Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwójne ubezpieczenie, czy KRUS zrobi korektę?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 22.08.2016

W zeszłym roku pracowałam w Holandii, wróciłam do Polski w czerwcu br. Mój szef zapłacił mi ubezpieczenie do końca lipca, ale ja ubezpieczyłam się w KRUS – 19 czerwca, więc przez ponad miesiąc miałam podwójne ubezpieczenie. W tym czasie urodziłam dziecko i dostałam zasiłek macierzyński z KRUS. Obecnie KRUS chce mnie wyrejestrować i od powrotu do Polski nie miałabym ubezpieczenia. Czy KRUS może tak postąpić? Czy nie wystarczy, żeby zrobiono korektę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Moim zdaniem nie jest prawdą to, o czym Pani wspomniała, że od powrotu nie miałaby ubezpieczenia. Jak sama Pani wskazuje, przez czas trwania zatrudnienia opłacane miała Pani składki na ubezpieczenia społeczne z ZUS i ubezpieczenie takie trwało do końca lipca tego roku.

 

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej jako „ustawa o KRUS”):

 

„1. Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny;

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1;

3) osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

4) małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka.

2. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się:

1) innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym;

2) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy;

3) osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową;

4) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku – do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2.

3. Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.”

 

Następnie według art. 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają m.in.:

 

  • pracownicy – od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku,
  • zleceniobiorcy – od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania.

 

W tych samych też terminach powstaje i wygasa obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla tych osób.

 

Z dniem powstania obowiązku ubezpieczeń powstaje również obowiązek opłacania składek z danego tytułu.

 

Jak więc z tego wynika, nie może Pani być jednocześnie zarejestrowana w KRUS-ie i ZUS-ie.

 

Jednocześnie KRUS powinien Panią wyrejestrować od dnia przyjazdu (rejestracji w KRUS) do ustania ubezpieczenia w ZUS, czyli do końca lipca br., a w późniejszym okresie nie była Pani objęta ZUS, a jedynie KRUS-em, bowiem opłacała Pani składki i nie podlegała innym ubezpieczeniom.

 

Nie powinno być więc sytuacji, kiedy Pani pozostawała bez jakiegokolwiek ubezpieczenia, bowiem do końca lipca pozostawała Pani na ZUS-ie, a od tego okresu na KRUS-ie, czyli korekty wymaga jedynie okres ubezpieczenia.

 

KRUS będzie musiał wydać decyzję w sprawie Pani wyrejestrowania i za jaki okres. Nie pozostaje Pani nic innego, niż złożyć od niej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Wobec bowiem innej interpretacji KRUS mógłby się do Pani zwrócić o objęcie ubezpieczeniem wstecz i pobieraniem go od Pani z odsetkami, jako od osoby podlegającej ubezpieczeniu w KRUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 3 =

»Podobne materiały

Rozwód w USA czy w Polsce?

Od kilku lat mieszkam z mężem i dwojgiem dzieci (w wieku 16 i 20 lat) w Stanach Zjednoczonych. Małżeństwo zawarliśmy wiele lat temu w Polsce. Teraz chcielibyśmy się rozwieść (bez orzekania o winie), zastanawiamy się jednak, czy lepiej przeprowadzić rozwód w USA, czy w Polsce. Wydaje mi się, że wygod

 

Kredyt i późniejsze stwierdzenie niepoczytalności

W 2011 r. wziąłem kredyt na 14 000 tys. złotych. Po około miesiącu po wzięciu kredytu wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym, gdzie stwierdzono, że jestem niepoczytalny. Kredyt przez te lata urósł prawie do 30 000 tys. złotych. Adwokat doradził mi, żeby nie odpowiadać na pisma z firmy windykacyjnej.

 

Podział zysków w spółce cywilnej

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej z udziałem 50%; jest nas dwóch wspólników. W umowie spółki mamy zawartą informację, że udział w zyskach i stratach wynosi po 50%. Czy możemy ustalić inne zasady wynagrodzeń w zależności od wypracowania marży danego wspólnika? Na przykład jeżeli pierwszy wspólnik uz

 

Czy można anulować zaległe należności w KRUS?

Mąż przed ślubem otrzymał w ramach darowizny gospodarstwo rolne 4 ha. Jest właścicielem tego gospodarstwa, ale w nim nie pracuje. Pracuje na umowę o pracę, zakład pracy odprowadza mu składki ZUS. Ja nie pracuję, nie jestem również zarejestrowana w urzędzie pracy, korzystam z ubezpieczenia zdrowotneg

 

Emerytura rolnicza zamiast renty rodzinnej

Pobieram rentę rodzinną, którą wypłaca ZUS. Jednocześnie jako posiadaczka gospodarstwa rolnego opłacam KRUS. W tej chwili mogę przejść na emeryturę rolniczą, bo spełniam wszystkie wymagania. Ta emerytura byłaby trochę wyższa od renty, bo doliczono by kilka lat pracy. Jestem z rocznika 1948. Czy jest

 

Przerwa w posiadaniu gospodarstwa a ustalenie prawa do emerytury rolniczej

Mąż był od 20 lipca 1995 r. ubezpieczony w KRUS-IE na postawie umowy dzierżawy ziemi. Umowa wygasła 20 lipca 2005 r. Potem była przerwa do 27 września 2005 r., kiedy to mąż został właścicielem ziemi zakupionej notarialnie. Nie ma żadnej przerwy w opłacaniu składek. Nie ma żadnych zaległości w opłaca

 

Rezygnacja z KRUS

Mój brat jest właścicielem 1,3 ha ziemi, na której miała powstać pieczarkarnia. Z powodu braku pieniędzy inwestycja nie została dokończona, brat wyjechał za granicę do pracy i wrócił z pomysłem na zupełnie inny biznes. Chciałby uzyskać pieniądze na jego rozkręcenie, jednak jako rolnikowi przysł

 

Zalewanie mieszkania w bloku - komu zgłosić?

Mieszkam w bloku, zarządcą jest wspólnota mieszkaniowa. Moje mieszkanie było już kilka razy zalewane – zacieki na suficie w łazience. Zwracałam się do sąsiada z góry z tym problemem, ale on ciągle twierdzi, że u niego jest sucho. Do kogo powinnam się zgłosić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »