.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podwójne ubezpieczenie

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 10.12.2012

Zamierzam kupić gospodarstwo rolne, otrzymałem pozytywną decyzję o dofinansowaniu. Jednym z warunków otrzymania pomocy jest podleganie ubezpieczeniu w KRUS. Muszę to zrobić w ciągu 6 tygodni, tymczasem nie mogę rozwiązać umowy o pracę szybciej niż za 4 miesiące, nie mogę przejść też na inną umowę. Czy jest jakakolwiek możliwość podlegania podwójnemu ubezpieczeniu przez ten okres? Inaczej stracę szansę na dofinansowanie…


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się niestety, że takiej możliwości nie ma, by miał Pan czasowo podwójne ubezpieczenie.

 

Zgodnie z § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200, poz. 1443 z późn. zm.) „decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 180 dni od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:


1) nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa wskazanego w biznesplanie, (…)

2) podjęcia samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, o którym mowa w pkt 1,

3) ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik,

4) uzyskania wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli jego małżonek nie został dotychczas wpisany do tej ewidencji,

5) nabycia gospodarstwa małżonka (w pewnych przypadkach)

 

– chyba że dany warunek był spełniony w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy”.

 

Jednym z warunków koniecznych dla podlegania obowiązkowi rolniczych ubezpieczeń społecznych jest niepodleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu (nie można mieć podwójnego ubezpieczenia) – art. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).

 

Świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę jest bezwzględnym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Jedyne możliwości pozwalające na jednoczesne świadczenie pracy i podleganie KRUS:

 

  1. świadczenie pracy na podstawie umowy o dzieło;
  2. w pewnych przypadkach podjęcie działalności gospodarczej;
  3. ewentualnie urlop bezpłatny w miejscu pracy;
  4. możliwość oszustwa z oczywistych względów pomijam.

 

Jeżeli żadna z powyższych możliwości nie wchodzi w grę – nie ma możliwości spełnienia warunku podlegania ubezpieczeniom w KRUS z mocy ustawy (tak jak jest to wymagane przy przyznawaniu pomocy dla młodych rolników) i posiadania podwójnego ubezpieczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl