.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwykonawca usługi i spór między pośrednikiem a klientami

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 26.03.2010

Pół roku temu zamknąłem działalność gospodarczą (firma była jednoosobowa). Dwa miesiące później spotkał się ze mną pośrednik, który podpisał umowę z Państwem X i chciał, bym wykonał usługę. Podpisałem z nim umowę, którą podbiłem nieaktualną już pieczątką i złożyłem podpis. Meble wykonałem w garażu, potem pośrednik je zabrał i zawiózł klientom. Nie otrzymałem żadnych pieniędzy ani nic więcej nie podpisałem. Pośrednik jednak pokłócił się z klientami o te meble i teraz oni chcą go podać do sądu za niewywiązanie się z warunków umowy. Co może mi grozić w tej sytuacji? Jak powinienem się tłumaczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypada zacząć od tego, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dwoma stosunkami zobowiązaniowymi (konkretnie dwoma umowami o dzieło w postaci mebli), które należy od siebie odróżnić. Pierwszy istnieje między pośrednikiem a Państwem X, natomiast drugi łączy Pana i pośrednika.

 

Zakładam, że pośrednik zobowiązał się do wykonania mebli na rzecz Państwa X.

 

To, że faktycznie zlecił on wykonanie tych sprzętów Panu, nie ma znaczenia dla jego odpowiedzialność za niewłaściwie wykonaną umowę wobec Państwa X.

 

Jeśli bowiem Państwo X będą chcieli dochodzić swoich roszczeń z tytułu wadliwie wykonanych mebli, to pozwą pośrednika, ponieważ to on, a nie Pan, jest stroną ich stosunku zobowiązaniowego, czyli dłużnikiem.

 

Generalnie przyjmuje się bowiem, że wykonawca dzieła może zlecić jego wykonanie innej osobie, o ile z umowy lub charakteru dzieła nie wynika inaczej. W takim jednak przypadku wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie tej osoby jak za własne działania i zaniechania. Nawet jeśli pośrednik zlecił wykonanie dzieła Panu, to co do zasady on będzie odpowiadał za ewentualną wadliwość dzieła wobec Państwa X.

 

Natomiast, gdyby okazało się, że meble zostały faktycznie wadliwie wykonane, przez co pośrednik poniósł odpowiedzialność wobec Państwa X, będzie on mógł z kolei dochodzić swoich roszczeń od Pana na zasadzie regresu.

 

Pragnę jeszcze zaznaczyć, że w trakcie ewentualnego postępowania sądowego Pan jako osoba trzecia może zostać przypozwany przez pośrednika. Przypozwanie jest instytucją procedury cywilnej umożliwiającą na wniosek strony procesu (czyli np. pośrednika) wprowadzenie do niego osoby trzeciej (czyli w tym wypadku Pana). Przypozwanie polega na zawiadomieniu osoby trzeciej o toczącym się procesie i wezwaniu jej do udziału w sprawie przez stronę, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie przeciwko tej osobie trzeciej.

 

Ponadto może Pan sam wstąpić do takiego procesu toczącego się między Państwem X a pośrednikiem jako tak zwany interwenient uboczny. Interwencja uboczna polega na zgłoszeniu i przystąpieniu do jednej ze stron do toczącego się procesu cywilnego osoby trzeciej, która ma interes prawny w tym, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na korzyść strony, do której przystąpił.

 

Jak wynika z powyższego, w przypadku ewentualnego procesu mógłby Pan przystąpić do strony pozwanej, czyli pośrednika, i razem z nim starać się wykazać, ze meble zostały wykonane poprawnie.

 

Natomiast fakt, że podjął się Pan wykonania mebli w sytuacji, gdy formalnie nie prowadził Pan już swojej działalności gospodarczej, nie ma dla Pana odpowiedzialności cywilnej zasadniczego znaczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »