ustalenia wysokości przychodu z tego tytułu. Zatem tylko wówczas, gdy:

 1. praca wykonywana przez pracownika, jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia warunki utworu, określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 2. pracownik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami,
 3. umowa o pracę przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych oraz
 4. pracodawca prowadzi stosowną dokumentację w tym zakresie, np. prowadzi szczegółową ewidencję czasu pracy twórczej pracownika


– do przychodu z tego źródła mogą być zastosowane podwyższone koszty uzyskania przychodu (50%) zgodnie z treścią powołanego art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Prowadzę wydawnictwo internetowe – sprzedajemy e-booki. Popyt na nie oraz tantiemy nie są wysokie. Jeden z autorów zarobił aż 8 zł – czy w ogóle liczyć podatek od takiej kwoty, a jeśli tak, to jak? W PIT-11/8B nie ma takiej kategorii jak należności za prawa autorskie. Czy w związku z brakiem takiej rubryki rozliczać tantiemy na podstawie umów o dzieło? Czy rozliczać podatek dochodowy od tantiem? Jakie są moje koszty przychodów? Czy mogę zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu? Co ze stratą z 2007 r. (nie miałam żadnego dochodu)? Mam też inną pracę – co z zapłaconymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne ZUS? Jak rozliczyć koszt prowadzenia konta bankowego, rachunki za internet i za mój prywatny telefon (i kartę prepaid)? Czy mogę używać własnego NIP-u?

 
Działalność, którą Pani prowadzi, opodatkowuje Pani na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Stwierdzić można, że ustawa o podatku o dochodowym od osób fizycznych traktuje tantiemy jak „należności z tytułu praw autorskich”, zatem podmioty dokonujące ich wypłaty (czy to zakup tantiem, czy ich wypłata) są obowiązane jako płatnicy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości (obecnie w wysokości 18% należności). Przysługują 50% podwyższone koszty uzyskania przychodów. Wynika to bezpośrednio z treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), który wskazuje, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia – pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) – najniższą stawkę podatkową określoną w skali (art. 27 ust. 1).

Przychody, o których mowa w omówionym fragmencie art. 41 oraz w PIT-11/8b w części E pkt 6 – to przychody z działalności wykonywanej osobiście. Takimi przychodami są m.in.:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>


 • przychody z osobiście wykonywanej działalności, m.in. literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej,
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.


Nie jest Pani obowiązana pobierać zryczałtowanego podatku, jeśli autor (podatnik) złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej – winna Pani pobierać podatek bez względu na wysokość kwoty, którą Pani wypłaca, zatem nawet w przypadku 8 zł. Występuje Pani w tym układzie jako płatnik.

Pyta Pani, jakie są Pani koszty uzyskania przychodu. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Tylko Pani może stwierdzić, co jest Pani kosztem uzyskania przychodu. Zasada, według której winna Pani decydować, czy wydatek jest kosztem, jest prosta: zgodnie z art. 22 ustawy, o której mowa powyżej, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
    Przeczytaj pełną treść

 

 Jestem tłumaczem przysięgłym i prowadzę działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Prowadzę PKPiR oraz płacę podatek VAT. Zawieram także umowy z wydawnictwami na tłumaczenie książek – z tego tytułu otrzymuję honorarium lub umowę na udzielenie licencji na wydanie tłumaczenia drukiem; recenzuję także książki. Jak najkorzystniej rozliczyć to podatkowo? Czy mogę zawierać z wydawnictwem umowę jako osoba fizyczna i nie wystawiać faktury, nie ujmować w PKPiR, tylko rozliczyć w PIT roczny przychody z tytułu praw autorskich i zastosować 50%, podwyższone koszty uzyskania przychodu? Czy umowy te powinnam zawierać jako firma i wystawić fakturę, jeżeli tak, to z jaką stawką VAT przy honorarium, licencji, a z jaką za recenzję książki?

 
Podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% ustala się między innymi z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Należy jednak rozpatrzyć, czy Pani działalność będzie można uznać za działalność pozwalającą na zastosowanie 50%, kosztów uzyskania przychodów. Dość często tego rodzaju wątpliwości powstają w przypadku tłumaczy, których praca ma niejako charakter wtórny w stosunku do tłumaczonego tekstu. Co do zasady jednak wychodzi się z założenia, że przetłumaczenie tekstu na inny język z powodów idiomatycznych zawsze nosi znamiona twórczości. Potwierdzeniem tego jest art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w którym stwierdza się, że „opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego”.

Z ochrony prawa autorskiego nie mogą jednak korzystać tłumaczenia tekstów niestanowiacych jego przedmiotu. Zostały one wymienione w art. 4 ustawy, a są to:

 1. „akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
 2. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
 3. opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
 4. proste informacje prasowe”.


Osoba wykonująca zawód tłumacza może osiągnąć przychody, do których zastosuje się 50% podwyższone koszty uzyskania przychodu:   
 1. w ramach działalności gospodarczej,
 2. w ramach umowy o pracę,
 3. w ramach umowy zlecenia lub omowy o dzieło.
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Umowa o wykonanie strony internetowej
Artykuł omawia praktyczne aspekty umów o wykonanie stron lub portali internetowych. Porusza również kwestie podatkowe, w tym objaśnia podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Twórczość artystyczna i literacka w kontekście działalności gospodarczej, składek ZUS i podatku
Jestem osobą bezrobotną. Fotografuję i od czasu do czasu udaje mi się sprzedać moje prace (zysk poniżej 1000 zł miesięcznie, więc mogę pozostać bezrobotną). Poza tym napisałam książkę, którą wydano w pewnym wydawnictwie. Aby przyspieszyć proces wydawniczy, zdecydowałam się zrobić to za własne pieniądze. W każdym razie zbliża się czas debiutu w księgarni i już wiem, że drugą przygotowywaną książkę wydam najprawdopodobniej w identyczny sposób. Zatem wygląda na to, że będę mogła przestać być bezrobotną. Dlatego mam do Państwa kilka pytań: Zakładam firmę z wpisem PKWiU określającym działalność literacką i fotograficzną – co z podatkiem? Przychody mocno nieregularne, zatem jaką formę wybrać? Co z ewentualnymi odliczeniami (papier, druki, podróże w celu zrobienia zdjęć, materiały foto etc.)? Czy mogę zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu? Czy jestem, jako pisarka i fotograf, twórcą w rozumieniu ZUS? Od tego zależy, czy będę mogła naliczać mniejsze składki przez 2 lata. Czy sprzedając cokolwiek, w tym swoje dzieła, na podstawie umowy kupna-sprzedaży, muszę się wyrejestrowywać z urzędu pracy?

Opodatkowanie dochodu z wykładu na uczelni zagranicznej – podwyższony koszt uzyskania przychodu
Jaki podatek powinienem zapłacić od dochodu 2600 euro z wykładu na uczelni w Hiszpanii? Jest to mój jedyny dochód do opodatkowania w 2009 r. Na uniwersytecie w Hiszpanii przedstawiłem certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce, w związku z tym nie pobrano ode mnie tam podatku, tylko wypłacono mi całą sumę brutto. Według umowy, którą podpisałem, nie jestem zatrudniony, lecz wykonuję usługę, która polega na przygotowaniu treści wykładu i nauczaniu 8 godzin lekcyjnych oraz wystawieniu ocen. Jeśli mam zapłacić podatek w Polsce, to jak policzyć koszt uzyskania przychodu?

Praca przez internet a składki ZUS i podatki

Dostałem ofertę pracy od firmy mającej siedzibę w Anglii – moim zadaniem będzie zdalne tworzenie stron internetowych. Wynagrodzenie otrzymam w funtach na konto bankowe. Co ewentualnie mógłbym odliczyć? Jaki sposób rozliczenia jest dla mnie najbardziej korzystny? Czy mogę zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu? Jak powinienem udokumentować przychody? Co z ZUS-em? Obecnie opłacam składki KRUS, nie chciałbym z tego rezygnować.Serwis internetowy sprzedający zdjęcia a rozliczenie z urzędem skarbowym

Od kilku miesięcy sprzedaję prawo do wykorzystania zdjęć za pośrednictwem serwisu internetowego z Kanady. Zdjęcia wykonuję osobiście. Gdy któreś zostanie sprzedane, otrzymuję 40% zapłaconej kwoty. Mogę dokonywać wypłat po uzbieraniu 100$ na swoje konto. Jak rozliczyć się z tych dochodów? Czy powinien to być druk PIT-26 i załącznik PIT-ZG? Czy powinienem stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu?Wybrane opinie naszych klientów:

Państwa odpowiedź bardzo mi pomogła w ocenie mojej sytuacji prawnej. Udało mi się dzięki niej zaoszczędzić dużo czaaaasu i pieniędzy.

Pozdrawiam,

Jarek

Bardzo wygodna forma uzyskiwania porad prawnych. Dobrze przygotowany i łatwy w obsłudze system. Wyczerpujące odpowiedzi.

Małgorzata

Szybko i sprawnie. Pomaga przy wzmocnieniu własnego poglądu. Lepiej się człowiek czuje, wiedząc, że inny prawnik też tak myśli.

Lidia

Wydawałoby się, że taka forma porady jest wątpliwa. Jednak bez wątpienia dokładna, wyczerpująca i za niewielką opłatę. Jeśli ktokolwiek ma jeszcze jakieś wątpliwości to zapewniam, że należy je wykluczyć. Tutaj mamy szybkość, dokładność, rzetelność połączoną z fachowością i przystępną cenę. Serdecznie dziękuję Panu Łukaszowi Poczyńskiemu.

Z poważaniem

Zenon

Bardzo dobre i przydatne porady dzięki którym mogłam uniknąć niektórych błędów i trafnie rozwiązać swoją sytuację. Bardzo dziękuję. Polecam wszystkim zainteresowanym.

Katarzyna

Jestem mile zaskoczona tym portalem. W pełni profesjonalna i wyczerpująca porada prawna, dzięki której wiem, jak rozwiązać swój problem zgodnie z prawem. Krótki czas oczekiwania na odpowiedź (wspomnę, że pytanie zadałam w sobotę po południu, a w niedziele rano miałam odpowiedź). Polecam i dziękuję!

Katarzyna

Profesjonalizm i jeszcze raz profesjonalizm. Przystępnie i bez prawniczych zawiłości wszystko jest zrozumiałe dla osób, które nie znają się na prawie i w gąszczu przepisów nie potrafią znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.

Pozdrawiam

Maria

Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Wreszcie dowiedziałam się tego, o co mi chodziło. Ta odpowiedź mnie usatysfakcjonowała.

Serdecznie pozdrawiam,

Krystyna

Porada fachowa. Czas oczekiwania na odpowiedź – krótki. Korzystamy już drugi raz z porad eporady24 i jesteśmy bardzo zadowoleni, zarówno jeśli chodzi o czas realizacji, jak i stronę finansową. Polecamy wszystkim tego typu usługi, ponieważ w porównaniu z tradycyjną formą porady, tzn. wizytą u prawnika, jest znacznie wygodniejsza, tańsza i dużo szybsza, że o czasie nie wspomnę.

Krzysztof

Jestem pod ogromnym wrażeniem. Skorzystałem z usług portalu i tego nie żałuje. Będąc poza granicami kraju trudno mi było uzyskać fachową poradę a dzięki ePorady24.pl i udzielającym porad prawnikom wszystko stało się dużo łatwiejsze. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zachęcam każdego do skorzystania z serwisu.

Bogumił

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »